LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars estan definides pel Departament d’Educació com “aquelles adreçades a l’alumnat que faciliten la seva formació en aspectes educatius mitjançant activitats socials, culturals, educatives i del lleure, sense relació directa ni necessària amb l’activitat pròpiament escolar. Es desenvolupen en horari extraescolar i es programen per als dies lectius del curs escolar”.

A classe vam fer un debat parlant sobre la importància de les activitats extraescolars en el dia a dia dels infants després de comentar que tothom havia fet alguna a la seva infància. Vam arribar a la conclusió que fer alguna activitat extraescolar a la setmana no és negatiu cap al nen o nena però si els pares i mares apunten als infants a fer cada dia activitats per tenir ocupats als infants pot arribar a ser estressant per als nens o nenes i prendre’s aquesta activitat com una obligació. Per aquesta raó aquestes activitats extraescolars han de fer als infants divertir-se i aprendre passant-s’ho bé.

A més, a l’hora d’escollir quina realitzar cal tenir en compte l’opinió dels petits, encara que, la decisió última és dels pares i mares.
A banda de fer alguna activitat extraescolar també creiem que els infants necessiten temps lliure, on no saber que fer i així estimular la creativitat i imaginació dels nens i nenes, ja que quan tenen tot el temps del dia planificat poden arribar a estressar-se incapaços de gaudir perquè tenen un excés d’informació constant.
Un punt a favor de les activitats extraescolarsés la socialització que fan els més petits, relacionant-se amb altres iguals i adults.

Tots aquests punts tant negatius com positius els vam reforçar al llegir un conte de David Nel·lo on es veia reflectit com els pares i mares d’en Iago omplien l’agenda setmanal d’activitats extraescolars fins que el nen no tenia ni un minut per avorrir-se. Finalment aquest nen va acabar malalt i havent d’anar al metge. Aquesta situació exagerada es pot veure reflectida en l’actualitat en la vida d’un infant molt petit i això no pot continuar així, les activitats extraescolars són una DIVERSIÓ i no una obligació que porti a un maldecap diari.

EVA MARTÍNEZ ZAMORA

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Consells i tècniques de resolució de conflictes

Bon dia a tots i a totes! Sóc Jennifer i avui la meva entrada estarà relacionada amb com gestionar un conflicte a través de diferents tècniques principalment amb infants de 0 a 6 anys.

Com ja sabreu, entre infants es poden generar conflictes ja que encara que siguin molt sensibles al comportament i les emocions dels altres, donada la seva immaduresa, també són molt egocèntrics. Això por ocórrer per diferents causes; per competitivitat,  intolerància, una comunicació molt pobra, la inadequada expressió de les emocions, la manca d’habilitats en resolució de conflictes i el mal ús del poder per part dels adults.

Per aquest motiu, el meu objectiu és donar-vos diferents consells i tècniques a l’hora de solucionar un conflicte i crear un clima adequat i afavoridor de relacions cooperatives.

Les educadores i els educadors i els pares i mares, són el model principal per als infants i per això és molt important que estiguin d’estar d’acord entre ells i ensenyar-los el que està bé i el que no ho està. Tot això introduint les normes de convivència, on marcaran els límits del que es pot fer i el que no es pot fer, sempre sense imposar cap norma.

Respecte a la intervenció de l’educador o educadora  s’adreça a ensenyar als infants a arribar a acords, a negociar o compartir i d’aquesta forma, arribaran a ser capaços de resoldre per si mateixos els seus conflictes.

Per una banda, principalment el que s’ha de treballar és:

 • Una gestió positiva de les emocions
 • La gestió dialogada de conflictes establint unes normes
 • Les habilitats comunicatives
 • El llenguatge verbal i no verbal en la comunicació
 • La diversitat

Per altra banda, la Jo Frost, coneguda com “La Supermainadera”, és una experta en el món de l’educació infantil i va crear una sèrie de tècniques, que són les següents:

1) La tècnica de l’aparcament: Aquesta tècnica és ideal per inculcar normes fent que l’infant reflexioni sobre el seu mal comportament i es pot aplicar amb infants entre 1 i 9 anys d’edat.

