Economia al batxillerat

Amb aquest Bloc treballem la matèria de modalitat ECONOMIA. És una eina per aclarir conceptes, discutir i repassar. També és el mitjà habitual de participació dels alumnes aportant dubtes, plantejant problemes i redactant els exercicis que el professor proposa. També és el mitjà a través del qual els alumnes podreu ampliar coneixements.

L’assignatura ECONOMIA té AVALUACIÓ CONTÍNUA. Això significa que la nota de la 1a Avaluació és el resultat de tots els tests, els exàmens i treballs, més la valoració del comportament a les classes, des de l’inici de curs fins la data de la 1a. avaluació. Així mateix, la nota de la 2a Avaluació també és el resultat de tots els tests i tots els exàmens, etc. de TOT EL CURS, des del primer dia de setembre fins la data de la 2a avaluació. Igualment, la  nota de la 3a Avaluació és la nota Final i és el resultat de TOTA LA FEINA DE TOT EL CURS, de setembre a juny.

En cada avaluació, la nota de l’examen trimestral pesa un 40%, l’altre 40% és la mitjana dels tests, i un 20% és la mitjana dels exercicis i notes de comportament a classe. Per a la 2a i 3a avaluació les notes dels exàmens dels trimestres anteriors, el de la 1a i 2a avaluació respectivament, passen a ocupar una nota més al costat de les notes dels tests que es van acumulant al llarg del curs. Per tant, l’examen trimestral sempre pesa un 40% de la nota de l’avaluació corresponent.

Exàmens trimestrals

Els tres exàmens trimestrals es confeccionen a partir d’un ventall de preguntes dels temes treballats durant el trimestre i que es llisten en el present Bloc. D’aquesta manera, els alumnes, es preparen, amb dies d’antelació, les respostes. Del llistat, a l’examen hi haurà 5 preguntes que si es responen correctament puntuen 2 punts cadascuna d’elles.

Tests

Es faran tests per capítols del Programa, un test per lliçó.

Cada test consta de 5 preguntes amb 4 respostes possibles i només 1 és la correcta. Es puntua de la manera següent:

5 respostes correctes: 10

4 respostes correctes i 1 en blanc: 8

4 respostes correctes i 1 errònia: 7

3 respostes correctes i 2 en blanc: 6

3 respostes correctes i 1 errònia i 1 en blanc: 5

3 respostes correctes i 2 errònies: 4

2 respostes correctes i 3 en blanc: 4

2 respostes correctes, 1 errònia i 2 en blanc: 3

2 respostes correctes, 2 errònies i 1 en blanc: 2

2 respostes correctes i 3 errònies: 1

Resta de resultats i combinacions: 0

No hi ha notes negatives.

Els treballs

Obligatòriament, els alumnes han de formar grups de tres persones màxim i confeccionar UN article diferent en aquest Bloc amb els exercicis de cada lliçó. En cada article cal copiar les preguntes i respondre correctament el que es planteja. Hi ha una data límit per presentar aquests treballs que és la data del test corresponent. Després d’aquesta data ja no es poden presentar els exercicis corresponents però sí les millores. Les millores es podran presentar si l’alumne/a ha fet els deures de manera que el professor els ha corregit, i, sobre els comentaris redactats pel professor i indicacions, l’alumne pot refer els exercicis i millorar-los aconseguint una millora substancial de la nota. Quan abans presenti els treballs l’alumne/a més temps i vegades tindrà per millorar-los, sense més límit que la data de l’examen trimestral a partir de la qual ja no es podran introduir millores de cap mena. els tres alumnes del grup hauran de tenir el mateix treball al Bloc, per tant, n’hi haurà tres versions idèntiques. No hi ha recuperacions.

Aquells alumnes que no aprovin l’assignatura pel juny i hagin d’anar a proves extraordinàries de setembre podran fer i refer els treballs no fets o pendents, òbviament, individualment.

A classe s’explicaran els detalls tècnics per esdevenir usuari autoritzat del Bloc i poder-hi treballar.

