El model educatiu vigent dóna escassa resposta a les necessitats socials i laborals actuals

El model  educatiu  vigent dóna escassa resposta a les necessitats  socials i laborals actuals. Ens trobem davant d’una situació on, el perfil professional que estem donant als nostres joves no encaixa en la societat actual. Mostra d’això  és que, després de 20 anys de formació i en un moment on haurien d’estar preparats per aportar riquesa,  per tal de treballar no tenen altra opció que marxar fora.  Per tant, estem fent una inversió poc productiva pel nostre país. Som conscients que la solució no és fàcil, però està clar que el model del sistema d’estudis actual no ha sabut respondre al futur que necessiten els nostres alumnes, ha quedat obsolet. Mostra d’això són el resultats globals de les Competències Bàsiques i el  alt grau d’abandonament escolar, en comparació amb la resta de països europeus. Aquestes raons ens han de fer reflexionar sobre el fet que ens hem de renovar, hem de canviar els models que abans han funcionat, per un altre més adient pels alumnes i , que els garantitzi una sortida professional exitosa . Per dissenyar   aquesta nova línia educativa, hem de passar per potenciar una bona formació en valors i una manera de treballar on, cada alumne, pugui créixer en les aptituds en les que té  més capacitat, i en la mesura que va creixent en aquestes, aconsegueix proporcionalment guanyar en seguretat i capacitat en les competències  que té més dificultat  d’assolir.Des de la l’Etapa de Primària hauríem d’incentivar els valors que donin força al treball en equip.   Hem de fomentar en els alumnes la competència emprenedora  convertint-los en protagonistes del seu futur.  Incentivant  la creativitat, la formació en les noves tecnologies i les Llengües, sense descuidar en cap moment  la resta de competències pròpies del Currículum Educatiu i els valors que els hauran d’acompanyar en aquest viatge.Preparem als nostres joves per tal que sàpiguen fer, dels seus petits fracassos, una experiència i un aprenentatge que, els pot enfocar en positiu, per marcar-se nous reptes.

Bàrbara Torres