Premi Nobel d’Economia 2015

El Premi del Banc de Suècia en Ciències Econòmiques en memòria d’Alfred Nobel, popularment conegut com a Premi Nobel d’Economia

va ser instituït pel Banc de Suècia (el banc central més antic del món) l’any del seu 300 aniversari, el 1968. Encara que no era un dels premis originals establert al testament d’Alfred Nobel, els premiats reben un diploma i una medalla d’or de part del monarca suec durant la mateixa cerimònia dels premis Nobel de Física, Química, Medicina i Literatura, i la quantitat de diners que se’ls atorga és la mateixa que als premis Nobel.

El guanyador de aquet any va ser Angus Deaton.

Angus Deaton és un gegant de l’Economia, i un professor que durant cinc dècades ha ajudat a comprendre millor nocions fonamentals com les de pobresa, renda, benestar i consum.

Deaton, nascut a Escòcia en 1945, instal·lat en Princeton des de 1983, té un immens treball empíric indispensable per establir aquests índexs que permeten comparar els estàndards de vida en països diferents ( IPC ), mesurar la paritat de compra i comprendre tan bé com sigui possible com la demanda d’un ben o d’un servei interactua amb desenes de variables, preus, preferències i canvis al mateix temps.

El treball de l’escocès ha estat reconegut durant dècades pels seus parells. El Nobel premia una carrera sencera dedicada a l’economia del desenvolupament i a com els patrons de consum ens poden donar pistes essencials per posar en perspectiva els estàndards de vida, les diferències de comportament segons ingressos i per què és necessari acudir a l’individu.

El consum a petita escala, però amb majúscules. Per això ell va posar moltíssim esforç a veure en què gasten les llars amb menys ingressos, com ho fan. Què es dedica a Sanitat, quina part a alimentació. I quins efectes tenen coses que ens semblen tan subjectives com l’altura d’una persona.

En conclusió la tesi de Angus busca trobar un equilibri en la canastra bàsica familiar que sigui econòmica per al demandant i eficaç pel qual ho produeix

Publicat dins de General | 1 comentari

EXERCICI 22, ALBA HERNANDEZ, CRISTINA CRUELLS

SEGLE XIX

Entre 1803 i 1813, Suïssa fou un protectorat francès, sense massa poder de decisió (que era a París). En aquella època la seva indústria va ser afectada per una crisi en el sector industrial, a causa d’un bloqueig del continent i al fet que va haver de proporcionar milers de soldats a l’exèrcit francès (més de 16.000), i per tant, va quedar mancat de mà d’obra.

A partir de 1813 van entrar exèrcits estrangersque creuaven el país perseguint els exèrcits francesos i prenent suministres en el propi terreny, la qual cosa va provocar una manca d’aliments i altres recursos per a la població, i això va provocar un augment de la mortalitat i desnutrició en els sectors més desfavorits.

El 1870 va haver-hi la guerra franco-prusiana, que va fer mobilitzar l’exèrcit per a acollir més de 85 000 soldats de l’exèrcit francès, que va ser atesos pel recentment creat Moviment Internacional de la Creu Roja.

SEGLE XX

Primera Guerra mundial: la població suïssa la va patir fins al punt que el 1915 el Consell Federal assigna el monopoli de distribució de cereals a la Confederació per tal de lluitar contra el mercat negre.

Suïssa es va veure afectada per una forta crisi entre 1921 i 1922 i va provocar un endarreriment degut a diversos projectes fracassats i es veu inmersa en la crisi mundial del 29. El franc suís es va devaluar un 30% el 1936.

ANYS 70

Tot i que va passar a ser el país més pròsper del món, Suïssa va patir la crisi del petroli de l’any 1973, en què com a exemple de solució va decidir instaurar algunes zones sense automòbils. 

ANYS 90

 També va patir un crisi econòmica als anys 90. L’atur arriba a superar el 6%, moltes empreses es reestructuren, altres són declarades en ruptura, i d’altres passen a mans estrangeres. 

 El fracàs en el referèndum sobre l’entrada a l’Espai Econòmic Europeu (EEE), marca una aturada en el procés d’entrada a la Unió Europea, considerat per a alguns com a perillós per a la democràcia directa i per a certs aspectes de l’economia suïssa com ara el secret bancari.

 

CRISI ACTUAL

L’Economia suïssa es va contreure el 2009 degut a la crisi financera internacional. Es va tornar a frenar en el context de la crisi de la zona euro. Degut a la crisi europea, les exportacions van quedar una mica estancades, però el govern va prendre mesures perquè el país fos atractiu pel que fa a la plataforma financera. El govern ha introduït algunes reformes en els sectors de la salut i l’agricultura i una modernització dels serveis públics.

Publicat dins de General | 1 comentari

Ex. 22 per Cristina Colomé i Martina Codinaue

Al llarg de la història hi han hagut alt i baixos en la seva economia. Les crisis més importants que hi han hagut són:

 

CRAC DEL 29

La crisi de l’any 1929 va ser causada per la caiguda de la borsa de Nova York, Wall Street. Entre 1925 i 1929 va haver-hi un boom especulatiu on les accions es van multiplicar per quatre. Els títols es podien obtenir a través de crèdits, tot i que els seus interessos eren molt elevats, van arribar fins al 12%.

Els crèdits sostenien l’escalada de cotitzacions i això va causar que la borsa es desvinculés de la realitat econòmica. Ja que per l’any 1928 la Borsa de Wall Street ja patia fortes caigudes.

El 24 d’octubre va explotar el pànic entre els inversors i es van posar a la venta més de 13 milions d’accions en el famós dijous negre. Tot i l’ajuda dels banquers que van ajudar econòmicament a la Borsa, el dilluns 29 d’octubre la venta d’accions va augmentar fins als 33 milions.

A Noruega, aquesta crisi va deixar els seus efectes a partir de 1931, i la taxa d’atur va arribar a ocupar el 30-40%. La misèria entre els obrers, que s’enfrontaven a llargs jornals i explotacions, va provocar conflictes socials, i el sector dels camperols va lluitar per la defensa dels seus preus enfront la competència exterior.

Aquesta crisi va perdurar fins a l’inici de la Segona Guerra Mundial, però el govern va implantar importants mesures per a combatir-la, com la introducció del impost per volum de vendas, l’enfortiment del mercat intern i l’augment en els gastos socials.
La política econòmica, estava basada en las propostes d’economistes d’esquerra, que es van inspirar amb el New Deak de Roosvelt i en els plans de creixement de la Unió Soviètica. 

 

CRISI DEL 2008

Després d’haver buscat dades sobre les conseqüències d’aquesta crisi a Noruega, hem vist que aquesta crisi no ha afectat en la seva economia, al contrari, s’ha beneficiat d’ella.
Aquest país de gairebé 4,6 milions d’habitants, deu gran part del seu poder econòmic als seus recursos petroliers.

