Finalitat de l’EF a l’ESO

caminarSi us pregunto què vol dir “portar una vida saludable” segurament em direu “fer activitat física, practicar algun esport, menjar equilibradament, cuidar-se…”, però sabeu com fer-ho?

Tot allò que aprendrem des de la matèria d’EF a l’ESO us acompanyarà i us serà útil al llarg de tota la vostra vida doncs té una relació directe amb el vostre cos, amb la vostra salut, amb l’estil de vida que porteu i òbviament amb la vostra felicitat.

La finalitat de l’educació física a l’ESO és formar persones físicament actives, saludables i participatives. Pretén ajudar-vos a descobrir què és un a vida saludable, quins hàbits hem de respectar quan fem esport, quins esports o quin tipus d’activitat física us agrada més… en definitiva: us ajuda a triar el vostre estil de vida!.

L’EF a l’ESO s’organitza al voltant de quatre dimensions:

  • activitat física saludable
  • esport
  • activitat física i temps de lleure
  • expressió i comunicació corporal

Amb la dimensió “activitat física saludable” aprendrem les característiques i els efectes de l’estil de vida actiu en comparació amb el sedentarisme, i que la pràctica d’activitat física us ajudarà a millorar el desenvolupament del vostra cos durant aquesta etapa de l’adolescència (escalfament, qualitats físiques bàsiques, principis de l’entrenament, hàbits posturals, hàbits alimentaris, higiene…).

Amb la dimensió “esports” aprendrem elements tècnics, tàctics i estratègics dels esports individuals, d’adversari i col·lectius. Els esports tenen en la competició la seva màxima expressió així que hem d’aprendre a treballar en equip, a respectar unes normes, als companys i companyes, als adversaris i a l’àrbitre. I treballarem la solidaritat, la cooperació, l’acceptació de les pròpies limitacions individuals, la responsabilitat dintre del grup, el joc net, etc.

Amb la dimensió “activitat física i temps de lleure” es vol associar la pràctica d’activitat física a emocions plaents i de gaudi. Pràctiques no institucionalitzades que persegueixen una finalitat lúdica i recreativa. Ens centrarem sobretot en pràctiques que es poden fer en el medi natural i que no tenen connotacions competitives.

Amb la dimensió “expressió i comunicació corporal” fomenta la presa de consciència del propi cos i la comunicació mitjançant el moviment corporal (activitats vinculades a la dramatització, teatre, balls i danses).

És doncs una matèria realment important, aprofita-la!

I al Batxillerat, què?

L’etapa de Batxillerat és una etapa d’ensenyament no obligatòria. Si esteu fent Batxillerat és perquè heu triat aquesta opció. Prendre decisions de forma real i conscient és començar a ser adult. Tots vosaltres ho sou. Heu escollit seguir estudiant, alguns començareu a treballar, esteu defibicicletanint el vostre estil de vida i sou part activa de la societat actual.

La matèria d’EF al Batxillerat pretén que observeu la societat en la que viviu, sigueu crítics amb alguns dels estils de vida que observareu i us atreviu a construir un futur millor, el vostre futur.

Heu de saber que la societat actual es caracteritza per:

 • l’augment progressiu del sedentarisme degut a les característiques de moltes ocupacions laborals.
 •  elevats índexs d’estrès provocats pels ritmes de vida
 •  desig dels homes i dones de mantenir al llarg de l’existència una bona salut i una bona qualitat de vida
 • per la necessitat de gaudir i relacionar-se amb els altres compartint activitats comunes..

L’EF al Batxillerat pretén que aprofiteu tot allò que heu treballat i après a les classes d’EF al llarg de l’etapa de Primària i d’ESO i ho utilitzeu de tal manera que us permeti aconseguir la competència en el domini corporal i postural (autoconeixement, desenvolupament de capacitats físiques, utilització d’habilitats i destreses motrius, expressió i autocontrol corporals i la capacitat per gaudir de l’activitat física), competència en l’adquisició d’un estil de vida saludable (coneixement, valoració i pràctica dels hàbits saludables, així com el reconeixement dels riscos que impliquin els hàbits no saludables) i la competència en l’ocupació activa del temps de lleure (organització i la gestió de l’activitat física com a recurs d’ocupació del temps lliure).

Per fer-ho, l’EF a Batxillerat s’organitza en tres blocs:

 1. L’activitat física i la salut;
 2. L’activitat física recreativa i l’expressió corporal;
 3. L’activitat física i l’esport.

Les classes d’EF aniran combinant aquests tres blocs de continguts a partir de propostes que us obligaran a prendre decisions sobre com podeu preservar la vostra salut, com us mostreu davant la societat i com voleu utilitzar el vostre temps de lleure.

És el vostre darrer any d’EF, aprofiteu-lo!