CICLE INICIAL

A 1R som 16 alumnes i la senyoreta Tània és la nostra tutora.

1R bloc

A 2n som 16 alumnes i la senyoreta Laura és la nostra tutora.

2N bloc