Però la verdadera clau del seu èxit està en com ha utilitzat els diners generats per el ”crudo”.

Ens hem orientat amb la visualització d’un vídeo que hem trobat en el següent enllaç: Vídeo  el qual explica la seva economia.

Ens expliquen que la crisi no els ha afectat, gràcies a que han aconseguit estalviar els diners que han rebut de cop en grans quantitats (gràcies al petroli i altres recursos naturals)  en comptes de gastar-los.
En aquest país, va haver-hi una crisi bancària als anys 90, i ja van aprendre la lliçó, per això no es van veure afectats en el mercat hipotecari d’Estats Units, i com a resultat, els bancs de Noruega segueixen deixant diners, les empreses poden obtenir crèdits i els preus de les casas no s’han deteriorat; Noruega s’ha beneficiat de la crisi.

 

 

 

 

 

Publicat dins de General | 2s comentaris

CATALUNYA, ALBA HERNANDEZ I CRISTINA CRUELLS

Catalunya és un país europeu de la Mediterrània occidental constituït com a comunitat autònoma d’Espanya. És situat a la costa nord-est de la península Ibèrica limitant al nord amb Andorra i França, a l’oest amb Aragó, al sud amb el País Valencià i a l’est amb el mar Mediterrani. Catalunya és la part més extensa del territori històric i cultural del Principat de Catalunya i de tot el conjunt de terres de parla catalana o els Països Catalans. Per diferenciar-la del territori històric, sovint es denomina comunitat autònoma de Catalunya. És la segona comunitat autònoma més poblada d’Espanya, i agrupa el 51,55% de la població total de les comunitats on el català és llengua pròpia.

El territori de què actualment coneixem com Catalunya va ser una possessió de l’imperi Romà que va passar a mans dels visigots el segle V. Els musulmans la van conquerir el 712, però en van ser expulsats de la riba nord del Llobregat a finals del mateix segle i el començament del següent amb el suport de Carlemany. Amb el temps, els comtes francs van convertir Catalunya en un domini independent i es van confederar el 1137 amb la Corona d’Aragó, acabant la conquesta dels territoris musulmans de Catalunya el 1154. La Corona d’Aragó es va unir a la Corona de Castella el 1476 i va conservar les seves institucions autònomes de govern fins a l’acabament de la Guerra de Successió Espanyola el 1714, uns anys després del seu desmembrament per la cessió al Regne de França del comtat del Rosselló i part del de la Cerdanya. 1978, va recuperar autonomia i es va constituir com a comunitat autònoma del Regne d’Espanya.

Territori:

Catalunya de 32.000 km², limita amb França, el Mar Mediterrani, Andorra, València i Aragó.

Població:

A Catalunya hi ha 7 .504 .008 milions d’habitants.

Mapa:

5

Capital:

Barcelona.

Forma de govern:

La comunitat autònoma de Catalunya exerceix el seu autogovern que la constitució espanyola li garanteix com a nacionalitat. La norma institucional bàsica de Catalunya és l’Estatut d’Autonomia. D’acord amb aquest, l’autogovern de Catalunya s’organitza políticament en l’administració de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya està formada per diverses institucions de govern:

 • El Parlament de Catalunya: el poder legislatiu del govern català; al parlament es realitza el debat polític i es controla i impulsa l’acció política i de govern. Entre les seves potestats, el Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat. Està constituït per un mínim de 100 diputats i un màxim de 150, elegits per representació proporcional amb llistes de partits tancades, per un termini de quatre anys;

 • La Presidència de la Generalitat: encapçalada pel president. El president és la més alta representació de la Generalitat i alhora de l’Estat espanyol a Catalunya. La seva funció és dirigir les accions del Govern; per tant és el representant del poder executiu de Catalunya.

 • El Govern o Consell Executiu: és l’òrgan superior col·legiat que dirigeix l’acció política i l’administració de la Generalitat. El Govern està presidit pel president de la Generalitat, el conseller primer i els altres consellers. D’acord amb aquest, les competències principals del Govern són en l’àmbit de l’educació, la sanitat i la cultura. El finançament de la Generalitat és regulat per la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes i per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

A més d’aquestes institucions, les altres institucions de la Generalitat són totes les que creï el Parlament mateix. Com a òrgans de garantia i control, en l’actualitat formen part de la Generalitat, el Síndic de Greuges, el garant dels drets i les llibertats dels ciutadans, la Sindicatura de Comptes de Catalunya que controla els comptes econòmics de les institucions públiques de Catalunya, i el Consell de Garanties Estatutàries, que vetlla per l’adequació a l’Estatut i a la Constitució de l’Estat espanyol de les disposicions de la Generalitat.

La màxima institució del poder judicial a Catalunya recau sobre el Tribunal Superior de Justícia, segons l’Estatut del 2006. Les competències del Tribunal Superior de Justícia inclouen conèixer els recursos i procediments en els diversos ordres institucionals i tutelar els drets reconeguts per l’Estatut. En tot cas, és competent en els ordres jurisdiccionals, civil, contenciós administratiu i social, i en els altres que es puguin crear en el futur.

Piràmide d’edats:

gipñ-ljm

Distribució absoluta i percentual dels tres sectors productius, primari, secundari i terciari, per:

7

POBLACIÓ ACTIVA:

Catalaunya té uns 7 504 008 milions d’habitants dels quals 3.023.200 formen la població activa.

POBLACIÓ ACTIVA PER SECTORS:

Sector primari: 90.696 mil persones. 3%

Sector secundari: 1.209.280. 40%

Sector terciari: 1.723.224. 57%

PIB:

El PIB actual de Catalaunya és de 199.786 millons d’euros.

Exercici 20-21

PRODUCTE INTERIOR BRUT:

El producte interior brut de Catalunya en 2014 ha crescut un 1’4% respecte a 2013. El PIB per càpita el 2014 que va ser de 26.666 euros. Podem observar l’evolució del PIB del 2003, fins ara:

 • 2003: 147.320 mil euros.
 • 2004: 158.047 mil euros.
 • 2005: 169.618 mil euros.
 • 2006: 183.627 mil euros.
 • 2007: 195.708 mil euros.
 • 2008: 200.808 mil euros.
 • 2009: 193.054 mil euros.
 • 2010: 194.165 mil euros.
 • 2011: 194.285 mil euros.
 • 2012: 192.587 mil euros.
 • 2013: 199.786 mil euros.

PIB PER CÀPITA:

El PIB actual és de 199.786 milIons d’euros.

RENDA PER CÀPITA:

La renda per càpita de Catalunya és de 26.412 mil euros.

