Prova d’Accés 2018

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS AL CONSERVATORI

 • Calendari: del 4 al 16 d’abril
 • Lloc: Secretaria. Casa Serratosa Torras i Bages 6
 • Horari: de 10h a 13h i de 15h a 17h (excepte dilluns a la tarda)
 • Documentació: 
  • DNI de l’alumne
  • Llistat del repertori d’instrument
  • IBAN per poder domiciliar el pagament (només alumnes que no siguin de l’emvic)
  • Rebut bancari (qualsevol rebut domèstic) on figuri el nom del titular i l’IBAN proporcionat pel pagament (només alumnes que no siguin de l’emvic)
 • Taxes:
  • Alumnes de l’emvic 30 €
  • Alumnes que no siguin de l’emvic: 90€

NORMATIVES, ORIENTACIONS, CALENDARI


ORIENTACIONS A LA PROVA D’ACCÉS 2018 AL PRIMER CURS

REPERTORI DE CANÇONS PER A L’ACCÉS AL PRIMER CURS 2018

PARTITURES CANÇONS 2018


ORIENTACIONS ALTRES CURSOS