Àngles i distàncies (unitat 12)

A la pàgina 195 (apartats 5,6,7) teniu les explicacions pertinents a les aplicacions del canvi de pla per obtenir els valors angulars i les distàncies entre elements gràfics (punt, recta i pla).

Activitats: dossier.

 • data d’entrega:

Correccions fetes a l’aula.

Data d’examen:

Material de suport:

 • Distància d’un punt a una recta frontal i VM per canvi de pla o per gir:
Imatge de previsualització de YouTube
 • Distància d’un punt a una recta oblíqüa (podem fer-ho per abatiment o podem fer un canvi de pla per situar la recta en posició de frontal…)
Imatge de previsualització de YouTube
 • Distància d’un punt a un pla (per canvi de pla):
Imatge de previsualització de YouTube
 • Distància entre dues rectes (doble canvi de pla):

Si les rectes són paral·les, totes dues es veuran de punta. En aquest cas no serà necessari un doble canvi de pla, és més fàcil fer un abatiment.

Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube

Si una de les rectes ja és frontal, ens estalvien un canvi de pla….

Imatge de previsualització de YouTube
 • Angle d’una recta amb el PH i el PV:
Imatge de previsualització de YouTube
 • Angle d’un pla amb el PH (angle pendent)
Imatge de previsualització de YouTube

 

 

Unitats 7 i 8: dièdric (pertinença i interseccions)

Activitats: Pàg. 149: 1,2,3,4, 5,6,7,…+ dossier.

Activitats: Pàg. 162: dossier.

Data d’examen pertinença i interseccions: dl., 25 de de gener, 09:00 – 10:00

Material de suport:

 • Pertinença:
Imatge de previsualització de YouTube
 • Intersecció recta pla de cantell:
Imatge de previsualització de YouTube

youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3gO3T7HL0Oc[/youtube

 • Intersecció entre plans:
Imatge de previsualització de YouTube
 • També podem resoldre la intersecció fent servir plans horitzontals auxiliars:
Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube