Camps de refugiats, platja d’Argelers

Nom activitat: Camp de refugiats d’Argelers

Àmbit Curricular: Ciències Socials, Història del món contemporani.

Nivell:    ESO, Batxillerat      Durada: matí / tarda *

Estacionalitat:  Tot l’any

Objectius: 1. Donar l’oportunitat de conèixer espais de memòria històrica oferint la possibilitat d’empatitzar amb les experiències viscudes pels exiliats. 2. Conèixer els camins de l’exili seguits pels catalans com a conseqüència de la guerra civil espanyola, així com les diferents estratègies de supervivència que varen seguir una vegada passats els Pirineus. 3. Conèixer l’experiència històrica d’altres exiliats i analitzar els casos del món contemporani. 4. Reflexionar sobre el fet fronterer al llarg de la història i els seus avantatges i inconvenients.

Descripció: A través de documents històrics reviurem l’experiència dramàtica viscuda pels exiliats republicans. Analitzarem com era el dia a dia dels refugiats, les adversitats que van haver de fer front i les esperances que albiraven. Intentarem empatitzar amb les difícils condicions que varen patir els milers de refugiats, amb propostes de simulació històrica.

argelers-1939

Platja d’Argelers, 1939

* Aquesta activitat es pot complementar amb la visita al memorial del camp d’Argelers, llavors la durada de l’activitat és tot el dia o si es fa matí o tarda, es redueixen continguts.

Save