Planifica una sortida: “VISITA AL MERCAT”

L’ objectiu d’aquesta activitat és plasmar en la planificació les fases d’una sortida.

Nosaltres com a educadors/es en una escola bressol volem planificar una sortida lúdica amb infants de 2-3 anys.  Haurem de tenir en compte les tres fases: Abans, durant i després de la sortida.

PLANIFICA UNA SORTIDA

“VISITA AL MERCAT”

L’objectiu de fer

1ª Fase:

Objectius:

 • Conèixer els diferents aliments
 • Conèixer l’entorn
 • Fonamentar la relació amb la gent del poble
 • Observar com és el dia a dia al mercat

Edat dels infants: 2-3anys.

Nombre d’infants: 20 Infants.

Data de la sortida: 4/04/2017.

Mitjà de transport: A peu.

Activitats previstes: Anteriorment a classe hem realitzat un taller de fruita on els infants han tastat els diferents tipus de fruita per observar els seus gustos, reaccions i preferències.

Llista de materials: Les educadores portarem un mòbil del centre, càmera de fotografia, targeta sanitària, algunes mudes de roba, les autoritzacions dels pares i les mares i la farmaciola.

Per informar als pares i mares de la sortida hem realitzat una carta informativa on s’explicarà tot detalladament:

Bon dia, pares i mares.

Us volem comunicar que el dia 4 d’abril farem una sortida al Mercat del Centre.

Sortirem caminant del centre a les 10:00 del matí i tornarem a les 12:30 aproximadament.

Enredorteu-vos de portar esmorzar i aigua.

En/na……………….autoritzo al meu fill/a………………amb DNI………..que podrà realitzar la sortida.

Signat:

 

 

…………………de…………..de 2017

2a Fase:

Activitats durant el viatge:

Durant el camí anirem cantant una cançó relacionada amb la fruita, que serà la següent:

“Menja fruita, menja fruita que és bona i sana i agrada a tothom”.

Activitats al lloc de destinació:

Fer un reconegut per tot el mercat i identificar els diferents tipus d’aliments (centrant-nos més en les fruites, ja que és la que hem treballat a l’aula a través del taller).

Paper de l’educadora:

 • Vetllar per la seguretat dels infants
 • Acompanyar als infants
 • Estimular l’observació
 • Actuar en casos de conflicte
 • Model d’actuació

3a Fase:

Activitats de consolidació:

Al dia següent els infants portaran la peça de fruita que més els hi agradat.

També farem un mural entre tots i totes de les diferents fruites que hem après a través de la visita. Un cop acabat el penjarem a classe.

Avaluació final:

Educadores:

 • Han assolit els objectius previstos?
 • Hem tingut una bona organització?
 • Algun aspecte a millorar?

Infants:

 • Ha agradat?
 • Han estat motivats?
 • Han après?
 • Han tastat nous sabors?

Conclusió: Creiem que fer la elaboració d’aquesta fixa ens ha servit per aprendre com elaborar una sortida en un futur i saber quins son els aspectes, materials… que haurem de tenir en compte abans de realitzar una sortida i sobretot haurem de tenir present que sempre cal planificar una sortida abans de fer-la.

mercat

Share
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Planificació d’una sortida al bosc

PLANIFICACIÓ D’UNA SORTIDA AL BOSC  (TORRENT DELS COLOBRERS)

 

El meu grup format per Sara Guillen, Marta Trillo i jo Gisela Cordón vam escollir el bosc com a destinació per a fer una excursió amb infants d’una escola bressol. En aquest article us exposarem els punts que hem de tenir presents abans de fer la sortida, les activitats que tenim pensades i preparades durant la sortida i els tallers que faríem després d’anar al bosc.

1a FASE: ABANS

Hem de tenir presents diferents punts a tractar que són molt importants per escollir un lloc de sortida o un altre, que serien els objectius, l’edat dels infants que aniran a la sortida, nombre d’infants, la data de la sortida, el mitjà de transport, les activitats prèvies que es faran a la llar i el material necessari que portarem el dia de la sortida.

Objectius

En el nostre cas, els objectius  serien els següents:

 • Experimentar a la natura.
 • Descobrir la fauna i la flora.
 • Observar paisatges naturals.
 • Classificar diferents elements que podem trobar al bosc.
 • Fomentar la motricitat fina i gruixuda.
 • Estimular la iniciativa i l’experimentació.
 • Reforçar la cohesió de grup.
 • Tenir cura de la neteja i el medi ambient.
 • Reciclar, reutilitzar i reduir per ajudar al medi ambient.
 • Gaudir de l’experiència.
 • Conèixer un bosc prop de la ciutat o l’escola.

Edat i nombre dels infants

En el nostre cas anirien a la sortida infants a partir de 2 anys amb un total uns 18-20 participants.

