Economia al batxillerat

Amb aquest Bloc treballem la matèria de modalitat ECONOMIA. És una eina per aclarir conceptes, discutir i repassar. També és el mitjà habitual de participació dels alumnes aportant dubtes, plantejant problemes i redactant els exercicis que el professor proposa. També és el mitjà a través del qual els alumnes podreu ampliar coneixements.

L’assignatura ECONOMIA té AVALUACIÓ CONTÍNUA. Això significa que la nota de la 1a Avaluació és el resultat de tots els tests, els exàmens i treballs, més la valoració del comportament a les classes, des de l’inici de curs fins la data de la 1a. avaluació. Així mateix, la nota de la 2a Avaluació també és el resultat de tots els tests i tots els exàmens, etc. de TOT EL CURS, des del primer dia de setembre fins la data de la 2a avaluació. Igualment, la  nota de la 3a Avaluació és la nota Final i és el resultat de TOTA LA FEINA DE TOT EL CURS, de setembre a juny.

En cada avaluació, la nota de l’examen trimestral pesa un 40%, l’altre 40% és la mitjana dels tests, i un 20% és la mitjana dels exercicis i notes de comportament a classe. Per a la 2a i 3a avaluació les notes dels exàmens dels trimestres anteriors, el de la 1a i 2a avaluació respectivament, passen a ocupar una nota més al costat de les notes dels tests que es van acumulant al llarg del curs. Per tant, l’examen trimestral sempre pesa un 40% de la nota de l’avaluació corresponent.

Exàmens trimestrals

Els tres exàmens trimestrals es confeccionen a partir d’un ventall de preguntes dels temes treballats durant el trimestre i que es llisten en el present Bloc. D’aquesta manera, els alumnes, es preparen, amb dies d’antelació, les respostes. Del llistat, a l’examen hi haurà 5 preguntes que si es responen correctament puntuen 2 punts cadascuna d’elles.

Tests

Es faran tests per capítols del Programa, un test per lliçó.

Cada test consta de 5 preguntes amb 4 respostes possibles i només 1 és la correcta. Es puntua de la manera següent:

5 respostes correctes: 10

4 respostes correctes i 1 en blanc: 8

4 respostes correctes i 1 errònia: 7

3 respostes correctes i 2 en blanc: 6

3 respostes correctes i 1 errònia i 1 en blanc: 5

3 respostes correctes i 2 errònies: 4

2 respostes correctes i 3 en blanc: 4

2 respostes correctes, 1 errònia i 2 en blanc: 3

2 respostes correctes, 2 errònies i 1 en blanc: 2

2 respostes correctes i 3 errònies: 1

Resta de resultats i combinacions: 0

No hi ha notes negatives.

Els treballs

Obligatòriament, els alumnes han de formar grups de tres persones màxim i confeccionar UN article diferent en aquest Bloc amb els exercicis de cada lliçó. En cada article cal copiar les preguntes i respondre correctament el que es planteja. Hi ha una data límit per presentar aquests treballs que és la data del test corresponent. Després d’aquesta data ja no es poden presentar els exercicis corresponents però sí les millores. Les millores es podran presentar si l’alumne/a ha fet els deures de manera que el professor els ha corregit, i, sobre els comentaris redactats pel professor i indicacions, l’alumne pot refer els exercicis i millorar-los aconseguint una millora substancial de la nota. Quan abans presenti els treballs l’alumne/a més temps i vegades tindrà per millorar-los, sense més límit que la data de l’examen trimestral a partir de la qual ja no es podran introduir millores de cap mena. els tres alumnes del grup hauran de tenir el mateix treball al Bloc, per tant, n’hi haurà tres versions idèntiques. No hi ha recuperacions.

Aquells alumnes que no aprovin l’assignatura pel juny i hagin d’anar a proves extraordinàries de setembre podran fer i refer els treballs no fets o pendents, òbviament, individualment.

A classe s’explicaran els detalls tècnics per esdevenir usuari autoritzat del Bloc i poder-hi treballar.

LA NOTA DE FINAL DE CURS ÉS:

UN 40% L’EXAMEN DEL TERCER TRIMESTRE,

UN 20% LA MITJANA DE TOTS ELS DEURES I COMPORTAMENT DE TOT EL CURS, I

UN 40% LA MITJANA ARITMÈTICA DE TOTS ELS TESTS I ANTERIORS EXÀMENS DE TOT EL CURS.

