Els Orgues d’Illa de Tet

Nom activitat:   Els Orgues d’Illa de Tet

Àmbit Curricular: Ciències de la Naturalesa, Geologia, Ciències de la Terra i del Medi Ambient.

Nivell:    Cicle Superior de primària, ESO, Batxillerat      Durada: matí / tarda

Estacionalitat:  tot l’any

Objectius:  1. Interpretar les evidències d’acord amb el coneixement dels processos que originen els canvis a la Terra i la vida, reconstruint de manera elemental la història d’un territori. 2. Justificar les interrelacions de la coevolució entre la Terra i els éssers vius, fer previsions dels canvis que poden esdevenir, i usar els registres i representacions del temps i l’espai per reconstruir la història d’un territori. 3. Trobar les evidències dels processos geològics interns i externs i la seva relació amb la dinàmica de la Terra, la distribució de recursos i els riscos geològics. 4. Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les interaccions de la  ciència i la tecnologia, per satisfer les necessitats humanes i per participar en la presa de decisions  sobre problemes locals i globals als quals s’enfronta la societat amb vista assegurar un futur més sostenible.

Descripció: Visitar els Orgues d’Illa de Tet, és  estudiar com l’erosió pot fer que la natura prengui formes espectaculars com els esturragalls o columnes de fades de materials sedentaris. Analitzarem els factors que comporten aquestes erosions, de quin període i com es van formar, enllaçant-ho en un context més ampli, com és el de la formació dels Pirineus i estudiarem quina biodiversitat trobem en aquest paratge en constant transformació.

Observacions: La visita a Els  orgues té un cost addicional de 3, 50 € (fins a 14 anys) i 4,00 € (majors de 14 anys).

.2829379795_82c6908fbc_o