 • Premis i lloances: De la mateixa manera que renyem els mals comportaments, també hem de premiar i elogiar els bons. El millor premi que li podem donar a un infant és atenció, lloances i amor.
 • Coherència: Un cop heu establert una norma, no la podeu canviar simplement per estalviar-vos discussions o per evitar que l’infant munti una escena, per tant, les normes han de ser fermes i sobretot, que tots els adults que cuideu dels infants mantingueu les mateixes normes.
 • Rutina: S’ha de mantenir un ordre i seguir una rutina. En l’horari hi ha d’haver hores per jugar, hores per treballar, hores per banyar-se, hores per menjar, hores per netejar, hores per dormir,… Els infants han de saber que “toca fer” en cada moment, i així ja estaran preparats per fer-ho i es mostraran més conformes, evitant-vos discussions. Durant les vacances i caps de setmana la rutina pot ser una mica més flexible.
 • Límits: Els infants necessiten saber que hi ha uns límits al seu comportament, és a dir, que hi ha coses que no són acceptables. Cal que establiu unes normes i explicar-los com les han de complir.
 • Avisos: Aviseu contínuament a l’infant de què és el següent que “tocarà fer”. D’aquesta manera l’infant ja està preparat per al següent que vindrà, l’aneu acostumant a la rutina, i és menys probable que us posi pegues.
 • Advertències per mal comportament: Quan l’infant es porti malament, no el castigueu ja d’entrada; la primera vegada simplement l’advertiu, i així li doneu la oportunitat de corregir el seu comportament.
 • Explicacions: Un infant petit no pot entendre com volem que es comporti si no li hem explicat abans. Hem de parlar-li amb claredat, frases senzilles i paraules apropiades a la seva edat, i ensenyar-li com és la manera correcta. Després de fer-ho, pregunteu-li si entén la raó per la qual l’hem renyat, d’aquesta manera, en respondre’ns, el missatge li calarà més fons.
 • Contenció: No perdre la calma, no cridar mai. L’adult és qui s’ha de mantenir centrat. No reaccionar a una enrabiada amb una demostració de còlera ni respondre a uns crits cridant també. Però tampoc s’ha de permetre que ens prenguin el pèl.
 • Responsabilitat: Permet que facin petites coses al seu abast per estimular la seva autoconfiança i aprendre les habilitats socials necessàries. Deixar que ens ajudin a fer les coses. Però moderar les expectatives; no ens podem sentir defraudat perquè fallin o s’equivoquin de tant en tant.

Aquestes normes s’haurien d’aplicar de forma sistemàtica, ara bé, hi ha situacions en que s’haurien de fer excepcions, en quan a la tècnica de l’aparcament, com per exemple:

 • Quan un nen o nena està malalt.
 • Quan no es tenen evidències clares de qui ha fet l’entremaliadura.
 • Quan l’infant que s’ha comportat malament realment li sap greu.
 • Quan un infant està passant per una situació difícil i que el trasbalsa emocionalment (la separació dels pares, el naixement d’un germà, etc.).

2) La Tècnica del joc compartit: És fonamental ensenyar als infants com mantenir relacions socials. El fet que dos infants no sàpiguen jugar plegats o es barallin és perquè no han après a relacionar-se correctament. Una de les maneres és proposant i ensenyant jocs compartits; en comptes de jocs o joguines individuals, com per exemple els jocs tradicionals, els de regles, els jocs de taula…

Per afavorir la relació entre l’adult i l’infant es recomanable que passin més temps junts, fent coses plegats… Encara que jugar junts és la millor manera de millorar les relacions i mostrar afecte vers l’altre.

3) La Tècnica de la implicació: Aquesta tècnica permet que l’infant es senti escoltat sense que l’adult hagi de renunciar a les seves feines i obligacions. Consisteix en implicar l’infant en la feina de l’adult, que l’ajudi, sempre i quan siguin feines en les quals se’n puguin sortir bé i no els generin frustració. Evidentment que caldrà agrair-li i elogiar el seu esforç i col·laboració prestant-vos la seva ajuda.

En aquesta és molt important establir uns límits de forma clara, per això caldrà; fermesa, immediatesa, consistència, claredat, flexibilitat, privacitat, comprensió, independència i autoritat.

També hi ha infants que presenten alteracions de conducta i que hem d’intervenir de la mateixa manera per tal d’ajudar-los a adquirir i mantenir conductes socials adequades. Entre aquestes alteracions podem trobar:

 • Infants hiperactius: Amb aquest col·lectiu per neutralitzar l’excés d’energia que tenen el més adequat és realitzar jocs motrius d’exterior, els jocs manipulatius i els de contrucció, sempre tenint en compte el grau de dificultat.
 • Infants agressius: En aquests casos, els jocs de manipulació i de contrucció els ajudarà a treballar l’atenció. També és una molt bona alternativa els jocs de dramatització de situacions quotidianes, ja que d’aquesta manera els ajudarà a adquirir un adequat comportament social i afectiu.
 • Infants inhibits: Amb ells el que més s’ha de treballar és l’afectivitat i la integració amb la resta de companys i companyes, a través dels jocs col·lectius, cooperatius, jocs per racons i les joguines de peluix.

Parlant de diferents tipus de jocs, vull destacar els jocs cooperatius, ja que penso que és el millor recurs en la resolució constructiva de conflictes, ja que a més, es treballa el treball en equip. En aquests tipus de jocs el paper de l’educador o educadora ha de ser proposar al grup la recerca d’alternatives i estimular l’organització social, per tal d’afavorir l’autonomia sobre les relacions socials.