LA NOTA DE FINAL DE CURS ÉS:

UN 40% L’EXAMEN DEL TERCER TRIMESTRE,

UN 20% LA MITJANA DE TOTS ELS DEURES I COMPORTAMENT DE TOT EL CURS, I

UN 40% LA MITJANA ARITMÈTICA DE TOTS ELS TESTS I ANTERIORS EXÀMENS DE TOT EL CURS.

 

BONA FEINA!

Publicat dins de General | Envia un comentari

Exerici 18 per Ariadna Martija

Heu de portar de casa vostra factures d’electricitat, gas, aigua, telèfon, recollida de brossa, etc. I explicar en un article vostre nou si figuren o no taxes, cànons, Impostos, que permetin incorporar en el preu que pagueu les externalitats.

En la factura de la llum del 26 d’agost del 2014 fins al 27 d’octubre del 2014 té un cost de 91.90 euros.
En aquest preu hi entren:

 • La potència (4.40kW)=
  Import per peatje d’accès: 4’4kW x 38.043426Eur/kW i any X(62/365)dies =28.43 euros.
  Import per el marge de comercialització fixe: 4.4kW x 4Eur/kW(62/365)dies= 2.99 euros.
 • Facturació per energia consumida:
  Import per peatje d’accès: 307 kWh x 0.044027 Eur/kWh = 13.52 euros.
  Import per cost de l’energia: 307 kWh x 0.085592 Eur/kWh = 26.27

  Subtotal= 71.21 euros.

 • Impost d’electricitat: 4.864% per el coeficient de 1.05113.
  Impost d’electricitat: (71.21 x 1,05113 x 4,864%) = 3.64 euros.
 • Lloguer d”equips de mitja i control.
  (62 dies x 0,017741 Eur/dia) = 1.10 euros.
 • Subtotal d’altres conceptes= 4.74 euros.

 

Import total:
Iva(21%) 21%s/75,95 = 15.95 euros.

Total import de la factura= 91.90euros

Destí del import de la factura:

 • 45,49 euros en costos regulats.
 • 25,72 euros en costos de producció d’electricitat i marge de comercialització.
 • 19,59 impostos aplicats.
Publicat dins de General | 2s comentaris

EXERCICIS UNITAT 7 EL PIB per Marc Salicrú Monter i Josep Brik

Exercici 20 Producte Nacional (PN)

Evolució anual PIB Holanda

Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2013 602.658€ -0,8%
2012 599.338€ -1,2%
2011 642.929€ 1,7%
2010 631.512€ 1,1%
2009 617.650€ -3,3%
2008 635.794€ 2,1%
2007 608.729€ 4,2%
2006 573.444€ 3,8%
2005 540.656€ 2,3%
2004 520.322€ 1,9%
2003 505.833€ 0,3%
2002 493.555€ 0%

 

Evolución anual PIB Per capita Holanda

Fecha PIB Per C. Var. Anual
2013 35.900€ 0,3%
2012 35.800€ -0,3%
2011 38.500€ 1,7%
2010 38.000€ 1,7%
2009 37.400€ -4,1%
2008 38.700€ 3,7%
2007 37.200€ 5,4%
2006 35.100€ 5,1%
2005 33.100€ 4,3%
2004 32.000€ 2,7%
2003 31.200€ 2,1%
2002 30.600€ 3,2%

 

 

IPC NL

 período inflación
 diciembre 2014 0,700 %
 diciembre 2013 1,700 %
 diciembre 2012 2,900 %
 diciembre 2011 2,383 %
 diciembre 2010 1,934 %
 diciembre 2009 1,108 %
 diciembre 2008 1,944 %
 diciembre 2007 1,871 %
 diciembre 2006 1,000 %
 diciembre 2005 2,041 %

 

Renta Nacional  per cápita

 

Renta Nacional

2001 411,65×109
2002 409,51×109
2003 468,23×109
2004 577,70×109
2005 651,41×109
2006 709,77×109
2007 710,52×109
2008 804,84×109
2009 804,38×109
2010 814,80×109
2011 832,0002×109

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

Dades econòmiques d’Espanya i Catalunya: per Júlia López, Clara Berenguer i Elisa Gómez

Heu de cercar dades sobre el PIB del vostre país, dades sobre l’evolució d’aquest PIB en els darrers anys, una dècada o més. Del vostre país també heu de cercar com ha evolucionat l’IPC. Al mateix temps heu de cercar dades sobre el Producte Nacional (PN) i la Renda Nacional (RN), la seva evolució en els darrers anys (10 o 30, quantes més referències millor), i finalment el PIB per càpita i la renda per càpita.