Data de sortida

Aquesta activitat és adient en estacions com la tardor i la primavera, així que hem decidit fer-la el 22 de maig. Si hi hagués temporal desfavorable (pluges, vents forts entre altres) aquest dia tindríem preparades activitats alternatives lúdiques. Si hi ha la possibilitat d’ajornar-ho un altre dia, es portarà a terme aquesta opció.  

Mitjà de transport

Hem de tenir en compte l’edat dels infants per escollir el mitjà de transport adient per a cada excursió. El nostre grup vàrem decidir contractar un servei d’autocar perquè els nostres infants puguin estar molt més còmodes que en transport públic. També és més facilitador pels /les educadors/es tenir els infants reunits en un mateix lloc que tots dispersos. Prèviament ens hauríem informat dels preus i la disponibilitat que tenen.

Activitats prèvies

Per part dels/les educadors/es per a les famílies, s’hauria de passar una circular informativa perquè els familiars puguin saber tota la informació sobre la sortida planificada. Un model pot ser el següent:

 

Logotip Escola Bressol                                                              Direcció i nom de l’escola

Sortida al Bosc: Torrent dels colobrers

Estimades famílies, us informem que el dilluns 22 de maig és farà una sortida al bosc del Torrent dels Colobrers de Sabadell. Allà observarem l’entorn de la natura i experimentarem amb el material que trobarem a aquest bosc. S’anirà amb autocar i es farà en horari escolar. El material que hauran de portar és el següent:

 • Roba i calçat còmodes
 • Dinar i esmorzar
 • Aigua
 • Gorra
 • Protecció solar

Atentament,

Gisela Cordón, Marta Trillo i Sara Guillén

Educadores de la classe dels Cargols

Junt amb la circular informativa, hi hauria la firma de permisos per a la sortida del centre. Depenent de la institució, aquest paper es fa a principis de curs. També vàrem pensar en posar cartells informatius als passadissos, l’agenda, a la pissarra o a un taulell perquè els familiars tinguin present la data de la sortida.

Preparació a classe

A l’aula es treballaria la temàtica del bosc, com els arbres, les plantes, animals, formes de les fulles i les flors que hi poden haver en aquest bosc i que podem trobar. Es treballaria per sessions i cada dia es podria treballar un aspecte.

Una altra idea seria aprendre els diferents oficis relacionats al bosc o a la natura, com la ramaderia i l’agricultura. Si la llar precisa d’hort i/o granja, seria ideal per treballar aquests oficis.

Finalment es decoraran els passadissos de la llar o l’aula dels infants que van al bosc amb imatges dels animals que podem trobar i la recreació d’arbres.

Llistat de materials que ha de portar l’educador/a:

 • Permís dels familiars i fotocòpia de la targeta sanitària de cada infant.
 • Càmera.
 • Muda de roba neta estàndard.
 • Bolquers.
 • Menjar i aigua.
 • Protector solar.
 • Gorra.
 • Farmaciola.
 • Mapa i brúixola.
 • Telèfon del centre.
 • Material per les activitats (sacs, cordes i altres pels tallers pensats).
 • Bosses d’escombraries.

2a FASE: DURANT

En el viatge d’anada i tornada a l’autocar, quan rebem als infants abans d’entrar a l’autocar o quan arribem a l’escola després d’aquesta gran aventura, també hem de tenir unes activitats pensades per fer, que podríen ser les següents:

Cantar cançons apreses a l’aula prèviament, com el cargol treu banya o la cançó de l’aranyeta xica. També, es podria relatar històries o contes relacionats amb el bosc, i sobretot, abans de sortir de l’aula s’hauria de revisar les normes de respecte al medi ambient.

Activitats al lloc de destinació

Les activitats que hem pensat són les següents:

 • La presentació del mapa i la brúixola com a elements clau per anar al bosc i poder-se orientar correctament.
 • Observar i manipular objectes del bosc, com pedres, fulles, branques, entre altres. Sempre respectant a la natura i sense fer malbé cap element del bosc.
 • Si trobem moltes branques, podríem construir una cabanya.
 • Una petita caminada, tenint en compte les capacitats dels infants segons l’edat.
 • Donaríem temps de joc lliure perquè els infants experimentin per ells mateixos i també hi hauria un espai de joc dirigit on es podrien fer jocs d’exterior.
 • Temps pels àpats.
 • Activitats per recollir i deixar net tot l’espai.
 • A la tornada, podem fer una activitat de recol·lecció de material que podem utilitzar a les següents sessions a l’aula.

Paper de l’educador/a

És imprescindible que l’educador/a observi i vigili constantment als infants. També ha d’ajudar-los en allò que necessitin i vetllar per la seguretat de cadascú. Tant a l’anada, com la tornada i durant el viatge, ha de contar a cada nen/a per veure que estan tots i totes. Fer fotografies a les diferents experiències que tenen els infants, així com a les activitats realitzades. I finalment, ha de dissenyar, programar i realitzar les activitats pensades per aquesta excursió.

