Economia al batxillerat

Amb aquest Bloc treballem la matèria de modalitat ECONOMIA. És una eina per aclarir conceptes, discutir i repassar. També és el mitjà habitual de participació dels alumnes aportant dubtes, plantejant problemes i redactant els exercicis que el professor proposa. També és el mitjà a través del qual els alumnes podreu ampliar coneixements.

L’assignatura ECONOMIA té AVALUACIÓ CONTÍNUA. Això significa que la nota de la 1a Avaluació és el resultat de tots els tests, els exàmens i treballs, més la valoració del comportament a les classes, des de l’inici de curs fins la data de la 1a. avaluació. Així mateix, la nota de la 2a Avaluació també és el resultat de tots els tests i tots els exàmens, etc. de TOT EL CURS, des del primer dia de setembre fins la data de la 2a avaluació. Igualment, la  nota de la 3a Avaluació és la nota Final i és el resultat de TOTA LA FEINA DE TOT EL CURS, de setembre a juny.

En cada avaluació, la nota de l’examen trimestral pesa un 40%, l’altre 40% és la mitjana dels tests, i un 20% és la mitjana dels exercicis i notes de comportament a classe. Per a la 2a i 3a avaluació les notes dels exàmens dels trimestres anteriors, el de la 1a i 2a avaluació respectivament, passen a ocupar una nota més al costat de les notes dels tests que es van acumulant al llarg del curs. Per tant, l’examen trimestral sempre pesa un 40% de la nota de l’avaluació corresponent.

Exàmens trimestrals

Els tres exàmens trimestrals es confeccionen a partir d’un ventall de preguntes dels temes treballats durant el trimestre i que es llisten en el present Bloc. D’aquesta manera, els alumnes, es preparen, amb dies d’antelació, les respostes. Del llistat, a l’examen hi haurà 5 preguntes que si es responen correctament puntuen 2 punts cadascuna d’elles.

Tests

Es faran tests per capítols del Programa, un test per lliçó.

Cada test consta de 5 preguntes amb 4 respostes possibles i només 1 és la correcta. Es puntua de la manera següent:

5 respostes correctes: 10

4 respostes correctes i 1 en blanc: 8

4 respostes correctes i 1 errònia: 7

3 respostes correctes i 2 en blanc: 6

3 respostes correctes i 1 errònia i 1 en blanc: 5

3 respostes correctes i 2 errònies: 4

2 respostes correctes i 3 en blanc: 4

2 respostes correctes, 1 errònia i 2 en blanc: 3

2 respostes correctes, 2 errònies i 1 en blanc: 2

2 respostes correctes i 3 errònies: 1

Resta de resultats i combinacions: 0

No hi ha notes negatives.

Els treballs

Obligatòriament, els alumnes han de formar grups de tres persones màxim i confeccionar UN article diferent en aquest Bloc amb els exercicis de cada lliçó. En cada article cal copiar les preguntes i respondre correctament el que es planteja. Hi ha una data límit per presentar aquests treballs que és la data del test corresponent. Després d’aquesta data ja no es poden presentar els exercicis corresponents però sí les millores. Les millores es podran presentar si l’alumne/a ha fet els deures de manera que el professor els ha corregit, i, sobre els comentaris redactats pel professor i indicacions, l’alumne pot refer els exercicis i millorar-los aconseguint una millora substancial de la nota. Quan abans presenti els treballs l’alumne/a més temps i vegades tindrà per millorar-los, sense més límit que la data de l’examen trimestral a partir de la qual ja no es podran introduir millores de cap mena. els tres alumnes del grup hauran de tenir el mateix treball al Bloc, per tant, n’hi haurà tres versions idèntiques. No hi ha recuperacions.

Aquells alumnes que no aprovin l’assignatura pel juny i hagin d’anar a proves extraordinàries de setembre podran fer i refer els treballs no fets o pendents, òbviament, individualment.

A classe s’explicaran els detalls tècnics per esdevenir usuari autoritzat del Bloc i poder-hi treballar.

