CICLE INICIAL

A 1R som …….. alumnes i la senyoreta Tània és la nostra tutora.

 

A 2n som …….. alumnes i la senyoreta Laura és la nostra tutora.