Calendari Escolar

CALENDARI ESCOLAR 2017 – 2018

Activitats del professorat
El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre.
En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny.
Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Calendari
No més tard del 19 de setembre de 2017: inici de les classes als cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial, i els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults.

  • Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018: vacances de Nadal.
  • Del 24 de març al 2 d’abril de 2018: vacances de Setmana Santa.
  • 22 de juny de 2018: acaben les classes a tots els centres.

  • Inici de les classes: 18 de setembre.

  • Festius i festes locals: 12 d’octubre, 6 i 8 de desembre, 1 de maig, 21 de maig, 5 de juny.
  • Festes escolars (lliure disposició): 13 d’octubre, 7 de desembre, 12 de febrer, 30 d’abril.
  • Jornades Verdes: del 18 al 22 de desembre, del 15 al 17 de maig i del 5 al 8 de juny.
  • Final de curs: 22 de juny.


* LES AULES ASSOCIADES SEGUEIXEN EL CALENDARI ESCOLAR PROPI DE CADA MUNICIPI PEL QUE FA A FESTIUS LOCALS I DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ.