Llegeix. Vocals + P, M

Us oferim, a continuació, la segona activitat de la sèrie “Les primeres consonants. Llegeix ” adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P” i “M”.

És una activitat ideal per treballar tant amb la pissarra digital com amb tot el grup-classe.

Els nens i nenes podran triar entre les opcions:

 1. APRÉN: Podran de llegir autònomament i descobrir si han fet bé la lectura, alhora que aprenen el vocabulari.
 2. JUGA: Hauran de col·locar cada etiqueta a sota de la imatge corresponent.
 3. TRIA: Hauran de triar l’etiqueta corresponent a cada imatge.
 4. ESCRIU: Hauran d’escriure la paraula, sense model. En acabar, hauran de clicar a sobre el botó “Comprovar” i, si la paraula no està escrita correctament, el programa marcarà en vermell les lletres equivocades.

Altres activitats de la sèrie:

Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

Captura de pantalla del joc:

Per jugar a pantalla completa, clica aquí.

Paraules. Vocal + P, M

Us oferim, a continuació, la quarta activitat de la sèrie “Les primeres consonants. Paraules ” adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”, “M”.

És una activitat ideal per treballar amb la pissarra digital, amb tot el grup-classe.

Els nens i nenes podran triar el nivell a treballar:

 1. APRÈN: Podran aprendre el vocabulari a treballar i observar com s’escriu.
 2. COPIA: Hauran de formar la paraula tal i com indica el model.
 3. LLEGEIX: Hauran de formar la paraula, sense el model.
 4. ESCRIU: Hauran d’escriure la paraula, sense model. En acabar, hauran de clicar a sobre el botó “Comprovar” i, si la paraula no està escrita correctament, el programa marcarà en vermell les lletres equivocades.

A continuació altres activitats de la sèrie:

Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

Captura de pantalla del joc:

Per jugar a pantalla completa, clica aquí.

Descobreix l’alfabet

Us oferim, aquesta activitat adreçada als primers cursos d’Educació infantil, amb la que podran descobrir les lletres de l’alfabet

És una activitat ideal per treballar amb la pissarra digital, amb tot el grup-classe.

Els nens i nenes podran triar el nivell a treballar:

 1. APRÈN: Podran conèixer les lletres de l’alfabet i observar com s’escriuen.
 2. TROBA: Hauran d’assenyalar les lletres iguals al model.
 3. COPIA: Hauran de copiar les lletres tal i com indica el model.
Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

Captura de pantalla del joc:

Per jugar a pantalla completa, clica aquí.

Fulls de lectura Pictovocals

Com a complement del joc PICTOVOCALS, hem creat aquests fulls de lectura. Els pictogrames ajuden els nostres infants a reconèixer ràpidament les vocals, sobretot si al començament van acompanyats dels sons que es treballem a l’activitat interactiva.

Un cop impresos, els fulls podem servir tant per realitzar la lectura de les vocals, com per assenyalar la vocal que ens indiquen a l’inici.

Aquest material està especialment recomanat per a l’alumnat amb TEA.

Cliqueu a sobre de cada imatge, per tal d’accedir a l’enllaç de descàrrega:

LLetra a lletra. Vocals + PLT

Us oferim, a continuació, la tercera activitat de la sèrie “Lletra a lletra” adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”, “L”, “T”. Amb aquest joc, podran practicar i memoritzar la situació de les lletres en el teclat.

Es tracta d’una activitat pensada per treballar de forma individual, encara que la primera part es pot introduir amb la pissarra digital, amb tot el grup-classe.

Els nens i nenes podran triar entre les opcions:

 1. APRÈN: Podran aprendre el vocabulari a treballar i observar com s’escriu.
 2. ESCRIU: Amb l’ajut del teclat, hauran d’escriure la paraula.
 3. Altres activitats publicades de la sèrie:

  1. Lletra a lletra. Vocals + P
  2. Lletra a lletra. Vocals + PL

   Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

   Captura de pantalla del joc:

   Per jugar a pantalla completa, clica aquí.

LLetra a lletra. Vocals + PL

Us oferim, a continuació, la segona activitat de la sèrie “Lletra a lletra” adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”, “L”. Amb aquest joc, podran practicar i memoritzar la situació de les lletres en el teclat.

Es tracta d’una activitat pensada per treballar de forma individual, encara que la primera part es pot introduir amb la pissarra digital, amb tot el grup-classe.

Els nens i nenes podran triar entre les opcions:

 1. APRÈN: Podran aprendre el vocabulari a treballar i observar com s’escriu.
 2. ESCRIU: Amb l’ajut del teclat, hauran d’escriure la paraula.
 3. Altres activitats publicades de la sèrie:

  1. Lletra a lletra. Vocals + P

   Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

   Captura de pantalla del joc:

   Per jugar a pantalla completa, clica aquí.

Palabras. Vocales + PL

Os ofrecemos, a continuación, la segunda actividad de la serie “Las primeras consonantes.Palabras ” destinada a los primeros cursos de Educación infantil. En esta ocasión, se trabajan les palabras que tienen vocales + “P” y “L”.

s una actividad ideal para trabajar con la pizarra digital, con todo el grupo-clase.

Los niños y niñas podran escoger el nivel a trabajar:

 1. APRENDE: Podran aprender el vocabulario a trabajar y observar com se escribe.

 2. COPIA: Tendrán que formar la palabra tal y como indica el modelo.

 3. LEE: Tendrán que formar la palabra, sin el modelo.

 4. ESCRIBE: Tendrán que escribir la palabra, sin el modelo. Cuando acaben, tendrán que clicar encima del botón “Comprobar” y, si la palabra no está escrita correctamente, el programa marcará en rojo las letras equivocadas.

Otras actividades de la serie:

Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

Captura de pantalla del juego:

Para jugar a pantalla completa, clica aquí.

Lletra a lletra. Vocals + P

Us oferim, a continuació, la primera activitat de la sèrie “Lletra a lletra” adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”. Amb aquest joc, podran practicar i memoritzar la situació de les lletres en el teclat.

Es tracta d’una activitat pensada per treballar de forma individual, encara que la primera part es pot introduir amb la pissarra digital, amb tot el grup-classe.

Els nens i nenes podran triar entre les opcions:

 1. APRÈN: Podran aprendre el vocabulari a treballar i observar com s’escriu.
 2. ESCRIU: Amb l’ajut del teclat, hauran d’escriure la paraula.
 3. Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

  Captura de pantalla del joc:

  Per jugar a pantalla completa, clica aquí.

Lletres i números

Us oferim aquesta activitat adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil.

Els nens i nenes hauran de classificar els nombres i les lleters que van caient, abans que se’ls escapin.

Aquesta activitat és ideal per fer-la servir amb la PDI.

Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.

Captura de pantalla del joc:

Per jugar a pantalla completa clica aquí.