Domiciliació bancària

Podeu descarregar el document d’autorització de la vostra entitat bancària per fer la domiciliació dels rebuts de la Fundació L’Atlàntida. Cal segellar-ho a la vostra oficina i entregar-ho a Secretaria o Recepció de l’emvic. Gràcies.

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA