PARAULES AGUDES, PLANES I ESDRÚIXOLES

Les paraules agudes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en última posició.

Exemples: or-di-nador,car-rer, lle-ó , pa-per

Les paraules planes tenen la síl·laba tònica en penúltima posició.

Exemples: re-llot-ge, lli-bre, car-pe-ta

En les paraules esdrúixoles la síl·laba tònica és l’antepenúltima.

Exemples: -si-ca, ma-te--ti-ques, es--tu-la

Si us costa separar per síl·labes, identificar quina és la síl·laba tònica d’una paraula i saber quina paraula és aguda, plana o esdrúixola ja podeu entrar a les següenst activitats. En elles podreu practicar tots aquests conceptes que treballarem ara en aquestes darreres setmanes abans de vacances de Setmana Santa. Penseu que és molt important aquest tema per tal d’assentar bé les bases sobre l’accentuació de les paraules.