Economia al batxillerat

Amb aquest Bloc treballem la matèria de modalitat ECONOMIA. És una eina per aclarir conceptes, discutir i repassar. També és el mitjà habitual de participació dels alumnes aportant dubtes, plantejant problemes i redactant els exercicis que el professor proposa. També és el mitjà a través del qual els alumnes podreu ampliar coneixements.

L’assignatura ECONOMIA té AVALUACIÓ CONTÍNUA. Això significa que la nota de la 1a Avaluació és el resultat de tots els tests, els exàmens i treballs, més la valoració del comportament a les classes, des de l’inici de curs fins la data de la 1a. avaluació. Així mateix, la nota de la 2a Avaluació també és el resultat de tots els tests i tots els exàmens, etc. de TOT EL CURS, des del primer dia de setembre fins la data de la 2a avaluació. Igualment, la  nota de la 3a Avaluació és la nota Final i és el resultat de TOTA LA FEINA DE TOT EL CURS, de setembre a juny.

En cada avaluació, la nota de l’examen trimestral pesa un 40%, l’altre 40% és la mitjana dels tests, i un 20% és la mitjana dels exercicis i notes de comportament a classe. Per a la 2a i 3a avaluació les notes dels exàmens dels trimestres anteriors, el de la 1a i 2a avaluació respectivament, passen a ocupar una nota més al costat de les notes dels tests que es van acumulant al llarg del curs. Per tant, l’examen trimestral sempre pesa un 40% de la nota de l’avaluació corresponent.

Exàmens trimestrals

Els tres exàmens trimestrals es confeccionen a partir d’un ventall de preguntes dels temes treballats durant el trimestre i que es llisten en el present Bloc. D’aquesta manera, els alumnes, es preparen, amb dies d’antelació, les respostes. Del llistat, a l’examen hi haurà 5 preguntes que si es responen correctament puntuen 2 punts cadascuna d’elles.

Tests

Es faran tests per capítols del Programa, un test per lliçó.

Cada test consta de 5 preguntes amb 4 respostes possibles i només 1 és la correcta. Es puntua de la manera següent:

5 respostes correctes: 10

4 respostes correctes i 1 en blanc: 8

4 respostes correctes i 1 errònia: 7

3 respostes correctes i 2 en blanc: 6

3 respostes correctes i 1 errònia i 1 en blanc: 5

3 respostes correctes i 2 errònies: 4

2 respostes correctes i 3 en blanc: 4

2 respostes correctes, 1 errònia i 2 en blanc: 3

2 respostes correctes, 2 errònies i 1 en blanc: 2

2 respostes correctes i 3 errònies: 1

Resta de resultats i combinacions: 0

No hi ha notes negatives.

Els treballs

Obligatòriament, els alumnes han de formar grups de tres persones màxim i confeccionar UN article diferent en aquest Bloc amb els exercicis de cada lliçó. En cada article cal copiar les preguntes i respondre correctament el que es planteja. Hi ha una data límit per presentar aquests treballs que és la data del test corresponent. Després d’aquesta data ja no es poden presentar els exercicis corresponents però sí les millores. Les millores es podran presentar si l’alumne/a ha fet els deures de manera que el professor els ha corregit, i, sobre els comentaris redactats pel professor i indicacions, l’alumne pot refer els exercicis i millorar-los aconseguint una millora substancial de la nota. Quan abans presenti els treballs l’alumne/a més temps i vegades tindrà per millorar-los, sense més límit que la data de l’examen trimestral a partir de la qual ja no es podran introduir millores de cap mena. els tres alumnes del grup hauran de tenir el mateix treball al Bloc, per tant, n’hi haurà tres versions idèntiques. No hi ha recuperacions.

Aquells alumnes que no aprovin l’assignatura pel juny i hagin d’anar a proves extraordinàries de setembre podran fer i refer els treballs no fets o pendents, òbviament, individualment.

A classe s’explicaran els detalls tècnics per esdevenir usuari autoritzat del Bloc i poder-hi treballar.

LA NOTA DE FINAL DE CURS ÉS:

UN 40% L’EXAMEN DEL TERCER TRIMESTRE,

UN 20% LA MITJANA DE TOTS ELS DEURES I COMPORTAMENT DE TOT EL CURS, I

UN 40% LA MITJANA ARITMÈTICA DE TOTS ELS TESTS I ANTERIORS EXÀMENS DE TOT EL CURS.

 

BONA FEINA!