LA NOTA DE FINAL DE CURS ÉS:

UN 40% L’EXAMEN DEL TERCER TRIMESTRE,

UN 20% LA MITJANA DE TOTS ELS DEURES I COMPORTAMENT DE TOT EL CURS, I

UN 40% LA MITJANA ARITMÈTICA DE TOTS ELS TESTS I ANTERIORS EXÀMENS DE TOT EL CURS.

 

BONA FEINA!

Publicat dins de General | Envia un comentari

Austràlia per Mireia Gil i Roger Muntasell

País: Austràlia

Territori: 7.686.850 km2 

Població: 21.515.754 persones en el 2010.

Mapa: 

Capital: Canberra

Forma de govern: Monarquia constitucional, la reina és Isabel II, el governador Quentin Bryce i el primer ministre Tony Abbott.

Piràmide d’edats: 

Estructura etària

Població total 20.090.437
Edats Percentatge
0-14 anys: 19,8% (homes 2.038,809/dones 1.943.563)
65 i més anys: 12,9% (homes 1.145.274/dones 1.452.002) (2005 est.)

Distribució absoluta i percentual dels tres sectors productius, primari, secundari i terciari

Sector primari: 4% PIB (384.280.000.) l’any 2012. La població activa que treballa és el 3,6%, o sigui 44.172 persones.

Sector secundari:  26,6% PIB (2.555.462.000) l’any 2012. La població activa que treballa és el 21,1%, o sigui 258.897 persones.

Sector terciari: 69,4%  PIB (6.667.258.000) l’any 2012. La població activa que treballa és el 75%, o sigui 920.250 persones.

La font d’on hem estret aquesta informació és: http://ca.wikipedia.org/wiki/Austràlia

Publicat dins de General | Envia un comentari

Regne Unit per Estel Cruells i Aïda Castro

País: Regne Unit

Capital: Londres

Forma de govern: consisteix en una monarquia constitucional, és a dir, hi ha la reina Elisabeth II i un primer ministre,en David Cameron.

Territori: té una superfície total de 244,820 km2

Població: 61.284.806 persones (última estimació feta al 2010)
249 /km2  
(densitat de població)

Mapa:

                

TAULA D’EDATS

Grup per edat Població  %
Homes Dones
0–14 5.349.053 5.095.837 17,2
15–64 20.605.031 20.104.313 67
65+ 4.123.464 5.498.540 15,8

 

Distribució absoluta i percentual dels tres sectors: (dades del 2012)

El Regne Unit és la cinquena economia més gran del món i la segona d’Europa, després d’Alemanya, basat en la mesura del Producte Interior Brut en taxa de canvi del mercat.

El fet que va ser un dels primers països a entrar en la Revolució Industrial va fer que la seva economia es concentrés en la indústria pesant, com per exemple la construcció de vaixells, la mineria i la producció d’acer. El Regne Unit va arribar a dominar el comerç internacional del segle XIX gràcies a la creació d’un mercat mundial pels seus productes.

Sector primari: Representa el 0’7% del PIB, majoritariament per l’agricultura mecanitzada.

Fent la regla de tres trobem que: el 16.261.000.000 del PIB (sector primari).

Sector secundari: En el camp industrial hi ha, com a principals activitats, la maquinària, el material de transport i els productes químics. En el camp de la mineria, les principals són les de carbó. (21’1%)

Fent la regla de tres trobem que: el 49.015.300.000 del PIB (sector secundari).

Sector terciari: És el que més aporta al PIB del país: la borsa, la banca i les companyies d’assegurances. (Aquest sector de serveis és dominat per les empreses financeres, ja que Londres és un dels centres financers més grans del món). (78’2%)

Fent la regla de tres trobem que: el 1.816.586.000.000 del PIB (sector terciari).