A classe, després de donar tota aquesta teoria, vam realitzar unes implementacions en forma de roll-playing. Vam fer grups i cadascun va crear una escena conflictiva entre infants, mentre que alguns i algunes eren educadors o educadores i havien de gestionar el conflicte. El resultat d’aquestes escenes va ser molt real i vam poder posar una mica en pràctica les tècniques de l’aparcament, del joc compartit i de la implicació, encara que penso que fins que no fem les pràctiques no ho podrem posar realment en pràctica i per tant, adquirir experiència per saber solucionar tots els conflictes que poden succeir de la millor manera possible.

En conclusió, personalment considero que és molt important gestionar molt bé els conflictes que es poden presentar i molt més en l’etapa infantil, ja que si donem una bona resposta a aquests en questa etapa, a l’etapa adulta podran gestionar i solucionar els seus de manera correcte  i autònoma. Per tant, la intervenció  educativa tant dels pares i mares i dels educadors i educadores davant dels conflictes no ha de consistir en renyar, sinó aportar elements que ajudin els infants a prendre consciència del problema, a buscar solucions i fer que es sentin motivats per aplicar-les.

Espero que la tota aquesta informació us hagi servit d’ajuda i ho pugueu aplicar obtenint bons resultats.

Gràcies per llegir-me, fins aviat!

Autora: Jennifer Ariza Utrilla

Publicat dins de educador/a, General, jocs cooperatius, resolució de conflictes | Deixa un comentari

Difusió de cartells dels casals de vacances

Hola sóc Judith Calvo i us parlarè de com vam crear la classe de 1r TEI cartells de difusió dels nostres casals de vacances. Vam utilitzar fulls de colors per simular que era el cartell. Per realitzar-los, has de tenir clar que no es necessita molta informació, sinó la imprescindible i que aquesta capti l’atenció dels infants i de les famílies.

Per començar, nosaltres (en general), vam posar el tí­tol del nostre casal (prèviament escrita la paraula ‘Casal’ cosa que ens vam remarcar les nostres professores) i seguidament un dibuix representatiu del tí­tol: Casal Scoby-doo i dibuixar el gos dels dibuixos animats). A continuació, és informació imprescindible: dates de casal, les dates d’inscripció, reunió informativa, edats, algunes activitats que es realitzen per cridar més l’atenció (piscina, acampades, xocolatada…) descomptes, telèfons de contacte, xarxes socials i també alguna frase curta, si pot ser que rimi, cosa que fa que els infants es puguin recordar ràpidament: ´´Casal La bomba, no t´ho perdis, serà  una autèntica passada´’. És important que el cartell no quedi replet d’informació, sinó que, amb els punts anteriors has de distribuir-la pel cartell de forma clara i entenedora, si el posem ple d’informació el que fem és que tant els infants com la família no s’interessessin per allò.

A nosaltres ens van deixar 2-3 sessions per realitzar els cartells i després vam fer una avaluació de tots els cartells dels nostres companys. Personalment, és una cosa que a mi m’agrada molt, ja que les professores tenen més punts de vista, tu valores un treball pel què veus, ja que no es veu qui el fet i a tu tambè t’avaluen i tens més visions, més opinions de coses que tens bé o que podries millorar. Per tant el que vam fer és penjar tots els cartells al passadís, i tots i totes amb el nostre full d’avaluació compost per uns ítems (claredat, creativitat, relació informació-dibuix, informació entenedora i necessària), anàvem posant punts, després els sumaven per posar el total i ho donàvem a les professores (l’avaluació és totalment anònima).

Per finalitzar, podeu observar un dels cartells que van realitzar dues companyes meves de classe:

Publicat dins de General | Deixa un comentari

El joc heurístic

El joc heurístic és una activitat d’exploració i combinació d’objectes diversos i variats que proposem als infants de 12 a 24 mesos a  continuació de la Panera dels Tresors. Aquesta activitat té tres fases diferenciades: la primera fase : l’educador/a prepara el material en un espai lliure d’altres materials de joc. Selecciona tres o quatre tipus de material sensorial diferents i a la vegada escull els recipients adients que faran de contenidors. Prepara diversos punts de joc de manera que els infants es puguin repartir i desplaçar d’un punt a l’altre. La segona fase : els nens i les nenes manipulen, exploren i combinen lliuraments els diferents materials buscant totes les possibilitats sense que l’educador/a intervingui. Ell/a es troba en el espai de joc observant i oferint seguretat als infants. La tercera fase : consisteix en la recollida i classificació dels objectes, en aquesta fase l’educador/a intervé oferint als nens i a les nenes les bosses de roba, obertes, de manera que vegin quin material hi ha a dins i demana als infants que hi posin el que és igual. Els ajuda a recollir i els orienta gestualment i verbalment per trobar el material que correspon a cada bossa.

El material que s’utilitza per desenvolupar aquest joc són els objectes, els contenidors i les bosses.