IPC:

L’IPC actual de Catalunya és de -0’3%. Podem observar l’evolució des del 2003 fins ara:

 • 2003: 2’3%.
 • 2004: 3’9%.
 • 2005: 3’6%.
 • 2006: 4’1%.
 • 2007: 2’6%.
 • 2008: 4’5%.
 • 2009: -0’3%.
 • 2010: 2%.
 • 2011: 3’5%.
 • 2012: 2’3%.
 • 2013: 2’2%.
 • 2014: 0’5%.
Publicat dins de General | 3s comentaris

ESPANYA, ALBA HERNANDEZ I CRISTINA CRUELLS

Espanya és un estat del sud-oest d’Europa, que ocupa la major part de la península Ibèrica, la qual comparteix amb PortugalGibraltar i Andorra. Amb una superfície de 504.030 km², Espanya és el segon estat més extens de l’Europa occidental i el sisè més poblat del continent europeu.

Amb la unió i conquesta de diversos regnes de la península Ibèrica, Espanya es va convertir, arran del descobriment d’Amèrica, la seva subsegüent conquesta i l’explotació dels seus recursos, en l’imperi més ric i extens del món del segle XVI al segle XVII. Posteriorment l’economia es va estancar, i amb la pèrdua de la majoria de les colònies el segle XIX, Espanya va entrar en un període de decadència econòmica i d’inestabilitat política i social. La Guerra Civil Espanyola, de 1936 a 1939, va posar la nació al centre de l’escenari mundial, a la fi de la qual es va aïllar durant quatre dècades de la dictadura de Francisco Franco, fins a la seva mort el 1975. Des d’aleshores, Espanya ha experimentat una extraordinària transformació política i econòmica. Per una banda, la democràcia s’ha consolidat, i la societat, profundament conservadora, ha evolucionat a una de molt més tolerant. Per altra banda, amb l’entrada d’Espanya a la Comunitat Europea, l’economia ha passat d’una de les més pobres de la regió, cap a la novena més gran del món, amb una renda per capita del 90% de la mitjana dels quinze membres abans de la seva expansió, i amb estàndards de vida en l’actualitat superiors a Itàlia.

La població espanyola és una mescla de diversos grups ètnics, i l’Estat és geogràficament i culturalment divers. Moltes i variades cultures, entre les quals, la castellana, la catalana, la lusitana, la gallega, la basca, l’àrab, la jueva i la roma, cadascuna contribuint al patrimoni artístic mundial, han conformat l’Espanya actual.

Territori:

Espanya de 504.645 km², limita amb Andorra, Portugal, França, Mar Cantàbric, Mar Mediterrani i Oceà Atlàntic.

Població:

46.439.864 habitants.

Mapa:

1

Capital:

Madrid.

Forma de govern:

Espanya va tenir, amb excepcions temporals, un sistema parlamentari amb una constitució escrita des de 1833 al 1939, i en dues ocasions, el seu sistema de govern va ser republicà (de 1873 a 1874, la Primera República Espanyola, i de 1931 a 1939, la Segona República Espanyola). Després de la Guerra Civil Espanyola, Espanya va ser governada pel general Francisco Franco, el govern del qual estava basat en una sèrie de Lleis Fonamentals. Després de la seva mort, el 1975, Joan Carles va fer protesta com a rei i cap d’Estat i va iniciar un procés de transició cap a la democràcia. El 1977 es van celebrar eleccions democràtiques, i el 1978 es va aprovar una nova constitució referendada pel poble espanyol.

Des de 1978, segons la constitució vigent, Espanya s’ha constituït com a Estat social i democràtic de dret, el qual propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. La forma de govern de l’Estat és la monarquia parlamentària constitucional.

Població activa per sectors:

Sector primari: 538.589 persones.

Sector secundari: 8.500.342 persones.

Sector terciari: 14.541.907 persones.

Població activa:

23.419.921 habitants.

PIB:

274.030 milions d’euros.

Piràmide edats:

piramide espana 3

Distribució absoluta i percentual dels tres sectors productius, primari, secundari i terciari:

3

Exercici 20-21

PIB:

El PIB actual d’Espanya és de 274.030 milions d’euros. La seva evolució des del 2004 és:

 • 2004: 963,736 milers de milions de dòlars.

 • 2005: 1,0375 bilions de dòlars.

 • 2006: 1,1292 bilions de dòlars.

 • 2007: 1,3316 bilions de dòlars.

 • 2008: 1,5024 bilions de dòlars.

 • 2009: 1,3978 bilions de dòlars.

 • 2010: 1,311 bilions de dòlars.

 • 2011: 1,3738 bilions de dòlars.

 • 2012: 1,2425 bilions de dòlars.

 • 2013: 1,2727 bilions de dòlars.

 • 2014: 1,2804 bilions de dòlars.

RENDA PER CÀPITA:

L’actual PIB per càpita és: 33.763 milions de dòlars.

PRODUCTE NACIONAL:

Percentatge d’evolució del producte nacional des del 2003, l’any en què el percentatge del producte nacional va ser més elevat va ser el 2003, i el més baix l’any 2011.

 • 2003: 3,77%.

 • 2004: 2,41%.

 • 2005: 2,95%.

 • 2006: 3,57%.

 • 2007: 2’99%.

 • 2008: -0,51%.

 • 2009: -2,23%.

 • 2010: -0,6%.

 • 2011: -2,4%.

 • 2012: -1,9%.

 • 2013: -0,33%.

RENDA NACIONAL:

L’evolució de la renda nacional des del 2004 fins ara, podem observar que l’any amb la renda més elevada va ser el 2013.

 • 2004: 1,1246 bilions de dòlars.

 • 2005: 1,199 bilions de dòlars.

 • 2006: 1,3471 bilions de dòlars.

 • 2007: 1,4479 bilions de dòlars.

 • 2008: 1,5084 bilions de dòlars.

 • 2009: 1,4931 bilions de dòlars.

 • 2010: 1,4857 bilions de dòlars.

 • 2011: 1,5014 bilions de dòlars.

 • 2012: 1,5199 bilions de dòlars.

 • 2013: 1,5321 bilions de dòlars.

 • 2014: 1,5478 bilions de dòlars.

IPC:

L’evolució de l’IPC en percentatges des del 2005 fins ara dels mesos gener (principi d’any), maig (mitjà de l’any) i desembre (finals d’any).

Gener 2005: 3’1%

Maig 2005: 3’1%

Desembre 2005: 3’7%

Gener 2006: 4’2%

Maig 2006: 4%

Desembre 2006: 2’7%

Gener 2007: 2’4%

Maig 2007: 2’3%

Desembre 2007: 4’2%

Gener 2008: 4’3%

Maig 2008: 4’6%

Desembre 2008: 1’4%

Gener 2009: 0’8%

Maig 2009: -0’9%

Desembre 2009: 0’8%

Gener 2010: 1%

Maig 2010: -0’9%

Desembre 2010: 3%

Gener 2011: 3’3%

Maig 2011: 3’5%

Desembre 2011: 2’4%

Gener 2012: 2%

Maig 2012: 1’9%

Desembre 2012: 2’9%

Gener 2013: 2’7%

Maig 2013: 1’9%

Desembre 2013: 2’9%

Gener 2014: 0’2%

Maig 2014: 0’2%

Desembre 2014: -1’0%

Gener 2015: -1’3%

Maig 2015: -0’2%

Octubre 2015: -0’7%

 

 

Publicat dins de General | 3s comentaris

Espanya, per Cristina Colomé i Martina Codina

Territori

Ocupa la major part de la península Ibèrica, la qual comparteix amb Portugal,Gibraltar i Andorra. Amb una superfície de 504.030 km². És el segon estat més extens de l’Europa occidental i el sisè més poblat del continent europeu.