 • PIB Espanya: Evolució Trimestral:
Dades Del PIB. € Era. Retall. Var. Anual
III Retallar 2014 265.102 € 0,5% 1,6%
II Retallar 2014 264.013 € 0,5% 1,3%
Paredera 2014 262.974 € 0,3% 0,7%
 • PIB Espanya per càpita:
Dades PIB Per C. Var. Anual
2013 22.300 € -1,6%
 • IPC Espanya anual:
 2014  2013
IPC general [+] -1,0% 0,3%
Aliments i begudes no alcohòliques [+] -0,3% 1,2%
Begudes alcohòliques i tabac [+] 0,4% 5,6%
Vestit i calçat [+] 0,2% 0%
Habitatge [+] -0,2% 0%
Parament [+] -0,6% -0,2%
Medicina [+] -0,2% 0%
Transport [+] -5,5% 1,0%
Comunicacions [+] -5,7% -6,6%
Oci i Cultura [+] -1,2% -1,2%
Ensenyament [+] 1,2% 1,9%
Hotels, cafès i restaurants [+] 0,6% 0,2%
Altres béns i serveis [+] 1,3% 0,3%

En la gràfica podem observar l’evolució de l’IPC a llarg plaç (com podem veure en l’eix de coordenades inferior). Podem veure que entre el 1977 i el 1979, va haver un augment considerable en l’IPC. A partir d’aquests anys, apareix un descens important, com a l’any 2009, ja que com podem veure cau en picat.

 • Producte Nacional Espanya: 2009
ESPANYA 1.429.226

 

CATALUNYA:

 • Evolució anual del PIB a Catalunya:
Dades Del PIB. € Var. Anual
2013 192.545 € -0,8%
 • Evolució anual del PIB per càpita a Catalunya:
Dades PIB Per C. Var. Anual
2013 26.666 € 1,0%
 • IPC anual a Catalunya: 2015
Interanual Ara. sovint Gener: Variació mensual
IPC general [+] -0,9% -1,4% -1,4%
Aliments i begudes no alcohòliques [+] 0,4% 0,8% 0,8%
Begudes alcohòliques i tabac [+] 0,7% 0,5% 0,5%
Vestit i calçat [+] 0% -15,3% -15,3%
Habitatge [+] -0,1% 0,1% 0,1%
Parament [+] -0,5% -0,7% -0,7%
Medicina [+] 0,2% 0,2% 0,2%
Transport [+] -8,1% -2,8% -2,8%
Comunicacions [+] -4,7% -0,5% -0,5%
Oci i Cultura [+] 0% -1,4% -1,4%
Ensenyament [+] 1,3% 0% 0%
Hotels, cafès i restaurants [+] 0,8% -0,4% -0,4%
Altres béns i serveis [+] 2,5% 1,1% 1,1%

En aquesta gràfica podem observar que al gener del 2013 i al gener del 2014 i va haver un gran descens del -1,3 de l’IPC a Catalunya. En canvi a l’abril del 2014 i va haver un augment del 0,9.

 • La Renda per càpita de Catalunya és de 26.412 € el 2012.

 

 

Publicat dins de General | 1 comentari

exercici 20 marc bas aleix arenas oriol amargant

PIB:

 

2014 2.903.220€ 1,5%
2013 2.809.480€ 0,1%
2012 2.749.900€ 0,4%
2011 2.699.100€ 3,6%
2010 2.576.220€ 4,1%
2009 2.456.660€ -5,6%
2008 2.558.020€ 1,1%
2007 2.510.110€ 3,3%
2006 2.390.200€ 3,7%
2005 2.297.820€ 0,7%

IPC:

