What is Cibernàrium

Cibernàrium is the training and technological dissemination program of Barcelona Activa – Ajuntament de Barcelona. It offers training for professionals and companies, as well as Internet initiation activities for all citizens.

Technological Training

The Cibernàrium formula is a wide range of activities of short duration, very practical and on a very specific topic, usually a solution, a concept or a technological tool that helps participants to develop their technological skills and, therefore, their professional training.

Informative materials about the Internet and technologies

Cibernàrium publishes informative materials in different formats: video courses, activity dossiers and multimedia contents.

Conferences and events

Cibernàrium hosts days of technological diffusion, formative and sectorial events directed to professional sectors.

ATTENTION!! If you are interested in one programme for editing videos go to next SHOTCUT session. More information:

https://cibernarium.barcelonactiva.cat/web/guest/ficha-actividad?activityId=829710

 

Quan arriba el dia…

https://www.pinterest.es/inmuqui/

El dia de les proves de les competències bàsiques és molt important pels alumnes de 4t de la ESO. Son unes proves que en principi no són difícils de superar sempre i quan  s’hagi dedicat temps a preparar-les. La idea es practicar la tipologia d’aquest tipus de prova des del principi de curs. Així doncs, dediquem una hora a la setmana a treballar la comprensió lectora, la comprensió auditiva i la expressió escrita. Dia a dia, els alumnes milloren i se senten més confiats per tal de que quan arribi el dia se sentin tranquils i les puguin afrontar amb el major èxit possible.

Us desitjo molta sort!!!

Captura

foto 1

Ús didàctic del material multimèdia

Implicació dels alumnes en la creació del material durant tot el procés

Organització: individualment, per parelles i/o en grups.

Planificació: El primer trimestre es treballa “writing”, el segon trimestre “listening” i el tercer “reading”. Cada setmana (durant el primer trimestre) treballarem una tipologia textual.

Realització: Busquen informació a internet (models, vídeos). També es proporcionen eines multimèdia per realitzar les diferents tasques. Amb tota la informació els alumnes ja poden començar a treballar.

Avaluació: Autoavaluació, coavaluació i avaluació externa. En alguns casos es faran servir rúbriques.

Recursos audiovisuals per potenciar un aprenentatge significatiu

Què és aprenentatge significatiu?

Aprenentatge que es genera a través de la relació establerta entre una informació nova i el bagatge de coneixements assentats en l’estructura cognoscitiva d’un individu. (http://www.xn--enciclopdia-59a.cat/EC-GEC-0248942.xml)

Per potenciar, doncs un aprenentatge significatiu tenim a l’avast un gran nombre de recursos audiovisuals que ens permeten obtenir informació i poder lligar-la amb aquella que ja tenim. Així, poc a poc, podem aconseguir l’objectiu de la tasca a realitzar.

Aquest ús de material multimèdia comporta aspectes molt positius ja que augmenta la motivació dels alumnes, els permet accedir a una informació infinita la qual han de saber discriminar. També podem trobar recursos que fan augmentar la seva creativitat. Poden interaccionar amb el món de manera instantànea i compartir idees amb altres estudiants d’altres escoles. I una llista molt llarga d’avantatges que es va ampliant conforme els alumnes s’impliquen en aquest món audiovisual tan enriquidor.