Els objectes que s’utilitzen són  objectes  recuperats de la natura,recollits de casa, etc…
Han de ser fàcilment manejables i convé que es conservin en bon estat.
N’hi ha d’haver en quantitat suficient; com a mínim s’han de tenir de quinze a vint objectes diferents. De cada tipus d’objectes cal que hi hagi 50 unitats amb la corresponent bossa per guardar-les. Els tipus d’objectes són els següents:                                                                    De la natura: Petxines, pinyes.                                                                                                      Comprats: Anelles de cortina, cadenes fines, trossos de mànega, pilotes de ping-pong, boles de suro, rulos de perruqueria,  agulles d’estendre.
Confeccionats: Trossos de roba, pompons de llana.
Recollits arreu: petites ampolles o pots de vidre gruixuts, tapadores de pot de melmelada, cintes,  cordons, capsetes de fusta, cartó i metall, claus de pany.

Els contenidors:
Els contenidors s’aconsellen cilindres durs, foradats per les dues bases o per una sola, pots de metall sense tapa, etc…
L’objectiu dels contenidors és servir de receptacle a un objecte o més, facilitar tot tipus d’activitats amb el material de joc i afavorir les consegüents experiències d’explotació.

Les bosses són de roba, aproximadament de 50 x 50 cm. Cal una bossa per a cada tipus d’objectes. Tenen un objectiu doble: conservar el material del joc ben classificat quan no s’utilitza i permetre la recollida dels objectes durant l’activitat de joc.

Amb aquest tipus de joc aconseguim els següents objectius:

-Millorar la coordinació ull-mà.                                                                                                             -Realitzar accions:tapar,destapar,omplir,buidar,treure,ficar…                                                     -Aprendre a compartir i classificar els objectes.                                                                                 -Experimentar amb els objectes.                                                                                                           -Aprendre a compartir l’espai de joc i respectar als companys/es                                               -Adquirir l’hàbit de recollir quan s’acaba l’activitat                                                                           -Crear les primeres estructures del pensament lògic-matemàtic.

En aquesta activitat el paper de l’educador/a ha de ser: observar als infants sense intervenir en el joc,comunicar amb la mirada,vigilar els possibles conflictes,reordenar el material,convidar a recollir i detectar el cansament dels infants.

Per finalitzar per avaluar el joc hem de veure si l’infant es mostra actiu o passiu, té iniciativa per començar l’activitat, es concentra, gaudeix,utilitza la boca com a òrgan d’exploració,compara o combina els objectes,perd l’interès ràpidament,entén l’ordre de recollir.

Patricia García Alsina

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Una baldufa… de lo més original!!

Hola bon dia a tots i totes!! Jo sóc en Carlos, un alumne de 1r de TEI i us vinc a presentar una baldufa. Però, no és una baldufa de lo més normal… No, no!!! Sino molt original i amb un cost molt baix per a què ho puguin fer tots els infants amb les seves famílies i passar una estona molt agradable.

Mireu, us explico una mica per sobre. Al mòdul de Joc, les professores van donar-nos l’oportunitat de fer un taller adreçat per a infants de P3-P4-P5, que posteriorment aniriem a l’escola CEIF Espronceda. Però, vam determinar que seria molt millor fer la implementació en petits grups, per això, vam fer-ne 5 grups, ja que hi havíen 5 línies de pàrvols (a P3, hi havíen 2 línies, a P4, només n’hi havía 1 línia, i, a P5 havíen 2 línies).

Abans d’anar a l’escola a fer la implementació, que vam fer? Doncs practicar-ho nosaltres a l’institut per saber fer-ho i poder ajudar als infants sense problema!!!!! El meu grup estava format per: Paula Navarro, Inma Martínez, Melanie Moret, i jo, i ens va tocar fer una joguina adreçada als infants de P5.

Primerament, vàrem estar mirant per internet joguines fetes amb material reciclat que poguessin estar adreçades a qualsevol infant, independentment de la seva economia. Perquè si!! Faríem una joguina per a tothom. Però, vam voler donar més importància a la nostra originalitat i a la nostra ment creativa. Ja bors, vam pensar en joguines que vam tenir quan nosaltres erem petits, i tots/es deiem “una nina”, “un cotxe”, “un avió”… però pensàvem que tot això era molt sexista. Volíem una cosa senzilla, però, que cridés molt l’atenció dels infants. Per tant, vaig pensar en el casal que vaig treballar l’any passat i vam arribar a l’acord de que faríem una baldufa. Aquesta baldufa sería molt original.

