Economia al batxillerat

Amb aquest Bloc treballem la matèria de modalitat ECONOMIA. És una eina per aclarir conceptes, discutir i repassar. També és el mitjà habitual de participació dels alumnes aportant dubtes, plantejant problemes i redactant els exercicis que el professor proposa. També és el mitjà a través del qual els alumnes podreu ampliar coneixements.

L’assignatura ECONOMIA té AVALUACIÓ CONTÍNUA. Això significa que la nota de la 1a Avaluació és el resultat de tots els tests, els exàmens i treballs, més la valoració del comportament a les classes, des de l’inici de curs fins la data de la 1a. avaluació. Així mateix, la nota de la 2a Avaluació també és el resultat de tots els tests i tots els exàmens, etc. de TOT EL CURS, des del primer dia de setembre fins la data de la 2a avaluació. Igualment, la  nota de la 3a Avaluació és la nota Final i és el resultat de TOTA LA FEINA DE TOT EL CURS, de setembre a juny.

En cada avaluació, la nota de l’examen trimestral pesa un 40%, l’altre 40% és la mitjana dels tests, i un 20% és la mitjana dels exercicis i notes de comportament a classe. Per a la 2a i 3a avaluació les notes dels exàmens dels trimestres anteriors, el de la 1a i 2a avaluació respectivament, passen a ocupar una nota més al costat de les notes dels tests que es van acumulant al llarg del curs. Per tant, l’examen trimestral sempre pesa un 40% de la nota de l’avaluació corresponent.

Exàmens trimestrals

Els tres exàmens trimestrals es confeccionen a partir d’un ventall de preguntes dels temes treballats durant el trimestre i que es llisten en el present Bloc. D’aquesta manera, els alumnes, es preparen, amb dies d’antelació, les respostes. Del llistat, a l’examen hi haurà 5 preguntes que si es responen correctament puntuen 2 punts cadascuna d’elles.

Tests

Es faran tests per capítols del Programa, un test per lliçó.

Cada test consta de 5 preguntes amb 4 respostes possibles i només 1 és la correcta. Es puntua de la manera següent:

5 respostes correctes: 10

4 respostes correctes i 1 en blanc: 8

4 respostes correctes i 1 errònia: 7

3 respostes correctes i 2 en blanc: 6

3 respostes correctes i 1 errònia i 1 en blanc: 5

3 respostes correctes i 2 errònies: 4

2 respostes correctes i 3 en blanc: 4

2 respostes correctes, 1 errònia i 2 en blanc: 3

2 respostes correctes, 2 errònies i 1 en blanc: 2

2 respostes correctes i 3 errònies: 1

Resta de resultats i combinacions: 0

No hi ha notes negatives.

Els treballs

Obligatòriament, els alumnes han de formar grups de tres persones màxim i confeccionar UN article diferent en aquest Bloc amb els exercicis de cada lliçó. En cada article cal copiar les preguntes i respondre correctament el que es planteja. Hi ha una data límit per presentar aquests treballs que és la data del test corresponent. Després d’aquesta data ja no es poden presentar els exercicis corresponents però sí les millores. Les millores es podran presentar si l’alumne/a ha fet els deures de manera que el professor els ha corregit, i, sobre els comentaris redactats pel professor i indicacions, l’alumne pot refer els exercicis i millorar-los aconseguint una millora substancial de la nota. Quan abans presenti els treballs l’alumne/a més temps i vegades tindrà per millorar-los, sense més límit que la data de l’examen trimestral a partir de la qual ja no es podran introduir millores de cap mena. els tres alumnes del grup hauran de tenir el mateix treball al Bloc, per tant, n’hi haurà tres versions idèntiques. No hi ha recuperacions.

Aquells alumnes que no aprovin l’assignatura pel juny i hagin d’anar a proves extraordinàries de setembre podran fer i refer els treballs no fets o pendents, òbviament, individualment.

A classe s’explicaran els detalls tècnics per esdevenir usuari autoritzat del Bloc i poder-hi treballar.

LA NOTA DE FINAL DE CURS ÉS:

UN 40% L’EXAMEN DEL TERCER TRIMESTRE,

UN 20% LA MITJANA DE TOTS ELS DEURES I COMPORTAMENT DE TOT EL CURS, I

UN 40% LA MITJANA ARITMÈTICA DE TOTS ELS TESTS I ANTERIORS EXÀMENS DE TOT EL CURS.

 

BONA FEINA!

Publicat dins de General | Envia un comentari

Exercici 10 La publicitat i els mercats per Roger Ramos

Anunci Gatorade

http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1079467012501/gatorade.1.html ( versió explicada)

Imatge de previsualització de YouTube

(versió llarga)

EXPLICACIÓ

Anunci referent a una de les begudes més conegudes en el món dels esportistes, Gatorade realitza una campanya publicitària que personalment va molt més enllà de les imatges que observem de diferents esportistes de diferents àmbits. Per començar observem la frase ” Winning is” en molts moments del anunci, la traducció d’aquesta és ” el guanyador és ” i just després de la aparició de la frase sempre apareix la marca patrocinada.  El fet de utilitzar esports per patrocinar la beguda realitzada precisament per al consum posterior a un esport o esforç físic  és normal, pero Gatorade escull els esports on més intensitat i presió hi ha sobre el cos i ment humana;  No són esports qualsevols sinó de alt rendiment físic.

Cal destacar que la empresa Gatorade aprofita un sol anunci per patrocinar no només un dels seus productes , sinó fins a 7 variants dels seus productes puc localitzar en algun moment del anunci.

 

ANÀLISIS

Anunci molt dinàmic i cridaner, sense gaires complicacions ni necesitat de efectes especials. Inicia l’anunci amb la frase esmentada anteriorment “winning is “apareixent en un marcador , a partir d’aqui veiem com desde principi fins al final l’anuci ens mostra el despertar just abans de sortir el sol fins a que el sol marxa per donar  pas a la nit, tot això en tan sols 0:29 segons. Boxe, aixecament de pesas,rugby,basquet, 100M,beisbòl,tennis etc Són alguns dels esports que hi aparèixen; investigan trobem que són tots els àmbits esportius on Gatorade té presència com a patrocinador.

La música és un factor clau per a tot anunci, crec que personalment la escollida es correcte ja que es ràpida i cridanera per als espectadors.

Publicat dins de General, Mercats | Etiquetat com a | 2s comentaris