Espanya està dividida entre 17 comunitats autònomes.

 

Població activa per sectors

Sector primari: 538.589,2 persones

Sector secundari:8.500.342,3 persones

Sector terciari:14.541.907,9 persones

Total: 23.419.921

Mapa

Capital

Madrid

Forma de govern

Monarquia constitucional

Piràmide d’edats

PIB

1.041.160 milions d’euros al 2014 segons  les dades de datosmacro.com

http://www.datosmacro.com/pib/espana?anio=2014

PIB distribuit per sectors productius al 2013

 • Sector primari: 2,3% de la població activa i genera l’1% del PIB nacional , és a dir, 4.595.078 milions d’euros
 • Sector secundari: 36,3% de la població activa i genera el 30.2% del PIB nacional, és a dir, 72.522.318 milions d’euros
 • Sector terciari: 62,1% de la població activa i genera el 69.8% del PIB nacional, és a dir, 139.450.628 milions d’euros

Exercici 21

PIB (Producte interior brut):

El PIB actual d’Espanya dividit en trimestres (expresat en milions) és de 265.790€ el primer trimestre i de 268.502€ el segon trimestre.

Respecte a aquest trimestre, el PIB ha crescut un 0,8% respecte al trimestre anterior. La variació del PIB interanual ha sigut del 3,4%, 3 dècimes major que la del segon trimestre del 2015, que va ser del 3,1%.

En el segon trimestre del 2015 la xifra del PIB era de 268.502 milions d’euros, i Espanya es col·locava en la 7ª economia del ranking del PIB trimestral dels 33 països que van ser publicats.

A continuació, veurem una taula amb l’evolució anual del PIB d’Espanya del 1980 al 2014:

DATA                                         PIB Mil. €                          Var. Anual
2014                                        1.041.160€                                            1,4%
2013                                        1.031.272€                                          -1,2%
2012                                        1.042.872€                                          -2,1%
2011                                        1.070.413€                                          -0,6%
2010                                       1.080.913€                                               0%
2009                                       1.079.034€                                          -3,6%
2008                                       1.116.207€                                            1,1%
2007                                       1.080.807€                                           3,8%
2006                                       1.007.974€                                            4,2%
2005     930.566€ 3,7%
2004      861.420€ 3,2%
2003      803.472€ 3,2%
2002      749.288€ 2,9%
2001     699.528€ 4,0%
2000     646.250€ 5,3%
1999     594.316€ 4,5%
1998     554.042€ 4,3%
1997     518.049€ 3,7%
1996     487.992€  2,7%
1995     468.879€  5,0%
1994 425.089€  2,4%
1993 4250936€ -1,0%
1992 463.263€ 0,9%
1991 443.715€ 2,5%
1990 401.686€ 3,8%
1989 357.882€ 4,8%
1988 302.674€ 5,1%
1987 263.138€ 5,5%
1986 243.382€ 3,3%
1985 226.288€ 2,3%
1984 207.776€ 1,8%
1983 182.781€ 1,8%
1982 190.291€ 1,2%
1981 173.339€ -0,1%
1980 159.100€ 1,2%

Aquesta taula, a la columna de l’esquerra, ens mostren els anys; a la del mig, ens ensenya el PIB expresat en milions, i a la de la dreta, ens mostra el percentatge de la variació anual respecte al any anterior.

Podem veure doncs, que l’any 1987, és l’any en el que hi ha una major variació respecte l’any 1986.

IPC (Índex de preus de consum):

A continuació, analitzarem l’evolució de l’IPC del nostre país, Espanya.
Al octubre del 2015, la tasa de variació anual a Espanya era del -0,7%, 2 dècimes superior a la del mes anterior. La variació mensual de l’IPC ha sigut del 0,7%, de manera que la inflació acumulada en el 2015 és del -0,1%.

Hauriem de destacar l’inflació del 11,1% dels preus de vestits i calçat, fins a situar la seva tasa interanual en el 0,6%, que a la vegada, contrasta amb els descens d’oci i cultura, del -0,9%, i produeixen una variació anual del 0,1%.

frvu657gg

Aquesta taula ens mostra el PIB per càpita a Espanya en el mateix període de temps que a la taula anterior (1980-2014); a part de mostrar-nos el PIB per càpita, també ens especifica la variació anual.

Data PIB Per C. Var. Anual
2014 22.780€ 1,2%
2013 22.518€ -0,2%
2012 22.562€ -1,9%
2011 23.005€ -0,9%
2010 23.214€ -0,2%
2009 23.271€ -4,1%
2008 24.274€ 1,6%
2007 23.893€ 5,2%
2006 22.722€ 6,6%
2005 21.313€ 6,0%
2004 20.099€ 5,6%
2003 19.041€ 5,3%
2002 18.088€ 5,4%
2001 17.160€ 7,7%
2000 15.935€ 7,0%
1999 14.700€ 7,2%
1998 13.700€ 6,1%
1997 13.000€ 2,3%
1996 12.700€ 7,6%
1995 11.800€ 10,2%
1994 10.800€ 0%
1993 10.800€ -8,5%
1992 11.800€ 3,5%
1991 11.400€ 10,3%
1990 10.331€ 12,1%
1989 9.211€ 18,0%
1988 7.800€ 14,8%
1987 6.794€ 7,9%
1986 6.299€ 7,3%
1985 5.873€ 8,5%
1984 5.410€ 13,2%
1983 4.778€ -4,4%
1982 4.996€ 9,2%
1981 4.576€ 8,4%
1980 4.227€

RN per càpita (Renda Nacional per càpita):

economia martina

Aquest gràfic, ens ensenya la renda nacional per càpita en un període de temps de 15 anys expresada en euros per any.
Com podem veure, l’any en el que la RN per càpita ha sigut més elevada, és a l’any 2007.

La renda nacional disponible genereada el 2013, va ser el punt més baix del cicle desde que es va iniciar la crisis econòmica, fet que el 2014 es va registrar un canvi de tendència, com un lleuger avanç, segons les dades estimades en funció de l’evolució del PIB i de la demografia.

A diferència, el nivell més alt de riquesa per habitants es va aconseguir l’any 2008, amb 19.626 euros per persona.