3a FASE: DESPRÉS

Activitats de consolidació

→ Jocs per reforçar els coneixements adquirits i activitats amb el material recollit a la sortida. Com per exemple l’estampació de diferents fulles amb colors o alguns jocs que vàrem fer durant l’excursió.

→ Una avaluació grupal amb els infants amb preguntes (què van veure, qui són la brúixola i el mapa, s’ho van passar bé, entre altres qüestions).

→ Observació de les fotografies preses durant l’excursió.

Avaluació final

L’equip d’educadors/es que van anar hauran de fer una avaluació amb diferents punts, que podrien ser:

 • Incidències
 • Experiència amb els infants.
 • Observació dels preus amb els altres anys (si s’ha realitzat aquesta sortida anteriorment).
 • La participació per part dels infants de totes les activitats realitzades.
 • Compliment dels horaris previstos. Si hi ha hagut retards a la sortida o arribada al centre.
 • El seguiment de la planificació correcte.
 • Conceptes a millorar.
 • Si es creu convenient per altres anys.

Tot això seria imprescindible per planificar una sortida al bosc. Hem de tenir en compte que cada grup d’infants és diferent i que el nostre grup hem fet un llistat general. Si hi hagués algun infant a l’aula amb diversitat funcional, adaptaríem el llistat de material amb les necessitats d’aquest infant. Creiem que aquesta destinació és ideal per a tots els infants, ja que poden experimentar amb tots els sentits els diferents elements de la natura.

Share
Publicat dins de Planificació d'una sortida | Deixa un comentari

La Lluna

Sortida a la llar la Lluna

El dia 9 de Febrer vam fer una visita a l’escola bressol la Lluna.
Vam poder veure com treballen, el paper que té l’educador/a, la importància que li donen a la metodologia , entre d’altres.
La metodologia en la qual es basen és en la de Pikler, destaquen la relació entre l’adult-infant. En les seves estances es necessita una certa tranquil·litat que aporta l’educador/a en tot moment.

Donen molta importància al temps dedicat al descans dels infants i a l’hora de l’àpat, ja que per ells/es és un moment molt important i de tranquil·litat. La majoria de dies dinen fora al pati, menys els dies que les circumstàncies meteorològiques siguin desfavorables.

Podem trobar diferents estances on els infants es poden moure lliurement, cada estança està destinada per una edat concreta amb decoracions i materials adients.
Les activitats que realitzen són inspirades en activitats de la vida quotidiana (menjar, el descans, higiene).

dscn9838

Si ens fixem veurem que la majoria d’objectes que utilitzen tant a les estances com en els espais exteriors són de materials naturals com les cadires i les taules, el pati ambientat d’elements naturals com terra, gespa, arbres, pedres….

dscn9795

Cal destacar que la formació de les educadores no acaba mai, encara que estiguin treballen segueixen anant a trobades i tallers de formació per ampliar els seus coneixements i millorar.

Share
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Joc adaptat: Deixa’t guiar!

El dia 24 de Gener, la classe de 1r TEI vam anar al gimnàs per poder fer els jocs adaptats que vam estar preparant dies abans.

Vam escollir aquest joc perquè a tots els del grup ens agradava i creiem que aquesta seria una manera de posar-se en la pell dels nens i nenes amb diversitat sensorial visual.

NOM DEL JOC: DEIXA’T GUIAR!

Tipus de joc: Motriu, Afectiu i Sensorial

Nombre de participants:  De 10 a 15 infants (aprox.)

Edat: De 5 a 6 anys.

Durada: 30 minuts.

Ubicació: Gimnàs (aula de psicomotricitat).

Adaptacions i variacions del joc:

Com es tracta d’una diversitat funcional de tipus visual, el fet de que tant l’infant vident com l’infant invident s’intercanviïn els antifaços o mocadors i els dos tindran els ulls embenats, viuran en primera persona la sensació d’una persona cega en una situació pràcticament real. En aquest cas, l’activitat està pensada per involucrar-hi i integrar al joc a un infant invident, perquè pugui gaudir d’un joc amb els seus companys i les seves companyes en igualtat de condicions. D’aquesta manera, aconseguirem una certa conscienciació i reflexió per part dels infants sobre la condició del seu company cec o companya cega,.

Objectius didàctics: 

-Fomentar aspectes propis de la afectivitat com: la confiança i la seguretat en un mateix i en els altres i el sentiment d’empatia (posant-se en el lloc de l’altre infant cec).

-Estimular els sentits. (el tacte per la manipulació dels objectes i les textures i la oïda en escoltar sons i les indicacions del company vident que l’està guiant).

-Afavorir la cohesió i cooperació del grup.

-Desenvolupar la motricitat general de l’infant.

Recursos materials/ humans: 

Cons, cordes, cercles, antifaços o mocadors, bancs de fusta i objectes per desenvolupar el tacte i les textures (Ex: pilotes).