Publicat dins de General | Envia un comentari

treball alemanya

Diapositiva1 Diapositiva2 Diapositiva3 Diapositiva5 Diapositiva4 Diapositiva6 Diapositiva8 Diapositiva7 Diapositiva9 Diapositiva10

Publicat dins de General | Envia un comentari

tipus d’empreses espanya i catalunya

Diapositiva1 Diapositiva2 Diapositiva3 Diapositiva4 Diapositiva5 Diapositiva6 Diapositiva7 Diapositiva8 Diapositiva9 Diapositiva10

Publicat dins de General | 2s comentaris

ppt catalunya i espanya

Diapositiva1 Diapositiva2 Diapositiva3 Diapositiva4 Diapositiva5 Diapositiva6 Diapositiva7 Diapositiva8 Diapositiva9 Diapositiva10 Diapositiva11 Diapositiva10 Diapositiva9 Diapositiva4 Diapositiva5 Diapositiva8 Diapositiva7 Diapositiva6 Diapositiva3 Diapositiva2 Diapositiva1

Publicat dins de General | 1 comentari

catalunya i espanya marc bas

Diapositiva1 Diapositiva2 Diapositiva3 Diapositiva4 Diapositiva5 Diapositiva6 Diapositiva7 Diapositiva8 Diapositiva9 Diapositiva10 Diapositiva1 Diapositiva2 Diapositiva3 Diapositiva4 Diapositiva5 Diapositiva6 Diapositiva7 Diapositiva8 Diapositiva9 Diapositiva10 Diapositiva11

Publicat dins de General | 1 comentari

EXERCICIS UNITAT 3, per Toni Barba.

-Exercici 6

“A molt curt termini, tots els factors excepte el treball són fixos”

-A molt curt termini, tots els factors excepte el capital són fixos. Tu pots treballar amb una quantitat una altre però el que fa que sigui a curt termini és la fixació del treball i terra.

“A molt llarg termini, tots els factors són variables”

-És totalment correcte ja que en el llarg termini es poden variar tots els factors possibles. Però la frase en sí que diu a molt llarg termini no és del tot correcte ja que no estem parlant en qüestió de temps.

 

-Exercici 7

  • Guanys:
  • 10 pantalons a 40€= 400€
  • Costos: 
  • 5 cosidores a 20€= 100€
  • Materials= 150€
  • Lloguer de màquines= 30€

BENEFICIS DIARIS: 400-(100+15+30)= 120€

 

-Exercici 8

Producció Mitjana: 100 cotxes entre 20 treballadors. 100/20= 5.

Es podria incrementar la productivitat augmentant la producció.

 

-Exercici 9

  •  Dues cases obté uns beneficis de 634 €.
  •  Una casa obté uns beneficis de 217 €.

 

 

 

 

 

Publicat dins de General | Etiquetat com a , , , | Envia un comentari

Exercicis unitat 3 per Marina Rubio

Exercici 6

Comenta les frases següents:

“A molt curt termini, tots els factors excepte el treball són fixos”.

Aquesta frase està equivocada, perquè en el curt termini no varia la K, i L i T sí.

“A molt llarg termini, tots els factors són variables”.

Aquesta frase és correcta, perquè en el llarg termini, a part de variar la L i la T, ha de variar la K.

Exercici 7

Calcula els beneficis diaris d’una empresa que es dedica a la producció de pantalons i que ven 10 pantalons al dia a un preu unitari de 40 euros. Els costos de l’empresa són: els salaris a 5 cosidores que cobren 20 euros diaris cadascuna, 150 euros diaris en materials, 30 euros de lloguer diari de màquines.

10*40=400, amb els pantalons obtenen 400€. Sumem els costos de l’empresa, 5*20+150+30= 280€. Restem els beneficis i el que hauria de pagar, 400-280= 120€.

Exercici 8

Una empresa es dedica a la producció d’automòbils. Cada dia es fabriquen 100 cotxes amb una plantilla de 20 treballadors. Quina és la producció mitjana? Com es podria incrementar la productivitat?

100/20= 5. Podria augmentar la productivitat si augmentés la producció o si baixés el nombre de treballadors i es produís el mateix.

Exercici 9

L’empresa Pintaidecora, que es dedica a pintar cases, té uns costos fixos de 200 euros al dia. Per cada casa que pinta té uns costos de 3 euros de pintura i 80 euros de sous dels pintors. Si per cada casa que pinta cobra 500 euros, quins beneficis diaris si pinta dues cases al dia?

2*500= 1000€, això és el que guanyaria amb les dues cases.

200+6+160= 366€, són els costos fixos per pintar les cases.

Si restem 1000-366= 634€, ens dóna els beneficis que s’obtindrien.