IPC DE últimos años

 período inflación
 diciembre 2014 0,188 %
 diciembre 2013 1,429 %
 diciembre 2012 2,041 %
 diciembre 2011 1,982 %
 diciembre 2010 1,305 %
 diciembre 2009 0,810 %
 diciembre 2008 1,126 %
 diciembre 2007 3,168 %
 diciembre 2006 1,392 %
 diciembre 2005 1,412 %

PRODUCTE NACIONAL:

ALEMANIA 3.297.233                      2007

PIB (NOMINAL)

3.391.641 2010
3.629.000 2011

 

RENDA NACIONAL:

Renta Nacional Bruta per càpita:

2005—34.780

2006—37.210

2007—39.440

2008—42.520

2009—42.400

2010—42.970

2011—43.980

RENDA PER CÀPITA:

39 100$ (2012)

Publicat dins de General | Etiquetat com a , , | 1 comentari

exercici 20 Catalunya i Espanya- Catherine i Laia

CATALUNYA

Sense títol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sense títol

 

 

Sense títol

Sense títol

producte nacional

PNB= PIB+RRN-RRE      PNB=192545000000+21179950000-1694396000)= 212030554000

Renda nacionalHKUHI AXCUIC CJIDCJ SC

renda nacional

renda per capità

ESPANYA

DFUSHUSD HASZAO

 

Renda nacional 

 

weriocjecjae

Evoluició del IPC

ipc españa

 

Evolució del PNB

PNB españa

Renda per capità

bjh,c

Publicat dins de General | Etiquetat com a , | Envia un comentari

EXERCICI 21 (ESPANYA I CATALUNYA) Per Claudio Garrido, Toni Barba i Marc Gonzalez

ESPANYA

Gràfic Lineal (PIB ): https://www.google.es/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:ESP:ITA:FRA&hl=ca&dl=ca

Gràfic de Barres (PIB): https://www.google.es/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:ESP:ITA:FRA&hl=ca&dl=ca#!ctype=c&strail=false&bcs=d&nselm=s&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&idim=country:ITA:FRA&ifdim=country:region:ECS&hl=ca&dl=ca&ind=false

Evolució anual PIB Espanya

Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2013 1.022.988€ -1,2%
2012 1.029.002€ -1,6%
2011 1.046.327€ 0,1%
2010 1.045.620€ -0,2%
2009 1.046.894€ -3,8%
2008 1.087.788€ 0,9%
2007 1.053.161€ 3,5%
2006 985.547€ 4,1%
2005 909.298€ 3,6%
2004 841.294€ 3,3%
2003 783.082€ 3,1%
2002 729.258€ 2,7%
2001 680.397€ 3,7%
2000 629.907€ 5,0%
1999 579.942€ 4,7%
1998 536.917€ 4,5%
1997 505.438€ 3,9%
1996 490.476€ 2,5%
1995 456.495€ 5,0%
1994 425.089€ 2,4%
1993 425.936€ -1,0%
1992 463.263€ 0,9%
1991 443.715€ 2,5%
1990 401.686€ 3,8%
1989 357.882€ 4,8%
1988 302.674€ 5,1%
1987 263.138€ 5,5%
1986 243.382€ 3,3%
1985 226.288€ 2,3%
1984 207.776€ 1,8%
1983 182.781€ 1,8%
1982 190.291€ 1,2%
1981 173.339€ -0,1%
1980 159.100€

Evolució anual PIB per capita Espanya

 

Fecha PIB Per C. Var. Anual
2013 22.300€ -1,6%
2012 22.300€ -1,7%
2011 22.700€ 1,3%
2010 22.700€ 0%
2009 22.800€ -4,6%
2008 23.900€ 1,7%
2007 23.500€ 4,9%
2006 22.400€ 6,7%
2005 21.000€ 6,6%
2004 19.700€ 5,9%
2003 18.600€ 5,1%
2002 17.700€ 6,0%
2001 16.700€ 7,1%
2000 15.600€ 7,6%
1999 14.500€ 7,4%
1998 13.500€ 5,5%
1997 12.800€ 3,2%
1996 12.400€ 6,9%
1995 11.600€ 7,4%
1994 10.800€ 0%
1993 10.800€ -8,5%
1992 11.800€ 3,5%
1991 11.400€ 10,3%
1990 10.333€ 12,1%
1989 9.218€ 18,0%
1988 7.810€ 14,8%
1987 6.804€ 7,9%
1986 6.307€ 7,3%
1985 5.880€ 8,5%
1984 5.417€ 13,2%
1983 4.784€ -4,4%
1982 5.002€ 9,2%
1981 4.580€ 8,4%
1980 4.227€