Desenvolupament del joc:

En primer lloc, s’organitzen els infants dividint-los en dos grups, amb dos educadors/es en cada grup. Seguidament, es procedeix a l’explicació del joc, que consisteix en formar parelles, on un dels infants portarà els ulls embenats amb un antifaç o mocador (infant invident) i l’altre no (infant vident). El seu company o la seva companya, que no portarà els ulls embenats, haurà de guiar-lo/a agafant-lo de la mà, mitjançant unes indicacions, superant un recorregut amb un seguit d’ obstacles que es trobaran per tot el gimnàs (prèviament preparat i organitzat pels educadors/es), i l’objectiu serà aconseguir arribar fins al final marcat pels educadors/es.

Aleshores, en arribar al final del recorregut, l’infant que feia el paper de guia passarà a adoptar el rol d’infant cec, el qual havia fet el seu company, i es farà el recorregut de tornada al punt de partida. Així doncs, cada infant podrà interpretar i experimentar els dos rols, tant el de guia (vident) com també el d’ invident (cec) i arribar a posar-se en la pròpia pell de l’altre.

Finalment, un cop acabada l’activitat, reunirem a tot el grup-classe asseguts en una rotllana i donarem pas a una petita valoració com a grup del joc, preguntant-li com s’han sentit posant-se en el lloc de l’altre, quins sentiments han experimentat, si han gaudit del joc, entre d’altres preguntes.

Observació:

L’activitat va anar molt bé. Nosaltres com a educadors i educadores vam quedar molt contents i contentes ja que tothom va participar, vam poder observar l’empatia de tots els nens i les nenes ja que tothom es posava a la pell dels invidents.                                                  Per un altre banda vam quedar molt satisfets  i satisfetes quan a l’hora d’explicar el joc cap infant va tenir dubtes, això vol dir que l’explicació va ser clara.                                              Finalment vam preguntar si els hi havia agradat el joc i tothom va respondre que s’ho van passar molt bé.

12

 

Share
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Jocs adaptats: Mata-conills

JOCS ADAPTATS: MATA-CONILLS

La setmana passada van fer jocs per a infants amb diversitat funcional, i el meu grup format per la Maria Gonzalez, la Cristina Martinez, la Nerea Román, la Marta Trillo i jo (la Gisela Cordón) vam triar un  joc adaptat per infants  amb diversitat funcional visual, que es diu Mata-conills. Vàrem escollir aquest joc ja que es fàcil d’adaptar i vàrem creure que els infants s’ho passarien molt bé!

És un joc sensori-motor, ja que corren per tot l’espai i escolten una pilota adaptada alhora. Hem pensat que el joc es pot fer amb uns 20 o 25 infants aproximadament, però també es pot fer amb menys participants.

És apropiat per infants a partir de 4 anys, però es pot fer també amb adults o adolescents. La ubicació ha de ser un espai ample perquè els nens i les nenes puguin córrer per tot l’espai, ja sigui a l’interior com a l’exterior. La persona amb diversitat funcional, ja ha reconegut l’espai prèviament abans de començar l’activitat, però també tindrà una persona que la guiarà en tot moment perquè l’expliqui què passa al seu voltant per gaudir en tot moment de l’experiència.

Prèviament, ja tenim el material necessari i els infants col·locats en una mitja lluna, perquè tothom ens escolti amb molta atenció! Es fa una presentació dels/les dinamitzadors/es i s’explica el joc i la seva adaptació.

El joc consisteix en què un infant té una pilota de goma-escuma. Aquest ha de “matar” a un altre infant llançant-li la pilota i, si li toca al o la company/a, aquest s’haurà d’asseure a terra. Si el/la company/a l’agafa en l’aire, el mort serà l’infant que l’ha llençat. Els i les participants mortes poden “ressuscitar” tornant a agafar la pilota. Aquest, abans d’aixecar-se ha de decidir si passar-se-la a un altre company mort o si vol llançar-se-la a un altre participant per matar-lo. L’infant que té la pilota, pot fer un màxim de 2 passes per llançar-se-la als companys i companyes.

Les modificacions que vam fer,  va ser adaptar la pilota per una que faci soroll. Així els infants amb diversitat funcional poden identificar en tot moment on es troba la pilota. Hi ha pilotes amb cascavell, però nosaltres vam optar per una pilota de gos que sonés, ja que les de cascavell o picarol que vàrem trobar eren molt dures i es farien mal els infants. És ideal que sigui gran, ja que així es pot agafar molt millor.

1486463017853663

Pilota adaptada que vàrem utilitzar nosaltres.

 

A continuació, vam voler també fer un seguit de consells per tractar amb una persona d’aquest col·lectiu, ja que moltes vegades, no sabem que fer quan veiem a una persona amb diversitat funcional visual. Ens apartem per no xocar amb ell/a, en comptes de dir-li que estàs al costat. L’indiquem de manera incorrecta dient “aquí” o “allà” i senyalant amb les mans… Així que, junt amb la introducció, vam preguntar als infants si sabien alguns consells per saber tractar amb persones d’aquest col·lectiu, i vam explicar uns quants consells extrets del vídeo següent.  