Els materials per poder fer-la seríen:Resultat d'imatges de canicas

 • CD
 • Full en blancResultat d'imatges de cd
 • Un tap
 • Una canica
 • Silicona calenta
 • Tissores
 • Cola de barra
 • Colors i retoladors

Com podem observar, són elements que podem trobar a casa sense cap inconvenient…

Què us sembla si passem a l’explicació? En teniu ganes ja eh…

 1. Calcar la circumferència del CD en un full en blanc.
 2. Pintar la circumferència, deixant sorgir així la creativitat de cada infant.
 3. Retallar el nostre disseny i pegar-ho a sobre del CD.
 4. Per la part de sota del CD, pegarem la canica amb silicona calenta.
 5. I per la part de sobre del CD (on està el disseny), pegarem el tap, també, amb silicona calenta.
 6. Ja podem fer-la rular!!! Que guay 

Posteriorment, com ja us he comentat anteriorment, vam acudir al CEIF Espronceda per implementar aquesta activitat. A continuació, us comentarem com va anar l’estada al centre.

Honestament, resumiria l’estona al centre amb una sola paraula: MARAVELLÓS. Quan vam arribar a la classe, tots/es estavem amb uns nervis que no ens ho aguantavem. Però, tot va sorgir amb naturalitat i d’una manera molt fluida. Vam disfrutar tant dels infants… no us ho podeu creure…!! Tinc unes ganes de tornar a repetir-ho…

Els infants van fer l’activitat sense cap problema, tot va sortir molt bé. No va sorgir cap inconvenient! El que si que canviaria d’aquella tarda seria el fer un tancament de l’activitat, ja que amb els nervis i el veure com els infants s’ho estaven passant tant bé… no vam pensar en fer-la.

Però de veritat, ens va resultar una experiència màgica!!

Abaix, us deixo una foto d’uns infants gaudint de la baldufa. Moltes gràcies.

Att: CARLOS PÁEZ

Publicat dins de General | Deixa un comentari

ANIMALS I ANIMALETS

ANIMALS I ANIMALETS” és un joc TAC (tecnologies d’aprenentatge i comunicació) que és per a infants de 3 a 6 anys. Aquest recurs educatiu s’implementa a les escoles infantils per ampliar l’aprenentatge dels infants.

Aquest joc consisteix en un conjunt d’activitats les quals serveixen per aprendre vocabulari i conceptes sobre el món animal. Les activitats estan dividides en tres blocs, un per a cada curs infantil (P3-P4-P5). Cada bloc està adaptat als conjunts d’activitats que es treballen a cada etapa, així com el nivell de dificultat. Hi ha tot tipus d’activitats, des de puzles fins a activitats de text.

Per realitzar aquest recurs a l’aula ho faríem de la següent manera:

 • Per començar, necessitem un ordinador per cada nen/a.
 • L’educador/a començarà explicant els passos que hauran de seguir amb ajuda d’un projector digital i els infants l’hauran de seguir. Si algun infant necessita més ajuda, se li proporcionarà.
 • Una vegada els infants hagin arribat a la pàgina principal del recurs que utilitzaran ja podran escollir quina activitat  volen realitzar, en aquest cas “Animals i animalets”. Dins d’aquest recurs hi ha una gran varietat d’activitats, com per exemple puzles, endevinar animals a través del soroll que emeten, memory, jocs de números…  per treballar els conceptes bàsics i orientació espai-temporal.

Gràcies al fet que cada infant estarà en un ordinador, podrà anar jugant al seu ritme i quan tinguin algun dubte o dificultat podrà demanar ajuda a l’educador/a.

Aquí us deixo el link perquè ho pugueu utilitzar!

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=4019

Autora: Anabel Saenz

 

Publicat dins de jocs | Deixa un comentari

FEM UNA JOGUINA

FEM UNA JOGUINA!

Què és el que més els agrada als infants? Jugar. I per jugar a vegades es necessiten joguines. Per això podem fer una activitat amb l’ajuda dels infants i construir una joguina amb el màxim de materials reciclats.

Els alumnes de primer de TEI es veuen embarcats en un altre treball grupal de jocs, aquesta vegada hauran de fer una joguina amb el màxim de materials reciclats que puguin i implantar-lo amb els infants del cicle de primera infància del col·legi Espronceda de Sabadell.

Aquests jocs s’hauran d’implantar amb els diferents grups d’edat dins de l’etapa de P3, P4 i P5, per això hauran de tenir en compte diferents aspectes com l’edat, la motricitat i el seu desenvolupament cognitiu, i trobar la joguina que més s’adapti a les capacitats de l’infant i els seus interessos. Poden tenir en compte aspectes com que sigui una joguina que es pugui portar a qualsevol lloc, que la puguin construir ells mateixos, fàcil d’utilitzar (senzilla), creativa, que sigui segura, educativa…

Els estudiants de 1º de TEI ens presenten diferents propostes de joguines amb materials de reciclatge que podem posar en pràctica amb els infants que tinguem al nostre entorn, familiars, amics, esplais, casals…

Aquestes són les propostes:

• ERO 713 i ABU 182: Robots fets amb capses de cartró per al cos, per als peus, rotlles de paper higiènic, els ulls amb taps d’ampolla d’aigua i goma eva, el cos embalat amb papers de colors i antenes amb canyetes. El comandament està fet amb un tros de cartó embolicat amb goma eva i uns trossets de plastilina amb canyetes per fer moure simbòlicament el robot. Una joguina que requereix de l’imaginari i simbolisme dels infants per jugar.