PIB absolut: 2.323 miliards, en lliures esterlina.       (2.323.000.000.000)

Taxa d’atur: 7’8%

Extret de: http://ca.wikipedia.org/wiki/Economia_del_Regne_Unit

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_del_Reino_Unido#Estructura_por_edad

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

Itàlia, per Albert Alfonseda i Adrià Ingelmo

 Itàlia

Bandera_italia

- La població actual d’Itàlia és de 60.102.780 habitants, i té una superfície de 301.340km amb una densitat de població de 199 habitants/km².

italia

- La població activa a Itàlia l’any 2012 estava situada sobre el 49%, i hi havia un atur sobre la resta de la població de 10,7% i en aquests dos últims anys ha incrementat la tassa, sent ara d’un 12,4%.

Sense títol

- El PIB a l’any 2014 es preveu que acabi sent de 2.147,97 milers de milions de dòlars.

- El PIB per càpita de l’any 2014 serà aproximadament de 35.123 dòlars.

- Aquest és el percentatge de la població activa que hi ha a cada sector, i el PIB que produeix cadascun d’ells.

sectors

 

 

Publicat dins de Atur, Economia, General, PIB, sector primari, sector secundari, sector terciari, sectors de producció | Envia un comentari

Regne Unit, per Aïda Castro i Estel Cruells

País: Regne Unit

Capital: Londres

Forma de govern: consisteix en una monarquia constitucional, és a dir, hi ha la reina Elisabeth II i un primer ministre,en David Cameron.

Territori: té una superfície total de 244,820 km2

Població: 61.284.806 persones (última estimació feta al 2010)
249 /km2  
(densitat de població)

Mapa:

               

TAULA D’EDATS

Grup per edat Població  %
Homes Dones
0–14 5.349.053 5.095.837 17,2
15–64 20.605.031 20.104.313 67
65+ 4.123.464 5.498.540 15,8

 

Distribució absoluta i percentual dels tres sectors: (dades del 2012)

El Regne Unit és la cinquena economia més gran del món i la segona d’Europa, després d’Alemanya, basat en la mesura del Producte Interior Brut en taxa de canvi del mercat.

El fet que va ser un dels primers països a entrar en la Revolució Industrial va fer que la seva economia es concentrés en la indústria pesant, com per exemple la construcció de vaixells, la mineria i la producció d’acer. El Regne Unit va arribar a dominar el comerç internacional del segle XIX gràcies a la creació d’un mercat mundial pels seus productes.

Sector primari: Representa el 0’7% del PIB, majoritariament per l’agricultura mecanitzada.

Fent la regla de tres trobem que: el 16.261.000.000 del PIB (sector primari).

Sector secundari: En el camp industrial hi ha, com a principals activitats, la maquinària, el material de transport i els productes químics. En el camp de la mineria, les principals són les de carbó. (21’1%)

Fent la regla de tres trobem que: el 49.015.300.000 del PIB (sector secundari).

Sector terciari: És el que més aporta al PIB del país: la borsa, la banca i les companyies d’assegurances. (Aquest sector de serveis és dominat per les empreses financeres, ja que Londres és un dels centres financers més grans del món). (78’2%)

Fent la regla de tres trobem que: el 1.816.586.000.000 del PIB (sector terciari).

PIB absolut: 2.323 miliards, en lliures esterlina.       (2.323.000.000.000)

Taxa d’atur: 7’8%

Extret de: http://ca.wikipedia.org/wiki/Economia_del_Regne_Unit

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_del_Reino_Unido#Estructura_por_edad

 

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

Austràlia de Roger Muntasell i Mireia Gil

País: Austràlia

Territori: 7.686.850 km2 

Població: 21.515.754 persones en el 2010.

Mapa: 

Capital: Canberra

Forma de govern: Monarquia constitucional, la reina és Isabel II, el governador Quentin Bryce i el primer ministre Tony Abbott.

Piràmide d’edats: 

Estructura etària

Població total 20.090.437
Edats Percentatge
0-14 anys: 19,8% (homes 2.038,809/dones 1.943.563)
65 i més anys: 12,9% (homes 1.145.274/dones 1.452.002) (2005 est.)