Imatge de previsualització de YouTube

Abans de començar el joc, preguntem als infants si tenen alguna qüestió sobre aquest. Seguidament, es decideixen les persones que voluntàriament volen tenir la diversitat funcional i no es comença a jugar fins que cadascuna de les persones amb diversitat funcional tingui una guia. Quan ens hem assegurat que cadascú està preparat, podem donar la pilota a un dels infants per iniciar el joc. Cada 7-8 minuts, pararem el joc perquè els infants canviïn de rol i uns altres puguin fer tant de guies com de persones amb diversitat funcional visual. Si es dóna el cas que un dels participants vol continuar amb l’experiència, endavant! Que segueixi gaudint de l’activitat!

Quan ja ha passat el temps previst, vam parar el joc i vam asseure un altra vegada en una mitja lluna per fer l’avaluació. Vam preguntar als infants si els ha agradat l’experiència; si creuen que la pilota utilitzada és adequada per a una persona d’aquest col·lectiu; si han tingut por o han estat segures gràcies al guia; com s’han sentit al tenir una persona que la guiava en tot moment o si el/la guia li deia que passava i, sobretot preguntem a les persones amb diversitat funcional com s’han sentit. Per últim, vam preguntar si algú té alguna aportació i vam acomiadar l’activitat.

En general, l’activitat va anar molt bé. Els infants ens van dir que els hi havia agradat molt i que alguns guies anaven relatant en tot moment i ells o elles s’imaginaven la situació. Als infants que no els deia que passava al voltant, es sentien com fora de lloc. Per això vam insistir en tot moment en aquest punt. També van opinar que la pilota hauria estat millor que fos més gran, ja que la nostra era petita i que hauria estat molt millor que la pilota hagués sigut de picarol. Però, en definitiva, van gaudir molt de l’activitat, com podeu veure en les imatges següents.

img_20170125_160918988_opt

Les dinamitzadores explicant l’activitat als infants situats en mitja lluna.

img_20170125_162018883_hdr_opt

Infants jugant a Mata-conills. En aquesta imatge es pot diferenciar clarament els infants “morts” i els vius.

 

 

img_20170125_162029842_opt

En aquesta imatge es pot apreciar com un infant passa la pilota a un altre infant per ressuscitar-lo.
Share
Publicat dins de Jocs adaptats | Deixa un comentari

Jocs de falda

Quan els infants són molt petits és important que els hi poguem dedicar espais de temps d’atenció individualitzada, ja que és en aquestes edats quan els nens i nenes fan una gran descoberta d’ells mateixos i de tot allò que els envolta.

A les escoles bressol s’ha de poder garantir aquesta atenció individualitzada, i aquesta es pot dur de manera molt efectiva a través dels jocs de falda.

Però… Què és això dels jocs de falda?

Doncs, es tracta d’un joc a partir del qual l’educador/a amb l’infant assegut a la falda, li transmet el seu afecte, li fa ganyotes, el gronxa, capta la seva atenció amb la mirada, i es comunica amb ell/a. Tot això permet establir una relació íntima amb l’infant, facilitant d’aquesta manera l’adaptació del nen/a a l’escola bressol.

Aquest tipus de joc es pot donar de manera espontània o provocat per l’adult si aquest troba la necessitat d’animar o consolar a un infant. En un principi iniciat per l’adult, expressat per una cantarella o cançó i que comporta un contacte directe individualitzat nen/a-adult.

A partir d’aquí i tenint en compte aquesta teoria, el passat dimarts 17 de gener, a la classe dels cargols vam decidir possar-ho en pràctica tant a través dels companys/es, vídeos casolans o amb un nino per als més tímids/es. Per dur-ho a terme vam dividir la classe en dos i uns es van quedar a la nostra aula habitual mentre que la resta vam marxar-hi a una altre.

Entre les cançons que vam fer servir trobem Anirem a parís, arri arri tatanet, al pas, al trot i al galop… i moltes més.

 

Share
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Pirates del mocador!

Feliç any nou, amics bloguers i amigues blogueres!

La classe dels caragols (1r TEI) va terminar l’any 2016 de la millor manera, gaudint d’una activitat en la nostra aula de psicomotricitat. El nostre institut no disposa d’una aula de psicomotricitat en si, però amb el treball, esforç i moltes ganes les nostres professores Anabel i Rosa van ser les encarregades de convertir el nostre gimnàs en una aula semblant a la de psicomotricitat.

Aquesta activitat es va realitzar la tarda del passat dia 16 de desembre en el nostre institut Ribot i Serra. En realitat va ser sorpresa per l’alumnat, nosaltres només sabíem que havíem de portar roba còmoda i moltes ganes de passar-lo bé. Cal destacar un fet important, i és que quan nosaltres vam arribar tot estava organitzat prèviament, i això és molt important perquè els infants no hagin de fer una espera molt llarga.

