Li hem de comprar un telèfon mòbil?

El programa “Quaderns de pedagogia” de Catalunya Ràdio ofereix recolzament especialitat amb temes que preocupen als pares i mares davant els reptes de la societat del S.XXI

Les noves generacions han estat dessignades per l’anglicisme “netgeneration” o “nadius digitals” que designa la seva vinculació a Internet front als seus progenitors que són considerats immigrants digitals.

El S.XXI ens posa davant per davant noves formes de comunicació i de convivència.

Us proposem:


Download

En aquest capítol del programa radiofònic “Quaderns de pedagogia” es tracta del tema del mòbil i és donen elements fonamentats per poder donar les respostes adequades a cada una de les realitats.

“Quaderns de pedagogia” és un espai dedicat als pares, que tracta de les qüestions que més els preocupen en relació amb els seus fills: educació, relació pares-fills, qüestions de salut, ensenyament… Tant podem parlar de nadons com de nois i noies adolescents. L’objectiu és apuntar un tema, comptar amb l’assessorament d’un expert (psicòleg, pedagog, mestre…) i recomanar altres espais on trobar més informació (llibres, pàgines web…).

Web del progama

Equip Edu3.cat


Deixa un comentari