Préstec Instruments

L’Escola de Música disposa d’un banc d’instruments de préstec pels alumnes que accedeixen per primera vegada a l’estudi de l’instrument. La normativa que el regula està recollida en les NOFC i és la següent:

  • El préstec es formalitzarà amb la firma d’un document on figuren el preu i les condicions.
  • El preu del lloguer s’abonarà a l’avançada a la Recepció de l’Escola en el moment de firmar el préstec.
  • El préstec és per un curs, renovable només en el cas que no hi hagi demanda d’alumnes nous.
  • En cas de desperfecte per mal ús o negligència es pagarà la reparació fins un màxim de 120€.
  • El manteniment de l’instrument corre a càrrec de l’alumne (canyes, cordes, ajustaments, etc.)

ELS PREUS PER AQUEST  CURS  SÓN ELS SEGÜENTS:

Violí 32,00€ / curs
Viola 32,00€ / curs
Violoncel 32,00€ / curs
Contrabaix 42,00€ / curs
Guitarra 32,00€ / curs
Guitarra e 32,00€ / curs
Flauta Trv 42,00€ / curs
Clarinet 42,00€ / curs
Oboè 52,00€ / curs
Fagot 52,00€ / curs
Saxo 52,00€ / curs
Trompeta 42,00€ / curs
Trompa 42,00€ / curs
Bombardí 42,00€ / curs