Videos que s’han utilitzat al estudi

https://youtu.be/l9f9AAS0tNQ

 

 

Càlcul de velocitat i força

Angles dels tirs