A continuació realitzaré una descripció més detallada de l’activitat perquè així podreu en tot cas posar-la en pràctica o opinar sobre ella:

Tot i que en la nostra classe hi ha una diversitat d’edats, afirmo que tenim una capacitat excel·lent de transformar-nos en infants, i l’actitud té molt de pes en activitats semblants, tant per part dels alumnes com de les professores.

En primer lloc vam esperar que tots estiguéssim en classe, van arribar les nostres professores amb les bates d’educadores i vam començar amb una introducció. Les professores ens feien preguntes, ens animaven per fer l’activitat i entre tots vam cantar unes cançons. Seguidament fent una filera i cantant tots en grup, vam baixar al gimnàs. I SORPRESA! 😀  😀  😀 

El gimnàs estava dividit en espais i cada un d’ells disponia d’uns materials diferents. En arribar allà el primer que vam fer va ser disfressar-nos amb el material que hi havia en una caixa, utilitzant mocadors de diferents colors i pals de fusta que feien d’espasa. Seguidament tots en cercle juntament amb les professores vam cantar la cançó dels pirates i fins i tot hem escollit el nom de la nostra colla de pirates: ”LES PIRATES DEL MOCADOR!”.

A continuació les professores ens anaven interpretant la història i nosaltres actuàvem segons les seves indicacions, primer vam anar al nostre vaixell, un vaixell molt original fet amb matalassos, vam posar entre tots i totes les veles de tela per així poder arribar al nostre destí més ràpid. Seguidament vam haver de nadar fins una illa solitària, amb l’ajuda de flotadors, que eren els cercles que teníem en el nostre gimnàs.

En arribar a l’illa vam descansar després de fer tant esforç, i estirats/es en els matalassos tots/es junts/es vam fer una estona de relaxació, que sempre va bé després de fer tant exercici físic. Aquesta illa disposava de matalassos com he dit anteriorment i també plantes.

Tot seguit, en filera vam passar caminant per uns bancs, i aquí cal tenir en compte el paper de l’educador/a, que ha d’estar en total observació i sempre preguntant a l’infant si té por o no se sent segur d’allò.

Ja per finalitzar l’activitat en l’aula de motricitat, la classe dels caragols va arribar al seu objectiu, que era trobar el tresor de l’illa. És cert que en aquestes activitats si els infants han d’arribar a un objectiu, es recomana que siguin premiats, les nostres professores ens van preparar un tresor ple de globus i xocolatines.

Nosaltres no vam acabar l’activitat aquí, en arribar ja a la nostra classe vam fer un dibuix lliure però que estigués relacionat amb els pirates, i tot seguit en un mural vam pegar els dibuixos de tota la classe.

Com conclusió aquesta és una activitat necessària pels infants, ja que treballa el desenvolupament de molts factors: cognitiu, motriu i social. 

 

Share
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Extraescolars

APRENENTATGE I DIVERSIÓ EN SORTIR DE CLASSE

extraescolares

Les activitats extraescolars es realitzen al marge de l’horari escolar i contribueixen a despertar inquietuds, reforçar coneixements en algunes àrees, fomentar la creativitat, promoure les relacions amb altres persones i desenvolupar valors.

És fonamental a l’hora d’escollir una activitat comptar amb l’opinió de l’infant, en cas contrari, al poc temps sorgirà la desmotivació i acabarà sense agradar-li.

Trobem diferents activitats extraescolars:

 • Esportives.
 • Acadèmiques.
 • Artístiques.

Esportives: contribueixen al desenvolupament físic dels nens/es i amplien capacitats com la percepció espacial, la coordinació motora, l’agilitat i l’equilibri. També aprenen a assumir responsabilitats, comprendre les normes establertes, viuen els éxits i afronten els fracassos.

Tipus d’activitats esportives:

 • Bàsquet: ajuda a controlar les accions individuals per adaptar-les a la resta del grup. Desenvolupa la rapidesa, la flexibilitat i l’agilitat.
 • Arts Marcials: afavoreixen el desenvolupament mental i psicomotriu. Incentiven la concentració, milloren la coordinació, la resistència, la força, la velocitat, la flexibilitat i l’autodisciplina.
 • Futbol: millora la capacitat dels reflexos i la velocitat. Fomenta el treball en equip.
 • Patinatge artístic: millora la coordinació, l’equilibri i les habilitats motrius.
 • Tenis: millora els reflexos, la coordinació i la psicomotricitat.
 • Gimnàstica rítmica: millora les habilitats motrius, el coneixement del seu propi cos i el ritme.
 • Voleibol: incentiva la tolerància, l’esportivitat, el respecte als companys i les regles.
 • Natació: és una de les activitats més completes, milloren la coordinació motora, el sistema circulatori i respiratori.
 • Escacs: desenvolupen la memòria, el raonament lògic, la intuició, la concentració i la imaginació. Asumeixen els encerts i errors, desenvolupen el sentit de la responsabilitat i incrementen la paciència.