IPC

http://www.datosmacro.com/ipc-paises/espana?sector=IPC+General&sc=IPC-IG

Gráfico IPC España año anterior

Gráfico IPC España a largo plazo

PRODUCTE NACIONAL (PN)

Ingreso nacional bruto de España, 1970-2012
Año Ingreso nacional bruto, billón dólares Ingreso nacional bruto per cápita, dólares Parte en el ingreso nacional bruto mundial, % Tasa de crecimiento del ingreso nacional bruto, %
1970 39 1154 1.16
1971 45 1317 1.22 115.4
1972 57 1649 1.34 126.7
1973 76 2174 1.47 133.3
1974 94 2659 1.61 123.7
1975 111 3106 1.7 118.1
1976 114 3156 1.62 102.7
1977 127 3479 1.61 111.4
1978 154 4178 1.65 121.3
1979 207 5565 1.93 134.4
1980 224 5974 1.87 108.2
1981 194 5138 1.58 86.6
1982 187 4924 1.54 96.4
1983 163 4270 1.31 87.2
1984 164 4278 1.28 100.6
1985 174 4523 1.32 106.1
1986 241 6246 1.58 138.5
1987 306 7914 1.77 127
1988 361 9319 1.86 118
1989 399 10281 1.97 110.5
1990 516 13271 2.3 129.3
1991 555 14241 2.36 107.6
1992 607 15532 2.42 109.4
1993 507 12935 1.98 83.5
1994 505 12846 1.85 99.6
1995 593 15043 1.96 117.4
1996 617 15615 2 104
1997 567 14317 1.84 91.9
1998 595 14976 1.94 104.9
1999 612 15321 1.92 102.9
2000 575 14274 1.75 94
2001 599 14697 1.83 104.2
2002 676 16349 1.99 112.9
2003 874 20802 2.29 129.3
2004 1031 24140 2.4 118
2005 1115 25699 2.4 108.1
2006 1216 27613 2.41 109.1
2007 1408 31524 2.48 115.8
2008 1551 34282 2.5 110.2
2009 1427 31189 2.43 92
2010 1367 29600 2.12 95.8
2011 1425 30636 2 104.2
2012 1307 27954 1.8 91.7

Ingreso nacional bruto de España, 1970-2012

Ingreso nacional bruto de España, 1970-2012

Ingreso nacional bruto per cápita en España, dólares, 1970-2012

Ingreso nacional bruto per cápita en España, dólares, 1970-2012

Tasa de crecimiento del ingreso nacional bruto de España, %, 1971-2012

Tasa de crecimiento del ingreso nacional bruto de España, %, 1971-2012

RENDA NACIONAL (RN)

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
14.550
15.300
15.580
15.220
15.230
15.420
15.060
15.120
17.570
21.590
25.450
27.490
29.400
31.850
32.020
31.460
30.990

 

CATALUNYA

Evolució anual PIB Catalunya

Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2013 192.545€ -0,8%
2012 192.587€ -1,3%
2011 194.285€ -0,4%
2010 194.165€ 0,4%
2009 193.054€ -4,0%
2008 200.808€ 0%
2007 197.097€ 2,9%
2006 184.565€ 3,7%
2005 170.090€ 3,1%
2004 158.238€ 3,1%
2003 147.311€ 2,8%
2002 137.318€ 2,3%
2001 128.590€ 3,8%
2000 119.056€
1999 109.999€
1998 101.215€
1997 96.182€
1996 93.569€
1995 85.996€