 

BONA FEINA!

Publicat dins de General | Envia un comentari

Catalunya i Espanya per Berta Carbonell

CATALUNYA:

mapa-de-comarques-catalunya-i-capitals

Superfície: Catalunya té una superfície aproximada de 32.000 km². Limita al nord amb Andorra (65,3 km) i França (315 km), a l’oest amb l’Aragó (359,9 km), al sud amb el País Valencia (52,9 km) i a l’est amb la Mar Mediterrània.

Aproximadament el 28,7% del sòl de Catalunya es dedica als conreus; el 15,7% són prats i pastures, l’1% correspon a rius; el 43,4% a boscos, el 6,7% a àrees urbanes o urbanitzables, i el 4,6% a altres activitats no especificades

Població: Amb un estimat de 7.546.522 habitants del 2013.

Forma de Govern: Generalitat

Capital: Barcelona

Piràmide d’edats: 

Distribució absoluta i percentual dels tres sectors productius:

Sector primari any 2012: 1.134 millions d’euros estan centrats en l’agricultura i 2.306 euros en la ramaderia. Ocupa el 3% del PIB català.

Sector secundari any 2012: representa un 40% de la població activa. Ocupa el 40% del PIB català.

Sector terciari any 2012:  representa un 73% de la població activa. Ocupa el 63,1% del PIB català.

Aporta el 18,8% del PIB total d’Espanya, 25,5% del sector industrial del PIB i el 17,5% del sector dels serveis. La taxa d’atur catalana, el 2005 era del 6,6%.

PIB (nominal) total: 200.323 mil·lions d’euros (2012)

PIB per capita: 27.627€

Les importacions de Catalunya (2005) van representar el 29% del total espanyol i les exportacions el 26,8%.

 

ESPANYA:

espana2

Superfície: Amb una superfície de 504.030 km².  Limita al nord-est amb França i el principat d’Andorra, a l’oest amb Portugal i amb l’oceà Atlàntic i l’est i al sud amb la mar Mediterrània.

Població: Amb un estimat de 40.548.753 habitants del 2010. 

Forma de govern: Monarquia Parlamentària.

Capital: Madrid

Piràmide d’edats:

Pyramide_Espagne

Distribució absoluta i percentual dels tres sectors productius:

Sector primari any 2008: 43.680.000€, ocupa el 3% del PIB; hi treballaven 16.219 persones de població activa, que representen el 4% de la població activa del país.

Sector secundari any 2008: 407.680.000€, ocupa el 28% del PIB; hi treballaven 10.542.675 de persones de la població activa, representa el 26% de la població activa del país.

Sector terciari any 2008: 1.004.640.000€, ocupa el 69% del PIB; hi treballaven 29.989.859 persones de població activa.

PIB nominal total (2013): EUR 1.049.181 mil·lions

PIB per capita: USD 30.431,98€ (2012)

Publicat dins de Catalunya, Espanya | Etiquetat com a | Envia un comentari

Catalunya i Espanya per Júlia López, Elisa Gómez, Clara Berenguer

CATALUNYA:

Territori: 31895 km²

Població: 7.512.982 hab.

Forma de Govern: Generalitat

Capital: Barcelona

 

Mapa:

mapa-comarques

Piràmide d’edats:

(Ens falta la piràmide d’edats de Catalunya, ja que no la podem insertar a l’article de cap manera…)

Distribució absoluta i percentual dels tres sectors productius, primari, secundari i terciari:

Sector primari any 2012: 1.134 millions d’euros en l’agricultura i 2.306 euros en la ramaderia, que representa el 3% del PIB.

Sector secundari any 2012: ocupa el 40% del PIB català, i emplea a un 40% de la població activa.

Sector terciari any 2012: ocupa el 63,1% del PIB català i emplea a un 73% de la població activa.

 

ESPANYA:

Territori: 504.030 km 2

Població: 40.548.753 habitants.

Capital: Madrid

Forma de Govern: Monarquia parlamentària

Mapa:

baixa

Piràmide d’edats:

Piramide poblacion España 2012

Sector primari any 2008: 43.680.000 d’Euros, que representa el 3% del PIB; hi treballaven 16.219 persones de població activa, que representen el 4% de la població activa del país.