La pèrdua desde el punt màxim (2008) fins el 2013, és de 1.508 euros per persona, que representa un 7,68%durant tot el període.
Amb aquest descens la renda per càpita dels espanyols es troba  aun nivell a mig camí entre el registrat en el 2005 i 2006. A l’any 2015, la riquesa per persona era de 17.767 euros, y la de 2006, de 18.762 euros.

 

Publicat dins de General | 8s comentaris

Catalunya, per Cristina Colomé i Martina Codina

Territori

El territori de Catalunya està dividit en 4 províncies: Barcelona,Tarragona, Girona i Lleida. Amb una superfície de 32.114 km².

Població

Segons l’institut d’estadística de Catalunya, a l’any 2015, hi ha una població de 7.519.000.

Població activa per sectors

Sector primari: 90.696 persones – 3%

Sector secundari: 1.209.280 – 40%

Sector terciari: 1.723.224 – 57%

Total: 3.023.200

Mapa

 

 

 

 

 

 

Capital

La capital de Catalunya és Barcelona.

Forma de Govern

El Govern de Catalunya és una de les institucions que constitueix la Generalitat de Catalunya . A més també s’hi troba el Parlament de Catalunya, el President de la Generalitat, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

 Piràmide d’edats

PIB

199.786 milions d’euros al 2014 segons les dades de datosmacro.com

http://www.datosmacro.com/pib/espana-comunidades-autonomas/cataluna

El PIB que representa cada sector és el següent:

 • sector primari representa un 3,3%
 • sector secundari representa un 26,5%
 • sector terciari representa un 70,3%

Amb valors absoluts el PIB és el següent

 • sector primari: 6.592.938 euros
 • sector secundari : 52.943.290 euros
 • sector terciari: 139.910.136 euros

Evolució del PIB a Catalunya 

El producte interior brut de Catalunya en 2014 ha crescut un 1,4% respecte a 2013.

El PIB per càpita de Catalunya en 2014 va ser de 26.996 €, 330 € més gran que el de 2013 que va ser de 26.666 €. Per veure l’evolució del PIB per càpita resulta interessant mirar uns anys enrere i comparar aquestes dades amb les de l’any 2004 quan el PIB per càpita a Catalunya era de 23.991.

Fecha PIB Mill. € Var. Anual
2014 199.786€ 1,4%
2013 192.545€ -1,2%
2012 192.587€ -1,9%
2011 194.285€ -1,6%
2010 194.165€ 0,3%
2009 193.054€ -3,5%
2008 200.808€ 0,4%
2007 195.708€ 3,5%
2006 183.627€ 4,0%
2005 169.618€ 3,5%
2004 158.047€ 3,2%
2003 147.320€ 3,1%
2002 137.486€ 2,7%
2001 128.821€ 4,3%
2000 119.273€
1999 109.999€
1998 101.215€
1997 96.182€
1996 93.569€
1995 85.996€

Evolució del IPC

La taxa de variació anual de l’IPC a Catalunya a l’octubre de 2015 ha estat del -0,3%, 2 dècimes superior a la del mes anterior. La variació mensual de l’IPC (Índex de Preus al Consum) ha estat del 0,5%, de manera que la inflació acumulada en 2015 és del 0,1%

IPC Cataluña Octubre 2015
Interanual Acum. desde Enero: Variación mensual
IPC General -0,3% 0,1% 0,5%
Aliments i begudes no alcohòliques 2,4% 2,3% 0,5%
Begudes alcohòliques i tabac 1,0% 1,1% -0,1%
Roba i sabates 0,6% -3,8% 11,4%
Vivenda -3,5% -2,2% -0,3%
Menatje 0,8% 0,2% 0,3%
Medicina 0,3% 0,2% 0,1%
Transport -5,8% -1,2% -0,7%
Comunicacions 0,5% 0,6% -0,4%
Oci i cultura 0,9% -0,4% -1,0%
Ensenyament 1,2% 1,1% 0,6%
Hotels, cafès i restaurants 1,2% 1,8% -0,5%
Altres bens i serveis 2,1% 2,0%

Evolució de la Renda per càpita a Catalunya

La renda per capita dels prop de 7,290 milions de catalans va ser el 2012 de 26.412 euros, un 0,7% menys que l’any anterior.

Evolució del PIB per càpita a Catalunya

Data PIB Per Càpita Var. Anual
2014 26.996€ 1,2%
2013 26.666€ 0,9%
2012 26.419€ -0,7%
2011 26.603€ 0,3%
2010 26.521€ 0,1%
2009 26.489€ -4,1%
2008 27.620€ -1,8%
2007 28.124€ 4,8%
2006 26.828€ 6,4%
2005 25.205€ 5,1%
2004 23.991€ 5,0%
2003 22.846€ 4,5%
2002 21.862€ 4,6%
2001 20.899€ 7,8%
2000 19.383€ 9,5%
1999 17.700€ 7,9%
1998 16.400€ 4,5%
1997 15.700€ 2,6%
1996 15.300€ 8,5%
1995 14.100€
Publicat dins de General | 4s comentaris

Suïssa, Cristina Cruells i Alba Hernandez

 

Suïssa oficialment la Confederació Suïssa en llatí Confœderatio Helvetica, és un Estat alpí sense accés al mar localitzat a l’Europa central, i amb una superfície de 41.285 km². Suïssa és una república federal integrada per 26 cantons. Berna és la seu de la federació, i la capital de facto, mentre que els centres econòmics són les ciutats globals de Ginebra i Zurich. Suïssa gaudeix d’alts nivells de llibertat econòmica, d’immigrants i d’un ambient de negocis internacional.

Ha tingut una llarga història de neutralitat, no ha estat en guerra des de 1815 i és seu de moltes organitzacions internacionals, com ara la Creu Roja, l’Organització Mundial de Comerç i les oficines europees de l’ONU. Suïssa és un estat multilingüe; quatre són les llengües oficials: alemany, francès, italià i romanx. Suïssa s’establí l’1 d’agost de 1291 i en aquesta data se celebra cada any la festa nacional.

Territori:

Suïssa de 41.285 km², limita amb Alemanya, França, Itàlia, Àustria i Liechtenstein.

Població:

Té 7’5 milions d’habitants. El 15,8% de la població és menor dels 14 anys, el 68,2% entre els 15 i el 64, i el 16% és major dels 65.

Mapa:

1

2

Població activa:

La població de Suïssa és actualment de 7’5 milions d’habitants dels quals 4.700.905 milions formen part de la població activa, un 68% de la població.

Capital:

La capital de Suïssa és Berna.

Forma de govern:

L’estructura de l’organització política de Suïssa es basa en tres nivells: Municipi, Cantó i Confederació. Aquests tres àmbits gaudeixen d’una àmplia autonomia. En cas de dubte, la presa de decisions té lloc en l’àmbit cantonal o municipal. Aquesta circumstància permet que el nivell més davall de l’esfera política nacional, el Municipi, tinga també un alt grau d’autonomia. Les matèries que el Municipi no estiga en condicions de reglamentar per si sol són assumides pel Cantó, les competències del qual, al seu torn, són complementades per les de la Confederació. Aquesta actitud de coordinació i suport es denomina subsidiarietat. Aquesta evita la preponderància d’una administració central i només concedeix accions de suport a la Confederació.