Evolució PIB per capita Catalunya

Fecha PIB Per C. Var. Anual
2013 26.666€ 1,0%
2012 26.419€ 0,0%
2011 26.603€ 2,3%
2010 26.521€ 0,5%
2009 26.489€ -4,0%
2008 27.620€ 0,4%
2007 27.500€ 4,2%
2006 26.400€ 6,5%
2005 24.800€ 5,1%
2004 23.600€ 5,4%
2003 22.400€ 4,7%
2002 21.400€ 4,9%
2001 20.400€ 7,4%
2000 19.000€ 7,3%
1999 17.700€ 7,9%
1998 16.400€ 4,5%
1997 15.700€ 2,6%
1996 15.300€ 8,5%
1995 14.100€

IPC 

PRODUCTE NACIONAL

inenov3

 

RENDA NACIONAL

1421430475_484624_1421445819_noticia_normal

 

 

Publicat dins de General | 1 comentari

Exercici 21 per Roger Muntasell i Mireia Gil

El mateix que en l’exercici anterior, però d’Espanya i de Catalunya. Especialment, valoraré aquells exercicis que aconseguiu trobar dades fiables sobre aquestes magnituds macroeconòmiques d’Espanya sense Catalunya, i/o també sense Euskadi. És a dir, estaria bé poder comparar les dades de dos possibles estats, l’Estat espanyol i l’Estat català en cas que fossin estats separats; gairebé sempre que hi ha dades d’Espanya aquestes integren les dades de tot el territori de l’estat actual, és a dir, amb les dades també de Catalunya. Per copsar les reals diferències Catalunya-Espanya hauríem de poder trobar aquestes dades ben desglossades. Hi ha institucions d’empresaris i comerciants catalans que ho han calculat i publicat a internet.

Evolució anual PIB Espanya
Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2013 1.022.988€ -1,2%
2012 1.029.002€ -1,6%
2011 1.046.327€ 0,1%
2010 1.045.620€ -0,2%
2009 1.046.894€ -3,8%
2008 1.087.788€ 0,9%
2007 1.053.161€ 3,5%
2006 985.547€ 4,1%
2005 909.298€ 3,6%
2004 841.294€ 3,3%
2003 783.082€ 3,1%
2002 729.258€ 2,7%
2001 680.397€ 3,7%
2000 629.907€ 5,0%
1999 579.942€ 4,7%
1998 536.917€ 4,5%
1997 505.438€ 3,9%
1996 490.476€ 2,5%
1995 456.495€ 5,0%
1994 425.089€ 2,4%
1993 425.936€ -1,0%
1992 463.263€ 0,9%
1991 443.715€ 2,5%
1990 401.686€ 3,8%
1989 357.882€ 4,8%
1988 302.674€ 5,1%
1987 263.138€ 5,5%
1986 243.382€ 3,3%
1985 226.288€ 2,3%
1984 207.776€ 1,8%
1983 182.781€ 1,8%
1982 190.291€ 1,2%
1981 173.339€ -0,1%
1980 159.100€
Evolució anual PIB Per càpita Espanya
Fecha PIB Per C. Var. Anual
2013 22.300€ -1,6%
2012 22.300€ -1,7%
2011 22.700€ 1,3%
2010 22.700€ 0%
2009 22.800€ -4,6%
2008 23.900€ 1,7%
2007 23.500€ 4,9%
2006 22.400€ 6,7%
2005 21.000€ 6,6%
2004 19.700€ 5,9%
2003 18.600€ 5,1%
2002 17.700€ 6,0%
2001 16.700€ 7,1%
2000 15.600€ 7,6%
1999 14.500€ 7,4%
1998 13.500€ 5,5%
1997 12.800€ 3,2%
1996 12.400€ 6,9%
1995 11.600€ 7,4%
1994 10.800€ 0%
1993 10.800€ -8,5%
1992 11.800€ 3,5%
1991 11.400€ 10,3%
1990 10.333€ 12,1%
1989 9.218€ 18,0%
1988 7.810€ 14,8%
1987 6.804€ 7,9%
1986 6.307€ 7,3%
1985 5.880€ 8,5%
1984 5.417€ 13,2%
1983 4.784€ -4,4%
1982 5.002€ 9,2%
1981 4.580€ 8,4%
1980 4.227€

El PIB d’Espanya el 2013 va ser de 1.022.988 milions €.