Sector secundari any 2008: 407.680.000 d’Euros, és a dir el 28% del PIB; empleava a 10.542.675 de persones de la població activa, o sigui el 26% de la població activa del país.

Sector terciari any 2008: 1.004.640.000 d’Euros, és a dir el 69% del PIB; i donava feina a 29.989.859 persones de població activa.

 

Publicat dins de Catalunya, Espanya, General, PIB, sector primari, Sector primari, sector secundari | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

oriol gomez ,daira orench, marc bas.

Diapositiva1 Diapositiva2 Diapositiva3 Diapositiva4 Diapositiva5 Diapositiva6 Diapositiva7 Diapositiva8 Diapositiva9 Diapositiva10

Publicat dins de General | Envia un comentari

Estructura empresarial de França per Ariadna Martija, Berta Carbonell i Marina Rubio

França té 3,4 milions d’empreses (2008). 3 milions d’elles tenen menys de 10 treballadors. 175.000 empreses tenen un personal de 10 a 50 treballadors. 31.000 utilitzen entre 50 i 200 treballadors, i 6.000 n’utilitzen de 200 a 5.000.

Les PIMEs (petites i mitjanes empreses)

Publicat dins de General | Envia un comentari

Catalunya-Espanya

Espanya:                    ESPAÑA1

Capital: Madrid

Forma de govern: Monarquia parlamentaria
Rei: Felipe VI
President del govern: Mariano Rajoy

Superfície total: 504.645 Km2

Superfície aigua: 1.04 Km3

Població total: 47.129.783 hab. (2013)

Densitat: 93,39 hab/Km2

PIB (PPA) total 2012 : USD 1,424 bilions

PIB nominal total (2013) : EUR 1.049.181 mil·lions

PIB per capita: USD 30.431,987 (2012)

Moneda: Euro

 

Catalunya:                       225px-Flag_of_Catalonia.svg

Capital: Barcelona

Entidad: Comunitat autónoma

Pais: Espanya

Congres: 47 escons

Senado: 23 escons

Parlamento: 135 escons

President: Artur Mas (CiU)

Superfície total: 32.106,5 Km2

Població total (2011): 7.539.618 hab.

Densitat: 233,92 hab/Km2

PIB (nominal) total: 200.323 mil·lions euros (2012)

PIB per capita: 27.627 euros

Publicat dins de General | Etiquetat com a , , | Envia un comentari

NOVA ZELANDA per Júlia Salicrú, Daira Orench i Noelia Fernández

2      3

Territori total: 268,680 km²

Població total: 4,511,590 Hab (2014)  

Densitat: 15 hab./ km²

Capital:Wellington

Forma de govern: Monarquia parlamentaria

PIB total:xifra del PIB de 137.480 M.€ (2013)

Sectors econòmics. Dades del 2006: Primari: agricultura 7%  (315.811H) Secundari: indústria 19%,  (857.202H) Terciari: serveis 74%  (3.338.576H)

PIB PER SECTORS:

Sector primari: 4,6%

Sector secundari: 24%

Sector terciari: 71,4%

Piràmide d’edats:

4

Publicat dins de General | Envia un comentari

SUÈCIA per David Martinez i Oriol Gómez

SUÈCIA

DADES  GENERALS

 

CAPITAL: ESTOCOLM

POBLACIÓ: 9,555 milllons

DENSITAT DE POBLACIÓ: 20,6 hab/km 2

SUPERFÍCIE :  449 964 km 2

MONEDA: CORONA  SUECA

PRODUCTE INTERIOR BRUT: 557,9 MILS DE MILLONS de Dòlars

PRODUCTE INTERIOR BRUT PER CÀPITA: 58.163,69 USD

TAXA  D´ATUR:  8,0% (Juny de 2014)

ANY D´ENTRADA A LA UE:  1995

SECTORS PRODUCTIUS DE SUÈCIA (2013)

- PRIMARI: 2%

- SECUNDARI: 24%

- TERCIARI: 74%

Publicat dins de General | Envia un comentari

França per Marina Rubio, Ariadna Martija i Berta Carbonell

FRANÇA

  • Territori: 674.843 km2
  • Població: 65.820.916 (31.967.815 masculí; 34.060.652 femení)
  • Mapa:

frança

  • Capital: París
  • Forma de govern: França és una república unitària, amb un règim semipresidencial.
  • Piràmide d’edats:

Pyramide_France

  • Distribució absoluta i percentual dels tres sectors productius, primari, secundari i terciari:

              Primari: 6% dels actius. L’agricultura donava treball a prop d’un milió de                               persones. PIB: 1,9%.

