coNEIX la música

Curs de sensibilitazació i estimulació musical per a nadons de 0 a 3 anys amb l’acompanyament de la mare, pare o cuidador/a.

Al moment del naixement, la capacitació d’aprenentatge musical del nadó assoleix el nivell més alt que tindrà al llarg de la seva vida. A partir d’aquell moment, aquest potencial anirà disminuïnt gradualment o es mantindrà fins a estabilitzar-se.