Acadèmiques: l’objectiu és l’assoliment de coneixements, l’aprenentatge d’algun idioma i el reforç de les assignatures de l’escola.

Tipus d’activitats acadèmiques:

 • Idiomes: els nens/es poden aprendre dues llengües al mateix temps i ambdues són recollides en la mateixa àrea del cervells. La seva utilitat futura tant en l’acompliment professional com la vida personal és indiscutible.
 • Informàtica: les noves tecnologíes són una eina d’ús quotidià, han de ser utilitzades com uns recursos didàctics per afavorir l’aprenentatge.

Artístiques: potencien el gust per l’estètica, la creativitat, la reflexió i l’afany de superació.

Tipus d’activitats artístiques:

 • Pintura: desenvolupa la creativitat, la destressa manual/visual i l’expressió plàstica.
 • Teatre: estimula la memòria, la imaginació, la creativitat i el control de moviments. També fomenta la lectura.
 • Música: estimula la imaginació i ajuda a desenvolupar la creativitat, la memòria, la capacitat d’atenció sostenida i l’anàlisis. Millora la capacitat de concentració i desenvolupa la sensibilitat.
 • Dansa: influeix positivament en l’expressió i la comunicació corporal, desenvolupant el sentit musical, la coordinació, el treball en equip, les capacitats motrius, millora les habilitats sensorials i estimula la sociabilitat.
Share
Publicat dins de Extraescolars, General | 1 comentari

Planificació d’una sortida al circ

Bon dia nois i noies!
Avui a classe hem estat parlant sobre el tema de les sortides i les excursions per als infants i hem pogut saber que són molt importants perquè són motivadores, col·laboren en l’aprenentatge i es basen en el joc.
El dia 1 de Març a classe, vam fer una activitat que consistia en  planificar una sortida com a futur/es educadors/es, en aquest cas el nostre grup vam planificar que la nostra escola anés de Sortida al Circ.
Per planificar la sortida vam haver de tenir en compte 3 fases:

1a FASE- Abans: Preparació de la sortida
Objectius de la sortida:

 • Gaudir de l’activitat
 • Conèixer el món del circ
 • Fomentar la Creativitat

Edat dels infants: De 2 a 3 anys
Nombre d’infants: 20 infants aproximadament amb 2 educadors/es
Data de la sortida: 12 de Maig del 2017
Mitjà de transport: Autocar
Activitats lúdiques:  Recrear les activitats que es realitzen al circ adaptades als infants.
Llista de Materials:

 • telèfon mòbil
 • targetes sanitàries dels infants
 • mudes i bolquers
 • farmaciola
 • càmera de fotos

Circular per a les famílies:

 • esmorzar i dinar etiquetat per cada infant
 • gorra
 • aigua
 • calçat còmode
 • xandall de l’escola

Hora de Sortida: 9:00 h
Hora d’arribada: 16:30 h aproximadament

2a FASE- Durant: realització de la sortida

Activitats durant el viatge:
Durant el viatge perquè no sigui tan pesat per als infants podem cantar cançons i explicar contes.
Activitats al lloc de destinació:
Primer de tot, quan arribem esmorzarem i tot seguit, un cop esmorzats mostrarem als infants de manera lúdica els diferents artistes que apareixen al circ. Un cop acabat el circ, dinarem al “Parc Catalunya” i deixarem als infants que quan acabin de dinar tinguin el seu joc lliure.
Paper de l’educador/a:
L’educador/a en tot moment ha d’estar observant i vigilant als infants, controlant-los amb una llista al llarg del dia que estiguin tots i no hi falti ningú. També és un paper important per si hi ha algun conflicte intervenir-hi, a més a més, d’estar al costat dels infants en tot moment que es realitzen les activitats.

3a FASE- Després: seguiment i avaluació de la sortida

Activitats de consolidació:
Un cop arribem a l’escola podem demanar als infants, dibuixar i pintar alguns personatges que els hi hagi cridat l’atenció del circ
Avaluació final:
Un cop acabada la sortida podrem avaluar si s’han complert les expectatives de la sortida o si podrem tornar-la a repetir a partir de l’observació que hem fet als infants. A més a més podrem preguntar als infants si els hi ha agradat l’activitat, i si han descobert coses sobre el món del circ.

 

Share
Publicat dins de Planificació d'una sortida | 1 comentari

PLANIFICACIÓ D’UNA SORTIDA A LA GRANJA

Les sortides i les excursions en l’àmbit formal, en aquest cas a l’escola bressol, són molt importants, ja que són motivadores pels infants, col·laboren en l’aprenentatge constructivista, és a dir, és un aprenentatge significatiu, a través de l’experiència aprenen i es basen en el joc.