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

EXERCICI 6-7-8-9

EXERCICI 6

-Comenta les frases següents:

“A molt curt termini, tots els factors excepte el treball són fixos”

La frase aquesta jo crec que és erronea ja que el factors variables són la L i la T, la teera i el capital. I només la K, el capital, és el factor fix.

“A molt llarg termini, tots els factors són variables”

És correcte ja que a llarg termini podem modificar tots els factors. Però no seria correcte dir “a molt llarg termini”, ja que no és una qüestió de temps.

 

EXERCICI 7

Calcula els beneficis diaris d’una empresa que es dedica a la producció de pantalons i que ven 10 pantalons al dia a un preu unitari de 40 euros. Els costos de l’empresa són: els salaris a 5 cosidores que cobren 20 euros diaris cadascuna, 150 euros diaris en materials, 30 euros de lloguer diari de màquines.

Guanys:

10 Pantalons x 40€ = 400 €                        

Costos:

5 Cosidores x  20€ = 100€

Materials = 150€

Lloguer de màquines = 30€

BENEFICIS DIARIS: 400-(100+15+30) = 120 €

 

EXERCICI 8

Una empresa es dedica a la producció d’automòbils. Cada dia es fabriquen 100 cotxes amb una plantilla de 20 treballadors. Quina és la producció mitjana? Com es podria incrementar la productivitat?

PRODUCCIÓ MITJANA= 100 cotxes / 20 treballadors = 5 

Jo crec que la productivitat és podria incrementar, posant més treballadors per a que la producció de cotxes sigues mes alta. Ja que potser amb 20 treballadors més és podrien construir el doble de cotxes. 

 

EXERCICI 9

L’empresa Pintaidecora, que es dedica a pintar cases, té uns costos fixos de 200 euros al dia. Per cada casa que pinta té uns costos de 3 euros de pintura i 80 euros de sous dels pintors. Si per cada casa que pinta cobra 500 euros, quins beneficis diaris si pinta dues cases al dia?

Si pinta una casa obté uns beneficis de 217 € . { 500-200-3-80= 217}

Si pinta dues cases obté uns beneficis de 634 € . {1000-6-160-200 = 634}

 

Publicat dins de General | Etiquetat com a | 1 comentari

EXERCICI 6,7,8,9

exercici 6: comenta les frases següents:

“A molt curt termini, tots els factors excepte el treball són fixos”

jo crec que es incorrecte per que l’unic valor fix es la (K) i els altres valors son els que varien. (L) i (T)

“A molt llarg termini, tots els factors són variables”

 

exercici 7:Calcula els beneficis diaris d’una empresa que es dedica a la producció de pantalons i que ven 10 pantalons al dia a un preu unitari de 40 euros. Els costos de l’empresa són: els salaris a 5 cosidores que cobren 20 euros diaris cadascuna, 150 euros diaris en materials, 30 euros de lloguer diari de màquines.

guanyes:

10 pantalons x 40€= 4oo€

5 cosidors al dia x 20€= 100€

Excercici8: Una empresa es dedica a la producció d’automòbils. Cada dia es fabriquen 100 cotxes amb una plantilla de 20 treballadors. Quina és la producció mitjana? Com es podria incrementar la productivitat?

100:5=5

la producció mitjana es de 5 cotxes per treballadors

la productivitat és podria incrementar si se augmenta la producció

 

Excercici 9: L’empresa Pintaidecora, que es dedica a pintar cases, té uns costos fixos de 200 euros al dia. Per cada casa que pinta té uns costos de 3 euros de pintura i 80 euros de sous dels pintors. Si per cada casa que pinta cobra 500 euros, quins beneficis diaris si pinta dues cases al dia?

costos diaris: 200+3+80= 283 €

benefici: 500 €

500-283(2)=634 € de benefici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de General | 1 comentari

Exercici 5, unitat 2 per Marina Rubio

Jo crec que la millor opció de sistema econòmic és la de lliure mercat o liberalisme econòmic, pensat per Adam Simth.

Adam Smith va ser el defensor del liberalisme i un dels fundadors de la ciència econòmica; les seves idees estan al seu llibre “De la riquesa de les nacions” publicat al s. XVIII. 