Estructura constitucional

Amb origen en el terme llatí “confederatio“, el concepte de federalisme té com a finalitat la unió d’ens estatals equiparables, la sobirania de la qual ha de quedar garantida per la mateixa. El federalisme suís es caracteritza pel seu interès a mantenir l’autonomia dels Cantons, la qual cosa suposa un principi del quefer polític del país: prendre el nombre més gran possible de decisions de forma descentralitzada.

La constitució federal de Suïssa, aprovada el 18 d’abril, 19999 la tercera i actual constitució federal de la Confederació. Estableix la Confederació com a república federal de 26 cantons, i inclou una sèrie de drets individuals i populars, com ara el dret al referèndum popular per a provar les lleis federals i les esmenes constitucionals, i descriu les responsabilitats dels cantons i del govern de la Confederació.

El Parlament Suís està format per dues cambres:

 • El Consell d’Estats: integrat per 46 representants, dos per cada cantó, i u per cada mig-cantó, electes segons el sistema aprovat pel cantó.
 • El consell Nacional de Suïssa: integrat per 200 membres, electes segons el sistema de representació proporcional, segons la població de cada cantó.

Els membres d’ambdues cambres són electes per un mandat de quatre anys. Quan les dues cambres es reuneixen en sessió conjunta, es coneixen com a Assemblea Federal de Suïssa. Per mitjà del referèndum, els ciutadans poden qüestionar qualsevol llei aprovada pel parlament, i per mitjà de les iniciatives, poden introduir esmenes a la constitució federal, un sistema conegut com a democràcia directa.

El Consell Federal Suísés el govern federal suís, que ostenta el poder executiu i dirigeix l’administració federal suïssa, com a cap d’Estat col·lectiu. És un cos col·legial integrat per set membres, electes per un mandat de quatre anys per l’Assemblea Federal. El President de la Confederació Suïssa és electe per l’Assemblea d’entre els set membres del Consell, tradicionalment de manera rotatòria, per un període d’un any. Tanmateix és considerat un primus inter pares, amb cap poder addicional que no pas la resta dels seus companys.

La Suprema Cort Federal de Suïssa, màxim cos de la judicatura, està integrat per jutges electes per l’Assemblea General per un període de sis anys.

Democràcia directa

Els ciutadans suïssos són subjectes a tres jurisdiccions legals: la comuna, el cantó i el nivell federal. Des de la constitució de 1848, i confirmat per la constitució de 1999, hi existeix un sistema de democràcia directa. Els instruments de la democràcia directa, a nivell federal, es coneixen com a “drets cívics” , i inclouen el dret a sotmetre una “iniciativa constitucional” i el dret a fer un referèndum. Per mitjà del referèndum, un grup de ciutadans poden rebutjar una llei que ha estat aprovada pel parlament; si aconsegueixen 50.000 signatures en contra de la llei en 100 dies. En el referèndum, els votants decideixen, per majoria simple, si accepten o rebutgen la llei. Vuit cantons junts també poden convocar un referèndum.

De manera similar, una “iniciativa constitucional” permet als ciutadans de proposar una esmena constitucional per mitjà del vot nacional, si aconsegueixen 100.000 signatures en 18 mesos. Les esmenes constitucionals, ja sigui introduïdes per una iniciativa ciutadana, o pel parlament mateix, han de ser acceptades per majoria doble, és a dir, per mitjà del vot popular a nivell confederal i en cadascú dels cantons.

Piràmide edats:

3

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL PER SECTORS:

Sector primari: 3’5%.

Sector secundari: 20’3%.

Sector terciari: 72,5%.

PIB:

El PIB actual de Suïssa és de 154.106 millons d’euros.

Exercici 20-21

PIB:

El PIB actual de Suïssa és de 154.106 milions d’euros. La variació interanual del PIB és d’1,3%.

EVOLUCIÓ DEL PIB DE SUÏSSA:

 • 1960: era de 9,5 milers de milions de dòlars.

 • 1961: era de 10,71 milers de milions de dòlars..

 • 1962: era de 11,88 milers de milions de dòlars.

 • 1963: era de 13,06 milers de milions de dòlars.

 • 1964: era de 14,48 milers de milions de dòlars

 • 1965: era de 15,35 milers de milions de dòlars.

 • 1966: era de 16,48 milers de milions de dòlars.

 • 1967: era de 17,74 milers de milions de dòlars.

 • 1968: era de 18,94 milers de milions de dòlars.

 • 1969: era de 20,52 milers de milions de dòlars.

 • Del 1970 al 1979, va tenir una evolució constant.

 • 1980: era de 118,7 milers de milions de dòlars.

 • 1981: era de 108,7 milers de milions de dòlars.

 • 1982: era de 11,4 milers de milions de dòlars.

 • 1983: era de 111 milers de milions de dòlars.

 • 1984: era de 106 milers de milions de dòlars.

 • 1985: era de 107,5 milers de milions de dòlars.

 • 1986: era de 154,1 milers de milions de dòlars.

 • 1987: era de 193 milers de milions de dòlars.

 • 1988: era de 208,8 milers de milions de dòlars.

 • 1989: era de 201,6 milers de milions de dòlars.

 • 1990: era de 257,4 milers de milions de dòlars.

 • 1991: era de 260,5 milers de milions de dòlars.

 • 1992: era de 271,1 milers de milions de dòlars.

 • 1993: era de 263,7 milers de milions de dòlars.

 • 1994: era de 291,9 milers de milions de dòlars.

 • 1995: era de 341,8 milers de milions de dòlars.

 • 1996: era de 329,6 milers de milions de dòlars.

 • 1997: era de 286,6 milers de milions de dòlars.

 • 1998: era de 295 milers de milions de dòlars.

 • 1999: era de 289,9 milers de milions de dòlars.

 • 2000: era de 271,7 milers de milions de dòlars.

 • 2001: era de 278,6 milers de milions de dòlars.

 • 2002: era de 301,1 milers de milions de dòlars.

 • 2003: era de 352 milers de milions de dòlars.

 • 2004: era de 393,5 milers de milions de dòlars.

 • 2005: era de 407,5 milers de milions de dòlars.

 • 2006: era de 429,2 milers de milions de dòlars.

 • 2007: era de 477,4 milers de milions de dòlars.

 • 2008: era de 551,6 milers de milions de dòlars.

 • 2009: era de 539,5 milers de milions de dòlars.

 • 2010: era de 581,2 milers de milions de dòlars.

 • 2011: era de 696,3 milers de milions de dòlars.

 • 2012: era de 666,1 milers de milions de dòlars.

