Aula +Música

AULA +Música

Oferta educativa adreçada especialment a alumnes de primària, ja sigui de la mateixa escola de música o d’altres llocs. Aprofundiment en la pràctica musical o iniciació a noves activitats.

*SI TENIU INTERÈS EN FER AQUESTA ACTIVITAT A L’EM DE TONA CAL QUE HO INDIQUEU A LES OBSERVACIONS