             Secundari: representa el 20% dels llocs de treball, el 40% de les inversions i casi                el 80% de les exportacions franceses. PIB: 18,3%.

             Terciari: 76% de la població activa, més de 16 milions de francesos. PIB: 79,8%.

  • Treballadors (2012): 29,62 millons de traballadors actius
  • Al 2008, els ingressos agrícoles nets eren de 23 millons d’euros.
Publicat dins de Economia | Envia un comentari

Austràlia per Mireia Gil i Roger Muntasell

País: Austràlia

Territori: 7.686.850 km2 

Població: 21.515.754 persones en el 2010.

Mapa: 

Capital: Canberra

Forma de govern: Monarquia constitucional, la reina és Isabel II, el governador Quentin Bryce i el primer ministre Tony Abbott.

Piràmide d’edats: 

Estructura etària

Població total 20.090.437
Edats Percentatge
0-14 anys: 19,8% (homes 2.038,809/dones 1.943.563)
65 i més anys: 12,9% (homes 1.145.274/dones 1.452.002) (2005 est.)

Distribució absoluta i percentual dels tres sectors productius, primari, secundari i terciari

Sector primari: 4% PIB (384.280.000.) l’any 2012. La població activa que treballa és el 3,6%, o sigui 44.172 persones.

Sector secundari:  26,6% PIB (2.555.462.000) l’any 2012. La població activa que treballa és el 21,1%, o sigui 258.897 persones.

Sector terciari: 69,4%  PIB (6.667.258.000) l’any 2012. La població activa que treballa és el 75%, o sigui 920.250 persones.

La font d’on hem estret aquesta informació és: http://ca.wikipedia.org/wiki/Austràlia

Publicat dins de General | Envia un comentari

Regne Unit per Estel Cruells i Aïda Castro

País: Regne Unit

Capital: Londres

Forma de govern: consisteix en una monarquia constitucional, és a dir, hi ha la reina Elisabeth II i un primer ministre,en David Cameron.

Territori: té una superfície total de 244,820 km2

Població: 61.284.806 persones (última estimació feta al 2010)
249 /km2  
(densitat de població)

Mapa:

                

TAULA D’EDATS

Grup per edat Població  %
Homes Dones
0–14 5.349.053 5.095.837 17,2
15–64 20.605.031 20.104.313 67
65+ 4.123.464 5.498.540 15,8

 

Distribució absoluta i percentual dels tres sectors: (dades del 2012)

El Regne Unit és la cinquena economia més gran del món i la segona d’Europa, després d’Alemanya, basat en la mesura del Producte Interior Brut en taxa de canvi del mercat.

El fet que va ser un dels primers països a entrar en la Revolució Industrial va fer que la seva economia es concentrés en la indústria pesant, com per exemple la construcció de vaixells, la mineria i la producció d’acer. El Regne Unit va arribar a dominar el comerç internacional del segle XIX gràcies a la creació d’un mercat mundial pels seus productes.

Sector primari: Representa el 0’7% del PIB, majoritariament per l’agricultura mecanitzada.

Fent la regla de tres trobem que: el 16.261.000.000 del PIB (sector primari).

Sector secundari: En el camp industrial hi ha, com a principals activitats, la maquinària, el material de transport i els productes químics. En el camp de la mineria, les principals són les de carbó. (21’1%)

Fent la regla de tres trobem que: el 49.015.300.000 del PIB (sector secundari).

Sector terciari: És el que més aporta al PIB del país: la borsa, la banca i les companyies d’assegurances. (Aquest sector de serveis és dominat per les empreses financeres, ja que Londres és un dels centres financers més grans del món). (78’2%)

Fent la regla de tres trobem que: el 1.816.586.000.000 del PIB (sector terciari).

PIB absolut: 2.323 miliards, en lliures esterlina.       (2.323.000.000.000)

Taxa d’atur: 7’8%

Extret de: http://ca.wikipedia.org/wiki/Economia_del_Regne_Unit

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_del_Reino_Unido#Estructura_por_edad

 

Publicat dins de General | Envia un comentari