 • 2013: era de 685,4 milers de milions de dòlars.

 • 2014: era de 580,55 milers de milions de dòlars.

EVOLUCIÓ DE L’IPC (2006-2015)

Octubre 2006: -1,360%

Octubre 2007: -0,013%

Octubre 2008: -2,598%

Octubre 2009: -0,834%

Octubre 2010: 0,194%

Octubre 2011: -0,113%

Octubre 2012: -0,222%

Octubre 2013: -0,255%

Octubre 2014: -0,013%

Octubre 2015: -1,360%

INFLACIÓ SUÏSSA 2015:

Gener 2015: -0,485%

Febrer 2015: -0,840%

Març 2015: -0,875%

Abril 2015: -1,123%

Maig 2015: -1,182%

Juny 2015: -1,037%

Juliol 2015: -1,276%

Agost 2015: -1,402%

Setembre 2015: -1,444%

Octubre 2015: -1,360%

RENDA NACIONAL:

Observem l’evolució de la renda Nacional de Suïssa, des l’any 2002:

 • 2002:395,1645 milers de milions de dòlars.

 • 2003: 410,7084 milers de milions de dòlars.

 • 2004: 420,8184 milers de milions de dòlars.

 • 2005: 442,35115 milers de milions de dòlars.

 • 2006: 456,09 milers de milions de dòlars.

 • 2007: 444,7082 milers de milions de dòlars.

 • 2008: 422,087 milers de milions de dòlars.

 • 2009: 450,9503 milers de milions de dòlars.

 • 2010: 482, 5156 milers de milions de dòlars.

 • 2011: 467,7991 milers de milions de dòlars.

 • 2012: 477,4938 milers de milions de dòlars.

 • 2013: 477,5678 milers de milions de dòlars.

 • 2014: 479,7876 milers de milions de dòlars.

PIB PER CÀPITA 2015:

El PIB per càpita de Suïssa és actualment de 64.600€.

PRODUCTE NACIONAL:

Observem l’evolució del producte nacional en percentatge anual:

 • 2003: 5’3%.

 • 2004: 2’28%.

 • 2005: 5’39%.

 • 2006: 3’16%.

 • 2007: -3’98%.

 • 2008: -7’64%.

 • 2009: 9’11%.

 • 2010: 9’15%.

 • 2011: -4’62%.

 • 2012: 2’38%.

 • 2013: 4’56%.

 • 2014: 5’2%.

 

Publicat dins de General | 3s comentaris

Espanya per Oriol Fortuny i Joan Bueno

ECONOMIA D’ESPANYA

 

Espanya és un estat del sud-oest d’Europa, que ocupa la major part de la península Ibèrica, la qual comparteix amb Portugal, Gibraltar i Andorra. Té una superfície de 504.030 km². És el segon estat més extens de l’Europa occidental i el sisè més poblat del continent europeu. Limita al nord-est amb França i el principat d’Andorra, a l’oest amb Portugal i amb l’oceà Atlàntic i l’est i al sud amb la mar Mediterrània. Pertanyen a Espanya també els territoris extrapeninsulars de les Illes Balears, a la mar Mediterrània, les illes Canàries a l’oceà Atlàntic i les ciutats de Ceuta i Melilla que limiten amb el Marroc al sud.

Des del 1936 fins al 1939 Espanya va patir una gran Guerra Civil que va provocar una dictadura de quasi 40 anys.

 

Espanya té una economia mixta, amb un PIB per càpita equivalent al PIB per càpita de les quatre economies europees més grans. Espanya va ser del primer grup de països a adoptar l’euro, l’1 de gener, 1999. L’administració d’Aznar va promoure la liberalització i la privatització de l’economia, i va realitzar reformes al sistema de cobrament d’impostos. La taxa d’atur va disminuir durant la seva gestió, però, el 2005 encara va ser alta, prop del 10%. Aquesta taxa és un gran assoliment comparada amb el 20% al començament de la dècada de 1990. La taxa de creixement del 2,4% el 2003 va ser molt satisfactòria, en comparació amb la resta dels països europeus, i la taxa analitzada de creixement per al 2005 és de 3,3%. El president José Luis Rodríguez Zapatero ha planejat reduir la intervenció governamental en els negocis, combatre l’evasió i el frau fiscal, donar un nou suport a la innovació, la recerca i el desenvolupament, i també contrarestar algunes reformes al mercat laboral realitzades pel govern d’Aznar. Els reptes d’Espanya avui dia són reduir la taxa d’atur i ajustar les polítiques monetàries i econòmiques a la resta de la Unió Europea. D’acord a la mesura de la Renda Nacional Bruta, Espanya és la vuitena economia més gran del món, i d’acord a la mesura del Producte Intern Brut, la quinzena.

 

POBLACIÓ ACTIVA

 gfvfgrgftbgfvfvg

PIB PER SECTORS

hhhhh

 

ESTADÍSTIQUES

Moneda     euro

Organitzacions comercials    OMC, Unió Europea, OCDE

PIB rànquing   15è (2012)[2]

PIB (en PPP)    1 434 miliards (2012)

Taxa del PIB    -1,4% (2012)

PIB per càpita 31 100 (2012)

PIB per sector agricultura 3,3%, indústria 26,4%, serveis 70,3%

Inflació            2,4% (2012)

Població sota el llindar de pobresa   21,1% (2012)

Força laboral  23.050.000 (2012)

Ocupació laboral per sector  agricultura 4,2%, indústria 24%, serveis 71,7% (2009)

Taxa d’atur     25,1% (2012)

Indústries principals   tèxtil i roba (inclòs el calçat), aliments i begudes, metal·lúrgia, productes químics, construcció naval, automòbils, Turisme, maquinària i equipament, ceràmica i refractàries, farmacèutics, equips mèdics

Exportacions   291,7 miliards (2012)

Productes d’exportació          maquinària, vehicles de motor, aliments, fàrmacs, altres béns de consum

Socis principals           França 16,8%, Alemanya 10,8%, Itàlia 7,7%, Portugal 7,1%, Regne Unit 6,5% (2012)

Importacions  323,7 miliards (2012)

Productes d’importació         maquinària i equipament, carburants, articles semielaborats, mercaderies, productes químiques, aliments, béns de consum, instruments de mesura i control.