Distribució absoluta i percentual dels tres sectors productius, primari, secundari i terciari

Sector primari: 4% PIB (384.280.000.) l’any 2012. La població activa que treballa és el 3,6%, o sigui 44.172 persones.

Sector secundari:  26,6% PIB (2.555.462.000) l’any 2012. La població activa que treballa és el 21,1%, o sigui 258.897 persones.

Sector terciari: 69,4%  PIB (6.667.258.000) l’any 2012. La població activa que treballa és el 75%, o sigui 920.250 persones.

La font d’on hem estret aquesta informació és: http://ca.wikipedia.org/wiki/Austràlia

 

 

 

 

 

Publicat dins de General | Envia un comentari

SUÈCIA

 

 

SUÈCIA          

PRODUCTE INTERIOR BRUT: 557,9 MILS DE MILLONS de Dòlars

PRODUCTE INTERIOR BRUT PER CÀPITA: 58.163,69 USD

Publicat dins de General | Envia un comentari

Romania, per Laura i Bianca.

Romania, amb la seva capital que és Bucarest, té una població de 21.848.504 d’habitants i una superfície de 238,391 kilòmetres quadrats.

Segons Viquipèdia, el PIB (producte interior brut) de Romania al 2008: 140,000 milions d’euros.

Segons www.rumanianegocios.com , el sector primari representa el 10% del PIB. Els cultius ocupen el 40% de la superfície del país; els recursos forestals són abundants i la pesca s’està expandint. Hi ha jaciments de gas natural i petroli que aporten un percentatge significatiu del consum diari.

El sector industrial representa el 35% del PIB, tot i que en els últims temps, les instal · lacions construïdes durant l’etapa d’economia centralitzada han quedat obsoletes i les fàbriques han hagut d’invertir massivament en modernitzacions.

Els serveis comprenen el restant 55% del PIB, sent el turisme el principal contribuent.

En el segon trimestre de 2009, la població activa de Romania estava constituïda per 10.008.000 persones de les quals 9.381.000 ocupades i 627.000 en busca de treball.

Les poblacions ocupades per sectors econòmics l’any 2008 són:

AGRICULTURA: 29,7%

INDÚSTRIA: 23,2%

SERVEIS:47,1%

En conclusió, 2.972.376 persones es dediquen al sector primari. 2.321.856 persones treballen en la indústria i, 4.713.768 persones es dediquen als serveis.

Publicat dins de Economia, General | Envia un comentari

JAPÓ

- El territori de Japó és un país insular de l’Àsia Oriental. Localitzat a l’oceà Pacífic, està situat a l’est de la República Popular de Xina, Corea i Rússia, i s’estén des del mar d’Okhotsk al nord, al Mar de la Xina Oriental al sud. El Japó comprèn unes 3400 illes, de les quals les més grans són Honshu, Kyushu, Hokkaido i Shikoku, les quals representen el 97% de la superfície total del país. La superfície total és de 377,835 km2.

- Japó va tancar el 2013 amb una població de 127.341.000 persones, el que suposa un descens de 270.000 persones, 87.661 dones i 135.207 homes, respecte al 2012, que la població va ser de 127.611.000 persones.

                    
                                
- Tòquio forma part de Kanto ( District).
-Des de la promulgació de la constitució de 1947, el Japó ha mantingut la seua estructura com a monarquia constitucional unitària, amb un emperador com a cap d’Estat i un parlament electe democràticament. Com a potència econòmica, el Japó té el tercer Producte interior brut més gran del món. És membre de les Nacions Unides. És el quart exportador i el sisè importador més gran del món, i un líder mundial en tecnologia.
Repartición de la actividad económica por sector Agricultura Industry Servicios
Empleo por sector (en % del empleo total) 3,7 25,3 69,7
Valor añadido (en % del PIB) 1,2 25,6 73,1
Valor añadido (crecimiento anual en %) 0,3 -1,6 2,7
SECTOR PRIMARI: 224,04 milions d’euros (2010).
SECTOR SECUNDARI: 20,3 milions d’euros (2010).
SECTOR TERCIARI: 8,8 mil milions d’euros (2010).
-Informació extreta de:
www.viquipédia.com
www.datosmacro.com

