Itinerari al Castell de Rià

 

Nom activitat:   Itinerari al Castell de Rià.

Àmbit Curricular: Ciències Socials, Ciències de la Naturalesa.

Nivell:    Cicle Superior de primària, ESO (Activitat adaptable)    Durada: matí / tarda

Estacionalitat:  Tot l’any

Objectius: Fomentar els valors de l’excursionisme com a mitjà per desenvolupar les competències curriculars.  Descobrir els orígens llegendaris de Catalunya. Entendre l’evolució del paisatge al llarg del temps. Analitzar l’entorn i entendre la importància del paisatge en la configuració de les activitats humanes.  Reconèixer en el medi natural, social i cultural els canvis i les continuïtats relacionades amb el pas del temps i aplicar aquests coneixements en la interpretació del present, la comprensió del passat i en la construcció del futur.

Descripció: Itinerari de descoberta de l’entorn on visitarem els vestigis del Castell de Rià, llar llegendària del comte Guifré el Pilòs, fundador del Casal de Barcelona. El recorregut es realitza entre Prada i Rià – Sirach seguint el camí de Canohà (asfaltat). Al llarg de recorregut descobrirem l’entorn, el seu paisatge, la seva economia i intentarem descobrir les traces de la llengua i cultura catalana en el territori. La tornada seguim un camí que segueix el canal de la branca vella que ens dóna peu a conèixer la importància de les canalitzacions i gestió dels recursos hídrics del Conflent. Activitat pensada com a descoberta de l’entorn a nivell geogràfic, històric i cultural.

Mapa de recorregut:

https://goo.gl/maps/JDoKK