Socis principals           Alemanya 11,8%, França 11,5%, Itàlia 6,7%, República Popular de la Xina 5,6%, Països Baixos 5,4%, Regne Unit 4,1% (2012)

Deute extern  2 311 miliards (2012)

Ingressos         491,2 miliards (2012)

Despeses      634,6 miliards

(2012)

Inflació i atur a Espanya durant el franquisme

En finalitzar el conflicte, el règim de

Franco va haver de fer front a dos greus problemes

monetaris: la restauració de la unitat

dinerària (doncs existien una «pesseta nacional» i

una altra «republicana») i l’absorció de l’excés de

mitjans de pagament en mans del públic, generat

per les necessitats bèl·liques. Per solucionar el

primer problema es va promulgar una llei de desbloqueig

i per al segon es va emetre deute especial,

que no va aconseguir evitar la inflació per la persistència

del dèficit públic i la imposició d’una

política de tipus d’interès baixos

 

El 1956 la inflació es va accelerar com a conseqüència

dels forts increments salarials propiciats

pel Govern per fer front a les

protestes per la carestia de la vida. Afortunadament,

a mitjan 1957, un gabinet ministerial

de nou encuny va rectificar i es van adoptar algunes

mesures anti-inflacionistes, encara que de

caràcter molt moderat.

 

A la dècada dels 60, les tensions inflacionistes

no van cessar, i aquesta vegada Espanya

es va situar al capdavant dels països del seu entorn,

amb una taxa d’inflació mitjana (6,52 per 100)S’ha dit que la veritable inflació del segle

XX, la inflació amb majúscules, va començar a

mitjans dels anys setanta, amb la crisi del

petroli. No obstant això, l’èxit de les polítiques

anti-inflacionistes ha permès a Occident

reconduir aquest fenomen i, en termes mitjans,

resulta que l’últim quart del segle XX no ha

estat tan destacadament inflacionari. A Espanya,

l’evolució dels preus durant aquest període ha

seguit una pauta molt similar a la dels països

de l’entorn. Les majors cotes d’inflació es

arribar al principi, al voltant de 1977, i, com

ha assenyalat Gabriel Tortella, pot resultar paradoxal

que això ocorregués precisament quan la

política monetària espanyola començava a assolir

seva majoria d’edat

Atur durant l’època de Franco

La primera taxa d’atur que va estimar l’Enquesta de Població Activa (EPA) correspon a 1964. A la fi d’aquest any la desocupació afectava el 2,1% de la població activa. El 26% d’atur que acaba de publicar l’INE, corresponent al quart trimestre de 2013, fa el número 50 en la sèrie. L’EPA està d’aniversari i el que diu, sí, és que la taxa d’atur és molt més gran que fa mig segle.

Publicat dins de General | 2s comentaris

Catalunya per Joan Bueno i Oriol Fortuny

Localització de Catalunya

Catalunya és un país europeu del mediterrani occidental, que forma part d’Espanya ( és una comunitat autònoma) . Amb un estimat de 7.546.522 d’habitants del 2013, és la segona comunitat autònoma més poblada d’Espanya, i agrupa el 51,55% de la població total de les comunitats on el català és llengua pròpia.

La comunitat autònoma de Catalunya exerceix el seu autogovern que la constitució espanyola li garanteix com a nacionalitat. La norma institucional bàsica de Catalunya és l’Estatut d’Autonomia. D’acord amb aquest, l’autogovern de Catalunya s’organitza políticament en l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Catalunya té un PIB de 170.450 milions d’euros l’any 2005.

Una dada molt curiosa que hem trobat al diari ARA.CAT és la comparació econòmica de Catalunya amb un país en conflicte, en aquest cas Israel. Ambdós s’assemblen en termes d’habitants. Aquí tenim la mostra:

A continuació mostrem la piràmidede població de Catalunya de l’any 2001                               ( segons https://sites.google.com/site/5ecastellodena/la-poblacio-de-catalunya )

Inflació i atur a Catalunya

L’atur a Catalunya ha patit una forta incrementació en els anys de crisis econòmica. Aquí mostrem un gràfic que ho explica :

Altres dades importants sobre l’economia de Catalunya.

PIB per capita € 27.236,81 (2012)[2]
Creixement real PIB -0,3% (2012)[3]
Inflació 3,1% (Setembre de 2012)[4]
Taxa d’atur 22,5% (Octubre de 2012)[5]
Importacions 4.955,2 milions d’euros ( desembre de 2012 )[6]
Exportacions 4.539 milions d’euros ( desembre de 2012 )

Població activa

Segons les dades de l’Enquesta de població activa del primer trimestre de 2009, a

Catalunya hi ha 3.852.900 persones en actiu, nivell similar al del trimestre anterior i al d’un any abans.

Captura

Com comprovem, el sector terciari és el que més ocupat està ( més del 70% ). Després vindria el sector secundari, ocupat per un 26% de la població activa. I per últim, el sector primari tan sols amb un 4%, ha anat baixant els últims anys ( igual que els països desenvolupats ).

 

 

 

Producte interior brut (PIB). 2010-2014

Per sectors. Variació en volum

Agricultura         -3,1        7,7          -21,5      11,1       1,0

Indústria             6,8          -0,5        -3,3        3,3          1,5

indústria manufacturera              7,0          -1,3        -3,3        5,1          2,2

Construcció        -19,7      -10,1      -15,5      -8,1        -1,6

Serveis   1,9        0,9          0,3          -1,0        1,8

comerç, hoteleria, finances i alt. serveis                  1,6      1,1          0,6          -0,8        2,1

adm. pública, educació, sanitat i s.socials             2,8          0,0          -1,0        -1,9        0,3

Impostos nets sobre productes               1,7          -3,9        -4,2        -2,8        0,7

Total     0,5          -0,5        -1,9        -0,6        1,5

Inflació i atur a Catalunya durant el franquisme

L’inici del franquisme es va veure caracteritzat per la política econòmica autàrquica. L’autoarquia es refereix al nacionalisme econòmic extrem, que es tracta de dotar un estat de tot el que necessita utilitzant els seus mateixos recursos

Durant la dècada dels cinquanta, es va anar millorant, encara que molt poc, la renda i el benestar de la població gràcies al fi del racionament, 1951, i amb l’inici del creixement moderat. L’any 1953, Espanya va començar a obrir el seu mercat i va començar a permetre un comerç exterior i va rebre diners dels Estats Units, a canvi d’instal·lacions militars que EUA ficava a Espanya per poder tenir una base provisional en plena guerra freda. També era l’any que entrava a l’ONU i s’iniciava el turisme. Però no es va poder evitar que l’autarquia caigués pel seu propi pes. Una inflació altíssima va ser la causa principal de la redacció del pla d’estabilització del 1959. Les conseqüències a curt termini no van ser del tot bones, ja que hi va haver un nombrós atur, i la inflació encara va ser alta fins al 1961, però en tot l’estat en els anys posteriors es va donar a conèixer el “milagro español”, època de gran creixement. El gran creixement i l’inici dels plans de desenvolupament van fer aparèixer la dependència petroliera i energètica. El1973 la crisi del petroli va fer molt mal a l’economia catalana i franquista, i en aquell moment es va veure que el creixement econòmic no va ser el mateix que el creixement del benestar social cosa que es va notar quan es va tornar a créixer l’atur i veure que no hi havia cap subvenció ni cap ajuda pels aturats ni pels obrers que van quedar discapacitats

Publicat dins de General | 2s comentaris