• LES ANELLES DE L’ELEFANT: Silueta de l’elefant de cartró i decorat amb goma eva, com a trompa utilitzem un rotlle de paper de cuina, amb anelles fetes de cartró extret de caixes, retallades amb diferents formes geomètriques i decorades amb diferents materials amb textures. Joguina amb la qual els infants podran treballar la motricitat, moviment mà-ull, aprendran les formes geomètriques i treballaran el sentit de tacte amb les diferents textures de les anelles.

• LABERINT DE MAR: Es retallarà la base o la tapa d’una capsa i es pintarà de color blau, ja que per aquest cas el centre d’interès és el mar, però podrem pintar del color que vulguem segons el que volem fer. Farem els passadissos amb palets dels gelats i els enganxarem per tota la capsa, es farà un forat d’entrada i un de sortida, un a cada extrem de la capsa. Decorarem la capsa amb l’ambient que li vulguem donar. Els infants posaran en pràctica la seva motricitat fina i capacitats de concentració.

• L’ILLA DEL TRESORAmb la base o la tapa d’una capsa de cartró disposarem una illa feta de pa ratllat, i diferents objectes com ara en aquest cas una capseta feta de cartró (que serà el cofre del tresor), un ninot fet amb pinces, palmeres fetes de goma eva i pals, un vaixell fet de cartró decorat amb goma eva i pintura, amb objectes com un ninot fet de pinces, un timó de cartró, bandera i màstil, per fer el joc més divertit han fet uns prismàtics amb dos tubs de paper higiènic. Els infants podran moure i interactuar amb els objectes de la capsa deixant anar tota la seva imaginació.

• PESQUEM: Construirem diferents animals marins amb goma eva, els hi enganxarem un tap de suro amb una xinxeta, utilitzarem una caixa de cartró i la decorarem com si fos un fons marí o una peixera. Anirem a buscar diferents pals d’arbres per fer-los servir de canyes de pescar, els enganxarem unes cordes reciclades que puguem trobar, podem fer servir retalls de llana per exemple, enganxarem al final de la corda un imant que s’enganxarà a la xinxeta quan vulguem agafar els animals marins. Un divertit joc on els infants podran treballar la psicomotricitat fina i la coordinació -ull.

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

ACTIVITATS DE LA CLASSE DELS CARAGOLS PER LA CLASSE DEL HUGUITOS

Aquestes activitats les van preparar l’alumnat de segon de TEI “Classe dels caragols” per nosaltres que som  de primer de TEI “Classe dels Huguitos”, ens vam preparar algunes activitats per conèixer-nos més i relacionar-nos entre tots i totes.

Les activitats són les següents:

 • Filera amb corda més cançó:

La classe dels caragols van pujar a la nostra classe que som la classe dels huguitos per baixar tots junts agafats d’una corda cantant la cançó del trenet, fins a trobar-nos amb tota la classe dels caragols.

Imatge relacionada

Un tren petitó
que camina,
que camina.

Un tren petitó
que camina
sense por.
Resultat d'imatges de tren dibujo
Qui hi vulgui pujar
que s’afanyi,
que s’afanyi.

Qui hi vulgui pujar
que s’afanyi
que se’n va.

 • Roda de noms:

En aquest joc ens vam posar en rotllana les dues classes barrejades, la persona  que tenia la pilota haurà de dir el seu nom i passar- la  a una altra persona, així fins que tots i totes diem els nostres noms.

Resultat d'imatges de rotllana

 • Pedra, paper i tisores: 

Aquesta activitat consisteix que tots i totes hem d’estar passejant per al pati fins que sona una sirena, en aquest moment  s’haurà de jugar a “pedra- paper – tisores” amb la persona que tingui  davant seu, si perd, haurà de posar-se darrere de la persona que guanya dient el seu nom fins que toqui la sirena un altre cop i la persona guanyadora haurà de jugar amb un altre, així fins que només quedi un guanyador/a.

Resultat d'imatges de piedra papel tijera jugando

 • Peto italià:

Aquest joc consisteix a fer una rotllana, una persona es posa al mig de la rotllana i la resta s’ha de posar en parella i per conèixer-nos més ens haurem de posar un de primer i un altre de segon, ens haurem de seure a terra abraçar-los fort perquè no puguin sortir. La persona del mig ha de dir una cosa que li agrada i la persona que està asseguda a terra en la primera fila s’ha d’alliberar si li agrada la mateixa cosa que la persona del mig.

Resultat d'imatges de rotllana

 • Osses i pingüins:

Aquest joc consisteix a fer una rotllana barrejant una persona de segon i una de primer, s’han d’oferir dues persones una farà de pingüí i l’altre d’ós. La persona que fa d’ós haurà de pillar al pingüí fent el gest i al soroll d’ós, el pingüí per no ser agafat haurà de posar-se darrere d’un altre que està en la rotllana i aquesta persona haurà de fer d’ós així successivament.