El dia 1 de Març, en la classe de Joc, vam fer una activitat amb l’objectiu de planificar una sortida com a futurs/es educadors/es. En el nostre cas, vam simular que l’escola bressol “la Baldufa” anirà el dia 10 de Març a la Granja “Aula Entorn Rural Can Jordi”. Per dur a terme aquesta sortida lúdica amb els infants de 2 a 3 anys, s’haurà de planificar tenint en compte tres fases: abans, durant i després de la sortida.

FASE – ABANS: PREPARACIÓ DE LA SORTIDA

Els Objectius de la sortida:

1.  Conèixer els diferents animals d’una granja.
2.  Descobrir un nou entorn.
3.  Gaudir de la sortida.

Edat dels infants: 2-3 anys.

Nombre d’infants: 20. Educadors/es: 4.

Data de sortida: 10 de Març del 2017.

Mitjà de transport: Autocar.

Activitats prèvies: Prèviament farem activitats a l’aula perquè sàpiguen on aniran, què veuran i anant motivant-los. El primer que farem serà explicar-li el conte de “la granja dels animals que parlen” per conèixer els animals que veuran a la granja. En segon lloc, farem altra activitat que tractarà d’identificar el so dels animals. Aquesta consistirà a ensenyar-li unes imatges dels diferents animals, posarem els diferents sons i hauran d’endevinar de quin es tracta. I per últim, els hi posarem el vídeo de “En Teo visita una granja escola” per veure un exemple d’uns infants que van a visitar una granja hi posar-los en situació.

Aquestes activitats les farem durant la setmana del 6 al 9 de Març, repartides en els diferents dies.

Llista de materials: Farmaciola, càmera de fotos, autoritzacions, mòbil del centre, alguna muda estàndard de l’escola, la targeta sanitària, aigua, crema solar i bolquers.

Llista de materials que han de portar els infants: aigua, dinar, esmorzar, berenar, gorra, crema solar (posada de casa). Tot això en una motxilla còmoda.

Horari: 9:00h a 18:00h.

En aquest apartat farem una circular als pares explicant-li on anirem, horari de sortida i d’arribada i el material que han de portar.

Una vegada planificat l’horari de les educadores, trucarem a la granja per veure si el dia que hem pensat el tenen disponible. Una vegada ens han confirmat el dia, visitarem la granja per veure l’espai i si és adequat pels infants i les activitats que vulguem realitzar. En el cas que plogui ajornaríem la sortida per un altre dia i com a “plan B” faríem activitats lúdiques a l’escola relacionades amb la granja.

2ª FASE – DURANT: REALITZACIÓ DE LA SORTIDA:

Activitats durant el viatge: Abans de pujar a l’autocar farem un recompte de tots els infants i comprovar que tinguem totes les autoritzacions. En el cas que faltes algun infant, trucaríem a les famílies per saber el motiu. Cada infant portarà una targeta identificativa on posarà el seu nom, l’escola bressol “La Baldufa” i el telèfon de l’escola.

A l’autocar, perquè el viatge es faci més curt, cantarem diferents cançons treballades a l’escola, per exemple: el gall i la gallina, una mosca volava per la llum, el lleó no em fa por, etc.

Activitats al lloc de destinació: Un cop arribem, esmorzarem. A continuació vindran els monitors o monitores contractats i dividiran els infants en grups de 7 o 8. Primerament, realitzaran l’activitat del passeig amb carro. Consisteix fer un passeig per la granja en un carro dirigit per un cavall. Després muntaran a cavall amb l’ajuda de les monitores. I l’última activitat consistirà a poder conèixer els animals més a prop i poder tocar-los.

Les primeres dues activitats les farem al matí, després d’esmorzar. A continuació dinarem i es farà una migdiada. Quan es llevin farem l’última activitat, berenarem i deixarem temps lliure fins a l’hora de marxar.

Paper de l’educador/a: Quan ja estiguem a la granja, tindrem un paper secundari, de suport als monitors o les monitores. En tot moment estarem observant i vigilant a tots els infants, donant-los seguretat. En el cas que hi hagi algun conflicte meditar. I tant aquesta sortida com a l’escola serem models d’actuació en tot moment pels infants, per exemple llençar els papers a la paperera i no a terra.

3ª FASE – DESPRÉS: SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LA SORTIDA:

Activitats de consolidació: El dilluns 13, que serà el pròxim dia, farem un recordatori de la sortida, per veure què és el que més recorden. Posarem fotos d’aquell dia i les comentarem. A continuació cadascú farà un dibuix del que més els ha agradat. També posarem fotos d’aquell dia i les comentarem.

Avaluació final: Farem preguntes als infants per veure si coneixen tots els animals, si han gaudit de l’activitat, si tornarien un altre cop a la granja… Després ens reunirem totes les educadores i els educadors per veure si s’han complert tots els objectius i si repetiríem aquesta sortida.

portada-300x225 visita_granja_195foto2-visita-granja   gal4

Share
Publicat dins de General | Deixa un comentari