Impactes mediambientals a Llagostera

Treballs realitzats per alumnes de l’institut de  Llagostera sobre impactes mediambientals a Llagostera

Els residus a la riera Gotarra

La publicitat electoral publicitat Llagosteraa Llagostera

Els residus a Llagostera

Contaminació de l’aire a Llagostera

La riera Gotarra

Deixalles al bosc

Incendi a l’Ardenya