Resultat d'imatges de osos i pinguinos

 • Fratello

En aquest joc s’haurà de posar en parella un/una de la classe dels caragols amb un o una de la classe dels huguitos, després es faran dues fileres una de la classe dels huguitos i una altra de la classe dels caragols. Quan la persona encarregada del joc digui “fratello” cadascú haurà de buscar la seva parella i llançar-se a terra, qui es llanci últim a terra, perd. Així successivament fins que es vagui augmentant les parelles de 4- 6 o fins que s’acabi el temps.

Resultat d'imatges de jugant abraçades

 • Globus màgics:

Aquesta activitat consisteix en fer una rotllana, cadascú amb un full, un llapis i un globus per escriure una paraula o una frase que sentíem en aquest moment amb totes les activitats que realitzades. Després d’escriure la frase es fica el paperet dins del globus i  s’infla, quan tothom acabi,  es comença a jugar amb els globus fins que es barregin. Després cadascú agafarà un globus i el   rebentarà, així descobrirà la frase o la paraula que algú ha escrit.

Imatge relacionada

 • Espelmes:

Aquesta activitat consisteix a fer dues files, una de primer de TEI i una altra de segon TEI, ens havíem de posar cara a cara.
Els companys de segon van encendre una espelma i la passant als de primer de TEI dient una frase o un desig. Quan tothom tingui l’espelma, s’haurà d’apagar perquè així es compleixin els bons desitjos.

Resultat d'imatges de espelmes

 

 

 

 

 

Publicat per: Katherine Acuña Román

Publicat dins de dinàmiques | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Anem a la sortida el ZOO

Hola a tothom, a la nostra escola hem decidit una altra vegada anar al zoo, ja que és una de les sortides que agraden molt als infants. Doncs bé, aquí us deixo una mica d’informació sobre la sortida.

Primer de tot l’objectiu d’aquesta sortida és que els infants aprenguin a identificar els animals i conèixer-los.
L’edat per realitzar aquesta activitat seria amb nens i nenes de 2-3 anys, amb un màxim de 18 infants.
Aquesta activitat es realitzarà el dia 9 de març del 2018, així les educadores tindran temps per planificar amb marge les contractacions de l’autocar, demanar i rebre autorització del centre, dels pares/mares o tutors i del zoo.

El transport que s’utilitzarà serà l’autocar.
Abans d’anar a la sortida farem una activitat prèvia que consistirà a llegir contes d’animals a l’aula i els infants aniran aprenent els animals i els sons que realitzen cadascun d’ells. Els materials que necessitarem per fer l’activitat prèvia seran contes d’animals, àudios de sons d’animals i fotografies i llibres d’animals que es podrien trobar al zoo.

Mentre anem en l’autocar, si notem que els infants s’avorreixen o estan molt agitats, podríem cantar cançons.

Una vegada estem en el zoo ens faran una visita guiada per part del personal del zoo, com anar a visitar a les diferents parts de les instal·lacions, els animals com els micos, els lleons, etc que hi ha.
Una vegada hem acabat la visita aniríem a un lloc tranquil fora o dins del zoo per poder menjar i que els infants es puguin relaxar una miqueta. Podríem portar mantes de pícnic perquè el nens i nenes es puguin estirar una estona si estan cansats. En cas que no vulguin descansar es podrien realitzar jocs com el veo-veo.

Nosaltres com educadors, vetllarem per la seguretat dels vostres fills o filles, els acompanyarem en tot moment i mai els deixarem sols. En cas que algun infant tingui al·lèrgies a alguna cosa o si es mareja a l’autocar com a educadors i educadores estarem més pendents d’ells, encarà que també pels altres nens i nenes, que estaran segurs i segures. En aquesta sortida estimularem molt als infants perquè tinguin interès per tot allò que aniran a veure, en cas que hi hagi algun conflicte nosaltres estarem per evitar-los o solucionarar-los.

Per finalitzar aquesta sortida es farà una activitat per consolidar a classe. En classe es realitzarà una activitat en petits grups, consistirà a que els infants dibuixin els animals que els hagin agradat i després els afegeixin en un mural gran amb les fotografies que es van realitzar a la sortida. Finalment es penjarà a classe.