El PIB per càpita el 2013 va ser de 22.300€

Evolució anual PIB Catalunya
Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2013 192.545€ -0,8%
2012 192.587€ -1,3%
2011 194.285€ -0,4%
2010 194.165€ 0,4%
2009 193.054€ -4,0%
2008 200.808€ 0%
2007 197.097€ 2,9%
2006 184.565€ 3,7%
2005 170.090€ 3,1%
2004 158.238€ 3,1%
2003 147.311€ 2,8%
2002 137.318€ 2,3%
2001 128.590€ 3,8%
2000 119.056€
1999 109.999€
1998 101.215€
1997 96.182€
1996 93.569€
1995 85.996€

El PIB de Catalunya el 2013 és de 192.545 milions €.

El PIB per càpita el 2013 és de 26.666€.

Evolució anual PIB Per càpita Catalunya
Fecha PIB Per C. Var. Anual
2013 26.666€ 1,0%
2012 26.419€ 0,0%
2011 26.603€ 2,3%
2010 26.521€ 0,5%
2009 26.489€ -4,0%
2008 27.620€ 0,4%
2007 27.500€ 4,2%
2006 26.400€ 6,5%
2005 24.800€ 5,1%
2004 23.600€ 5,4%
2003 22.400€ 4,7%
2002 21.400€ 4,9%
2001 20.400€ 7,4%
2000 19.000€ 7,3%
1999 17.700€ 7,9%
1998 16.400€ 4,5%
1997 15.700€ 2,6%
1996 15.300€ 8,5%
1995 14.100€

IPC Espanya

IPC de Catalunya

La renda per càpita espanyola és de 18.188 € el 2014.

La renda nacional bruta d’Espanya el 2011 va ser de 30.990$.

La renda per càpita catalana és de 26.412 € el 2012.

El producte nacional d’Espanya és de 1.429.226 milions de US$ el 2007.

Publicat dins de General | 1 comentari

Exercici 21 David Martinez i Oriol Gómez

21.

El mateix que en l’exercici anterior, però d’Espanya i de Catalunya. Especialment, valoraré aquells exercicis que aconseguiu trobar dades fiables sobre aquestes magnituds macroeconòmiques d’Espanya sense Catalunya, i/o també sense Euskadi. És a dir, estaria bé poder comparar les dades de dos possibles estats, l’Estat espanyol i l’Estat català en cas que fossin estats separats; gairebé sempre que hi ha dades d’Espanya aquestes integren les dades de tot el territori de l’estat actual, és a dir, amb les dades també de Catalunya. PER copsar les reals diferències Catalunya-Espanya hauríem de poder trobar aquestes dades ben desglossades. Hi ha institucions d’empresaris i comerciants catalans que ho han calculat i publicat a internet.

 

ESPANYA

 

PIB: 1,393  billons USB

 

PIB PER càpita: 29.863.18 USD (2013)

 

Estadísticas

PIB (nominal)    € 1.072.212 millones equivalentes a

$ 1.340.266 millones(2012) (13.º)

PIB (PPA)            $ 1.405.437 millones (2012)2(13.º)

Variación del PIB             +0.4% (1º Trimestre 2014)

PIB per cápita    € 23.161,62 (Nominal 2012)

$ 30.124(PPA 2012) (29º)

PIB por sectores              agricultura, ganadería, pesca y minería (2,5%), energía (2,8%),construcción (9,2%), industria (11,5%) servicios (65,6%) (2011)

Tasa de cambio                1 euro=1,38 dólares (18/5/2014)

Inflación (IPC)

Interanual 2,4% (marzo 2013)4

Mensual 0,4% (marzo 2013)4

Exportaciones 222.643 millons de euros (2012)

Importaciones 253.401 millons de euros (2012)

 

 

PRODUCTE NACIONAL BRUT :1,525 Billons de Dolars

 

RENTA NACIONAL PER CÀPITA: Evolución de la renta nacional disponible per cápita

 

CATALUNYA

 

PIB (2013)           192 545 M€ ( -0,8 %)

PIB PER cápita (2013)     26 666 € (0,0 %)

Crecimiento real PIB      0,6 % (2T 2014)

Inflación              0,0 % (jul. 2014)

Tasa de PARO (2T 2014)               20,2 %

Importaciones  68 687,6 M€ (2012)

Exportaciones   58 282,9 M€ (2012)

 

Publicat dins de General | 1 comentari

L’estat del benestar EXERCICI 19

L’estat del benestar és un sistema d’economia que es tracta d’ establir  uns drets bàsics per a la població.