Publicat dins de General | Envia un comentari

Estats Units

images

PUBLACIÓ: 313,9 milions(2012)
ESPERANÇA DE VIDA: 78,74 anys (2012)
METRES QUADRATS: 4.999.890 km2

US_map_-_states-ca

TAXA DEL PIB: 4’4 % (2009)
PIB PER CAPITÀ: 41.400 (2004)
INFLACIÓ: 2’5 % (2004)
PRODUCTE INTERIOR BRUT: 16,8 billons USD (2013)  ”mil milions” en els països Europeus”
PIB PER CÀPITA: 53.142,89 USD (2013)

estats unids

 

PIB PER SECTORS :- PRIMARI: 0’7 % 0’1176 bilions de dolars  ”mil milions” en els països Europeus”
-SECUNDARI: 19’7 % 3’3096 bilions de dolars  ”mil milions” en els països Europeus”
-TERCIARI:79’4 % (2004) 13’3392 bilions de dolars  ”mil milions” en els països Europeus”
FORÇA LABORAL:147’4 % (2004)
OCUPACIÓ LABORAL PER SECTOR: – PRIMARI: 0’7 % 2’1973 milions
- SECUNDARI: 22’7 %  71,2553 milions
- TERCIARI: 76’6 % (2003) 240’4474 milions
TAXA D’ATUR: 5’5 % (2004)
SOCIS COMERCIALS: -EXPORTACIONS:795.000 milions (2004)
-SOCIS PRINCIPALS: CANADÀ 23’6 %
MÈXIC 13’6 %
REGNE UNIT 4’4 % (2004)
-IMPORTACIONS: 1.476.000 milions (2004)
-SOCIS PRINCIPALS2: CANADÀ 17’0 %
XINÀ 13’8 %
MÈXIC 10’3 % (2004)

Publicat dins de General | Envia un comentari

Estats Units

images

POBLACIÓ: 313,9 milions(2012)
ESPERANÇA DE VIDA: 78,74 anys (2012)
QUILOMETRES QUADRATS: 4.999.890 km2

US_map_-_states-ca

grafic de població estado unidense:

Piramide EEUU

TAXA DEL PIB: 4’4 % (2009)
PIB PER CAPITÀ: 41.400 (2004)
INFLACIÓ: 2’5 % (2004)
PRODUCTE INTERIOR BRUT: 16,8 billons USD (2013) ”mil milions” en els països Europeus”
PIB PER CÀPITA: 53.142,89 USD (2013)

estats unids

 

PIB PER SECTORS :- PRIMARI: 0’7 % 0’1176 bilions de dolars  ”mil milions” en els països Europeus”
-SECUNDARI: 19’7 % 3’3096 bilions de dolars  ”mil milions” en els països Europeus”
-TERCIARI:79’4 % (2004) 13’3392 bilions de dolars  ”mil milions” en els països Europeus”
FORÇA LABORAL:147’4 % (2004)
OCUPACIÓ LABORAL PER SECTOR: – PRIMARI: 0’7 %  2’1973 milions
- SECUNDARI: 22’7 % 71,2553 milions
- TERCIARI: 76’6 % (2003) 240’4474 milions
TAXA D’ATUR: 5’5 % (2004)
SOCIS COMERCIALS: -EXPORTACIONS:795.000 milions (2004)
-SOCIS PRINCIPALS: CANADÀ 23’6 %
MÈXIC 13’6 %
REGNE UNIT 4’4 % (2004)
-IMPORTACIONS: 1.476.000 milions (2004)
-SOCIS PRINCIPALS2: CANADÀ 17’0 %
XINÀ 13’8 %
MÈXIC 10’3 % (2004)

Publicat dins de General | Envia un comentari