Unitat 16. Con i cilindre: intersecció i seccions planes.

Comentari: Ara divirem el grup classe en dos. Els alumnes que han de recuperar el tercer trimestre i els que han de fer l’examen final, prepararan aquests examens. La unitat 16, que entra a selectivitat, la treballaran amb els alumnes que han aprovat tot. Els alumnes que acabin aprovant el curs, hauran de preparar aquesta unitat després.

Activitats: p.306: 1,2,3,5,6,7,10,

Material de suport:

Imatge de previsualització de YouTube

Imatge de previsualització de YouTube

Àngles i distàncies (unitat 12)

A la pàgina 195 (apartats 5,6,7) teniu les explicacions pertinents a les aplicacions del canvi de pla per obtenir els valors angulars i les distàncies entre elements gràfics (punt, recta i pla).

Activitats: dossier.

 • data d’entrega:

Correccions fetes a l’aula.

Data d’examen:

Material de suport:

 • Distància d’un punt a una recta frontal i VM per canvi de pla o per gir:
Imatge de previsualització de YouTube
 • Distància d’un punt a una recta oblíqüa (podem fer-ho per abatiment o podem fer un canvi de pla per situar la recta en posició de frontal…)
Imatge de previsualització de YouTube
 • Distància d’un punt a un pla (per canvi de pla):
Imatge de previsualització de YouTube
 • Distància entre dues rectes (doble canvi de pla):

Si les rectes són paral·les, totes dues es veuran de punta…

Imatge de previsualització de YouTube

Si una de les rectes ja és frontal, ens estalvien un canvi de pla….

Imatge de previsualització de YouTube
 • Angle d’una recta amb el PH i el PV:
Imatge de previsualització de YouTube
 • Angle d’un pla amb el PH (angle pendent)
Imatge de previsualització de YouTube

 

 

Unitats 7 i 8: dièdric (pertinença i interseccions)

Activitats: Pàg. 149: 1,2,3,4, 5,6,7,…+ dossier.

Activitats: Pàg. 162: dossier.

Data d’examen pertinença i interseccions: dl., 25 de de gener, 09:00 – 10:00

Material de suport:

 • Pertinença:
Imatge de previsualització de YouTube
 • Intersecció recta pla de cantell:
Imatge de previsualització de YouTube
 • Intersecció entre plans:
Imatge de previsualització de YouTube
 • També podem resoldre la intersecció fent servir plans horitzontals auxiliars:
Imatge de previsualització de YouTube Imatge de previsualització de YouTube