ESCOLA ENXANETA

nenspsico

Us donem la benvinguda al nou espai web de l’Escola Enxaneta. Aquest lloc pretén ser una porta oberta a tots els membres de la nostra comunitat educativa.

Publicat dins de General | Desactiva els comentaris

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2014

El dia 3 de Novembre s’inicia el procés per renovar els membres del Consell Escolar.
RESOLUCIÓ ENS/2160/2014, de 16 de setembre.

Tots els pares i mares dels alumnes són electors i es poden presentar com a candidats/candidates si consten en el cens electoral. Comproveu el cens que està exposat a la cartellera de l’escola.
Per poder votar s’ha de portar el DNI o el passaport.

Tota la informació serà exposada a la cartellera de l’entrada principal de l’escola.

QUE ÉS EL CONSELL ESCOLAR

El consell escolar és un òrgan col•legiat de participació en el govern i la gestió del centre. Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un període de quatre anys.

El consell escolar del centre es reunirà una vegada al trimestre i sempre que el convoqui la direcció o ho sol•liciti almenys un terç de les persones membres.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Directora del centre, que n’és la presidenta.
Cap d’Estudis.
Secretària del centre, amb veu i sense vot.
Regidor/a d’educació de l’ Ajuntament o representant.
Cinc mestres elegits pel Claustre.
Cinc pares/mares: quatre elegits entre ells, més un representat de l’AMPA.
Representant del personal administratiu i serveis (PAS).

En el següent enllaç teniu la informació amb el calendari de tot el procés.

Calendari Consell Escolar14-15

Publicat dins de General | Desactiva els comentaris