Mobilitat Seguretat Cicle Mitjà

Han vingut dos mossos de trànsit a explicar-nos quina és la seva feina. Ens han passat un qüestionari sobre com nosaltres circulem amb bicicleta. Ens han fet adonar que hi ha aspectes a millorar. No hem d’oblidar mai que la bicicleta és un vehicle i que és indispensable circular amb el casc per la nostra seguretat.

mossos trànsit 3r bloc mossos trànsit 3r bloc 2 mossos 4t bloc