Visita a la Maternitat d’Elna

Nom activitat: Visita a la Maternitat d’Elna

Àmbit Curricular: Ciències Socials, Història del món contemporani.

Nivell:    ESO, Batxillerat      Durada: matí / tarda

Estacionalitat:  Tot l’any

Objectius: 1. Donar l’oportunitat de conèixer espais de memòria històrica oferint la possibilitat d’empatitzar amb les experiències viscudes pels exiliats. 2. Conèixer els camins de l’exili seguits pels catalans com a conseqüència de la guerra civil espanyola, així com les diferents estratègies de supervivència que varen seguir una vegada passats els Pirineus. 3. Conèixer l’experiència històrica d’altres exiliats i analitzar els casos del món contemporani. 4. Reflexionar sobre el fet fronterer al llarg de la història i els seus avantatges i inconvenients.

Descripció: Visitar la Maternitat d’Elna comporta conèixer una història d’esperança i solidaritat enmig de l’horror de la guerra i l’exili. Reviurem a través d’una visitat guiada experiències de fraternitat més enllà d’ètnies i cultures.

Observacions: La visita a la Maternitat d’Elna té un cost afegit que dependrà del nombre d’alumnes del grup.