El liberalisme econòmic defensa que el millor sistema per obtenir els béns i serveis necessaris per a una societat és deixar completa llibertat a tots els individus i que l’estat no intervingui en l’economia. Tothom busca el seu interès de manera egoista: treballar el menys possible i guanyar el màxim possible, vendre el màxim possible i al preu més elevat possible, etc. Però cada empresari o cada individu, al perseguir el propi interès, s’ajusten a les necessitats reals i a un preu raonable. Per exemple, els empresaris no donaran feina als treballadors que facin poc i malament la seva feina i per tant, la gent que vol treballar s’esforçarà per fer bé la feina. També els empresaris poden decidir fabricar el que vulguin lliurement, i al veure que determinats béns no es venen, perquè no interessen ningú, deixaran de fer-ho, i, si els seus preus són massa elevats, la gent adquirirà els mateixos béns a qui els vengui més barats. Al mateix temps, si hi ha llibertat, la majoria comprarà els productes de millor qualitat i de millor preu, i amb això obligarà als fabricants a millorar la qualitat i baixar els preus. Adam Smith imagina una mena de mà invisible que porta a l’equilibri i al creixement econòmic i a la justícia social i laboral sense malbaratar recursos. Smith dóna més importància al concepte de treball  com a generador de riquesa i no a la terra, com creia Quesnay.

Davant de Smith sorgiran altres teòrics Malthus (Assaig sobre el principi de població, 1798), on es plantejaran els conflictes entre necessitats i recursos. David Ricardo (Principis d’Economia 1817), qui definirà els conflictes entre classes socials. Les seves teories del salari i de la renda deixen clar  l’antagonisme d’interessos entre empresaris i treballadors.

Els crítics del liberalisme econòmic no tenen tots uns gustos o idees en comú que els fa anar en contra del liberalisme. Alguns procedeixen dels moviments antiliberals, mentre que altres crítiques venen dels mateixos corrents liberals en desacord respecte al paper que es dóna a l’Estat en relació a l’economia: els liberals clàssics volen mantenir un espai de l’Estat en la gestió dels mecanismes econòmics, mentre que els liberals libertaris li neguen qualsevol participació.

Imatge de previsualització de YouTube
Publicat dins de General | Envia un comentari

Exercicis unitat 3

Comenta les frases següents:

“A molt curt termini, tots els factors excepte el treball són fixos”

Aquesta frase no és correcta, a curt termini tots els factors són modificables, excepte el capital (K), ja que les instal·lacions que utilitzem a l’hora de produïr no són variables.

“A molt llarg termini, tots els factors són variables”

Aquesta frase no és del tot correcte, ja que no ens podem referir a  “molt llarg termini”, sinó que el temps dins el llarg termini no importa. Pel que fa la resta de la frase, és correcta, perquè  tan el treball (L), com els recursos (T), com el capital (K), són modificables, d’aquesta manera es permet en una empresa poder millorar la productivitat en relació als 3 factors (K, T, L).

Exercici 7

Calcula els beneficis diaris d’una empresa que es dedica a la producció de pantalons i que ven 10 pantalons al dia a un preu unitari de 40 euros. Els costos de l’empresa són: els salaris a 5 cosidores que cobren 20 euros diaris cadascuna, 150 euros diaris en materials, 30 euros de lloguer diari de màquines.

Beneficis:

10·40= 400

Costos:

- Salaris a la cosidores: 100

-Materials: 150

-Màquines: 30

Dels beneficis que obtinc venent pantalons (400€), li resto els salaris de les cosidores (100€), materials que l’empresa fa servir (150€), i el lloguer diari de la maquinària (30€), per tant el benefici real que acaba tinguent l’empresa, és de 120€

Exercici 8

Una empresa es dedica a la producció d’automòbils. Cada dia es fabriquen 100 cotxes amb una plantilla de 20 treballadors. Quina és la producció mitjana? Com es podria incrementar la productivitat?

La producció mitjana és 5 (cada treballador fabrica 5 cotxes diaris)

Si volem augmentar la productivitat a curt termini podem augmentar el factor treball (L), de manera que la producció baugmentaria, però fins a un cert punt. Ja que sense sense augmentar el capital (K), per molt que augmentem el factor treball arribarà un punt que la priductivitat començara a produïr.

Si volem augmentar la productuivitat a llarg termini, podem augmentar treballadors (L) i a més a més també podem augmentar capital (K), així que les nostres instal·lacions variaran.

Exercici 9

L’empresa Pintaidecora, que es dedica a pintar cases, té uns costos fixos de 200 euros al dia. Per cada casa que pinta té uns costos de 3 euros de pintura i 80 euros de sous dels pintors. Si per cada casa que pinta cobra 500 euros, quins beneficis diaris si pinta dues cases al dia?

-Costos fixos: 200€

-Pintura: 3€

-Sou pintors: 80€

-1 casa: guanya 500 €

- Cost real que guanya en una casa: 417 €

-Dues cases: 417·2=834

834-200=634

El pintor té cada dia uns beneficis de 634 € si pinta dues cases.

 

 

Publicat dins de General | Envia un comentari