WEBGRAFIES:

https://www.google.es/search?biw=1093&bih=521&tbm=isch&sa=1&ei=ZEWoWrr8H-WEgAbV5pDgCA&q=zoo&oq=zoo&gs_l=psy-ab.3..0l10.879899.880193.0.881230.3.3.0.0.0.0.251.496.2-2.2.0….0…1c.1.64.psy-ab..1.2.493….0.e_xgLu9dNSg#imgrc=cARmJqxyCRWyRM:

https://www.google.es/search?biw=1093&bih=521&tbm=isch&sa=1&ei=ZEWoWrr8H-WEgAbV5pDgCA&q=zoo&oq=zoo&gs_l=psy-ab.3..0l10.879899.880193.0.881230.3.3.0.0.0.0.251.496.2-2.2.0….0…1c.1.64.psy-ab..1.2.493….0.e_xgLu9dNSg#imgrc=lSB2UW1SNRm6OM:

 

Autora: Angie Domenica Chilla Cruz

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

SORTIDA AL MUSEU MNAC DE BARCELONA

Hola a tots i a totes, hem decidit planejar una sortida al museu del MNAC a Barcelona i ho hem fet de la següent manera:

Primerament els objectius pels qual hem creat aquesta sortida són: apropar l’art als infants; ensenyar formes, colors i llums; conèixer cultura catalana; treballar la llengua i les emocions i l’expressió d’emocions.

Aquesta sortida està plantejada per infants d’entre 2 i 3 anys d’edat i aproximadament uns 20 infants en total. La data per la qual està pensada aquesta sortida és el 23 de maig, donat que en aquest mes hi ha unes temperatures més càlides. El mitjà de transport pensat és l’autocar.

Unes 3 setmanes abans de la sortida es faran unes activitats prèvies a l’aula relacionades amb el MNAC. El material i el contingut que necessitem per aquestes activitats ens ho proporcionarà el propi MNAC. Aquestes activitats les portarem a terme de la següent manera:

 • Primer de tot fem la presentació del Jeroni, qui representa un joglar (antigament, un explicador de contes o històries)i és un titella de fils, que explica part del que veuran en el museu a través d’una cançó.
 • Cada dia hi ha una interacció entre infants que es posen en rotllana i el Jeroni que va passant per la rotllana i va acariciant als infants, així es familiaritzen amb aquest personatge.
 • Després de cantar la cançó es treballen diferents personatges, fins el dia de la sortida.

Els personatges que es treballen són tres:

 • En primer lloc tenim el Crist de Taüll, que és un Crist dibuixat en una paret. A l’aula posem la imatge del Crist i els infants han de dir el que hi veuen i les seves opinions i explicacions. També es treballa a través d’una cançó determinada per aquest personatge.
 • En segon lloc trobem els serafins, que són dibuixos d’uns ulls a les mans plasmats en una paret. Els hi posem als infants la música determinada per als serafins, també els hi ensenyem la imatge i ells donen la seva opinió, els hi pintem uns ulls grans a cada mà com en la imatge dels serafins i així ells poden ballar amb la música a través dels ulls dibuixats.
 • Per tercer i últim lloc tenim La mare de Déu, representada en diferents escultures. A classe els hi mostrarem als infants diferents escultures de  la mare de Déu. Aleshores, preguntem què hi veuen i ens donen les seves opinions. També posem la música de la mare de Déu i els infants es posen en parelles i es col·loquen un davant de l’altre abraçant-se i balancejant-se.

Cada dia es finalitza la classe amb la cançó del Jeroni fins el dia de la sortida.

El material que necessitem per totes aquestes activitats és el Jeroni (titella), la música, la pintura, el projector i les escultures de la mare de Déu.

El material per realitzar la sortida consisteix en roba de recanvi, farmaciola,  roba còmoda i cal portar el dinar.

Les activitats que realitzarem durant el viatge seran cantar cançons treballades per la sortida o cançons quotidianes a l’aula.

Les activitats que es realitzaran en el lloc de destinació seran aquelles treballades a classe, però ara es realitzaran al museu del MNAC.

Un cop acabada la visita al MNAC, tornarem tots al autocar i anem a un parc al costat de la platja, on es dinarà.

Després de dinar els infants podran anar a jugar amb la sorra amb gots de plàstic i culleretes que proporcionaran les educadores o educadors. Qui estigui cansat també es podrà quedar descansant.

Les activitats de consolidació es realitzaran a la classe el dia següent de la sortida, on es cantaran totes les cançons treballades a la sortida i així es farà la cloenda de l’activitat.

I per acabar, l’avaluació final es consistirà en unes preguntes als infants com, quins personatges heu vist?, Quines formes heu vist?, Quins colors heu observat?, Com eren les mares de Déu?, eren totes de la mateixa mida i color?, el Crist de Taüll estava content o trist? I vosaltres com esteu?, què és el que més us ha agradat de la sortida? Tornaríeu a anar al museu del MNAC?

A partir de la resposta dels infants a aquestes preguntes, sabrem si els objectius esmentats anteriorment s’han assolit i ens servirà per l’avaluació final.

Resultat d'imatges de MNAC

Resultat d'imatges de MNAC CRIST DE TAÜLLResultat d'imatges de MNAC LA MARE DE DÉUResultat d'imatges de MNAC ELS SERAFINS

 

JÚLIA TURU.

Publicat dins de General | Deixa un comentari