El seu objectiu es aconseguir que tots els ciutadans tinguin un nivell de vida digne,còmode i es redueixin les desigualtats socials.

 

Els estats del benestar, son els estats que ajuden a eliminar la pobresa. Perfer això, tindrien que controlar més les ajudes que donen i no. com estan repartits els salaris,etc…  L’atur, hauria de ser limitat, ja que hi ha molta gent que no treballa perquè cobra l’atur.

A uns quants països en nomes 2 anys ja han sortit de la crisis.

 

Des de el meu punt de vista Espanya ho ha fet bastant malament. Ja que apart de tot el que hi ha hagut molta corrupció per part dels  polítics i no s’ha fet res al respecte, hi ha hagut molt parasitisme, ja que el govern no ha fet res per evitar-ho.
Si aguessin contractat persones que controlessin això, això no hages passat. Aixins nohi haurien tantes retallades per els que van molt justos.

 

Per ajudar a els països del tercer món, , hauriem d’ ajudar a millorar la seva economia, ajudant-los amb les tecnologies i les industries, i així donar-lis una empenta per que acabin sent ells els que es rescatin de la misèria en la que estan ficats des de fa anys.

Publicat dins de Economia | Etiquetat com a | 1 comentari

ex 20

Heu de cercar dades sobre el PIB del vostre país, dades sobre l’evolució d’aquest PIB en els darrers anys, una dècada o més. Del vostre país també heu de cercar com ha evolucionat l’IPC. Al mateix temps heu de cercar dades sobre el Producte Nacional (PN) i la Renda Nacional (RN), la seva evolució en els darrers anys (10 o 30, quantes més referències millor), i finalment el PIB per càpita i la renda per càpita.

PIB

Producto interno bruto (PIB) de Nueva Zelanda, % 1970-2012
Año Nueva Zelandia
1970 12.62
1971 13.49
1972 13.74
1973 12.24
1974 12.07
1975 11.38
1976 10.69
1977 11.45
1978 11.69
1979 12.28
1980 11.73
1981 11.01
1982 11.52
1983 11.06
1984 10
1985 11.65
1986 13.57
1987 14.34
1988 13.77
1989 12.09
1990 12.2
1991 11.53
1992 11.41
1993 12.4
1994 12.74
1995 13.82
1996 13.66
1997 13.64
1998 12.75
1999 12.14
2000 11.64
2001 12.16
2002 12.47
2003 12.95
2004 13.09
2005 13.04
2006 11.88
2007 12.08
2008 11
2009 10.56
2010 9.99
2011 9.68
2012 9.86

 

PIB PER CAPITA DE NOVA ZELANDA

Country 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nueva Zelanda 17.400 17.700 19.500 20.200 21.600 23.200 25.300 26.200 27.200 28.000 27.300 27.700 28.000

IPC

Nueva Zelanda – Exportaciónes de Mercancías

 

Fecha Exportaciones Exportaciones % PIB
2013 29.720,7 M.€
2012 29.035,5 M.€ 21,90%
2011 27.060,8 M.€ 23,15%
2010 23.682,9 M.€ 22,08%
2009 17.875,4 M.€ 20,84%
2008 20.791,5 M.€ 23,05%
2007 19.659,5 M.€ 20,27%
2006 17.847,4 M.€ 20,64%
2005 17.466,5 M.€ 19,37%
2004 16.355,0 M.€ 20,19%
2003 14.610,1 M.€ 20,24%
2002 15.210,4 M.€ 23,40%
2001 15.330,5 M.€ 26,13%
2000 14.369,9 M.€ 24,85%
1999 11.686,1 M.€

INGRESO NACIONAL BRUTO

Ingreso nacional bruto de Nueva Zelanda, 1970-2012

Publicat dins de General | 1 comentari