tema 3- 4: Conceptes i elements geomètrics. Traçats geomètrics fonamentals

A l’aula reflexionarem sobre diferents conceptes com obliqüitat, perpendicularitat, distància, mediatriu, paral·lelisme, traçats amb cartabó i escaire, arc capaç, lloc geomètric, bisectriu, circumferència, equidistància….

Activitats per reflexionar a l’aula:

  • Pàgina76 Activitats: 2,3,4,7,8,9,
  • Pàgina 84 Activitats 4,5

 


Activitat casa.

  • Pàgina76: 10
  • Pàgina 84. Activitats 4,5,10,11, 13,15

Data entrega: dv., 16 de de setembre, 13:30 – 14:30

Enllaç a solucions de les activitats dels temes 3 i 4.

 

Tema 1. Fonaments gràfics del dibuix tècnic.

Activitats: activitats per aconseguir un domini correcte de les habilitats necessàries per fer traçats gràfics amb precisió i qüalitat gràfica correctes. (totes les activitas es resolen en DIN-A4)

Actv. 1    Dibuixa, en una A4, els traçats que pots observar en el següent vídeo. Al llibre de text trobareu explicat com fer servir el cartabó i l’escaire a les pàgines 82 i 83.

Imatge de previsualització de YouTube

Actv.2  Dibuixa a la làmina que el professor et donarà, la figura següent. El radi de la circumferència ha de ser de 40 mm. Per fer-ho hauràs de fer servir el compàs.

  • Comenceu situant el centre de la circumferència de centre A (vigila que estigui ben centrat al paper…)

 

 

 

Data d’entrega: Resoldran a casa i s’entregarà la propera setmana.