Memorial Ribesaltes

Nom activitat:  Museu Memorial Ribesaltes

Àmbit Curricular: Ciències Socials, Història del món contemporani.

Nivell   ESO, Batxillerat                                                       Durada: matí / tarda

Estacionalitat:  Tot l’any

Objectius: 1. Donar l’oportunitat de conèixer espais de memòria històrica oferint la possibilitat d’empatitzar amb les experiències viscudes pels exiliats. 2. Conèixer els camins de l’exili seguits pels catalans com a conseqüència de la guerra civil espanyola, així com les diferents estratègies de supervivència que varen seguir una vegada passats els Pirineus. 3. Conèixer l’experiència històrica d’altres exiliats i analitzar els casos del món contemporani. 4. Reflexionar sobre el fet fronterer al llarg de la història i els seus avantatges i inconvenients.

Descripció: El Memorial de Ribesaltes, inaugurat recentment, anomenat antigament Camp Joffre, ofereix la possibilitat de visitar un camp de concentració que durant el segle XX fou testimoni de les penúries de quatre col·lectius víctimes dels conflictes bèl·lics europeus: exiliats republicans, jueus, gitanos i harkis algerians. Els alumnes treballaran un testimoni concret a partir d’una audició, cercaran informació en mapes interactius, reflexionaràn al voltant d’un objecte i acabarem la sessió discutint i debaten la situació actual des d’una perspectiva històrica.  XDSC07420.redimensionada

Activitat que es  pot complementar amb la visita a la Maternitat d’Elna o a la platja d’Argelers)