Arxiu d'etiquetes: insecticida

La UE veta l’ús de tres insecticides letals per a les abelles

Ja tocava, era imprescindible si no volem acabar amb els pol·linitzadors, i de retruc amb els nostres ecosistemes.Els governs de la UE donen el seu vistiplau per restringir l’ús a l’aire lliure de la clotianidina, l’imidacloprid i el tiametoxam per ser responsables de la mort massiva d’insectes pol·linitzadors a la UE. Ara cal que la rectificació arribi a temps.

Objectiu: Els governs han de prohibir tots els plaguicides nocius per a les abelles i finalment trencar amb la dependència dels plaguicides químics en l’agricultura

http://www.publico.es/sociedad/ue-veta-tres-insecticidas-letales-abejas.html

La Unión Europea restringirá casi por completo el uso de los pesticidas que están acabando con millones de abejas y otros insectos polinizadores en Europa. En concreto, Europa vetará tres insecticidas neonicotinoides fabricados por los gigantes químicos Bayer y Syngenta: la clotianidina, el imidacloprid y el tiametoxam, autorizados en la UE desde 2005 y parcialmente limitados en 2013 por su daños a las poblaciones de abejas. Ahora, y en base a un último estudio de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicado en febrero que confirmó el grave perjuicio de estos productos para los insectos polinizadores, la Comisión ha decidido ampliar ese veto. Continua la lectura de La UE veta l’ús de tres insecticides letals per a les abelles

Així afecten els plaguicides al medi ambient i les seves conseqüències sobre l’aigua

La fauna aquàtica és particularment sensible als plaguicides perquè experimenten una exposició crònica. Un cop a l’aigua, els plaguicides i els seus metabòlits es tornen biodisponibles per als organismes aquàtics exposats a través de la pell, ganyes i per l’alimentació, es bioacumulen en els seus teixits. Els organismes exposats poden ser consumits tant per animals silvestres com pels éssers humans. El fitoplàncton contaminat amb plaguicides és una font d’exposició per a invertebrats, peixos i altres organismes, a més de per als éssers humans.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239418&titular=as%ED-afectan-los-plaguicidas-al-medio-ambiente-y-sus-consecuencias-sobre-el-agua- Continua la lectura de Així afecten els plaguicides al medi ambient i les seves conseqüències sobre l’aigua

Els insecticides contenen substàncies perilloses poc estudiades

Denuncien la falta de vigilància sobre els adjuvants, compostos que s’afegeixen per incrementar l’acció dels pesticides.  Un adjuvant redueix la tensió superficial, ja que en disminuir augmenta l’efecte mullant de cada gota polvoritzada,  com humectant,  augmentant així l’àrea específica de contacte. També pot actuar com  emulsionant, estabilitzant ,  dispersant, adherent. Però, quin control es té sobre aquests materials que s’incorporen a la cadena alimentària?

http://www.lavanguardia.com/natural/20180312/441473847684/los-insecticidas-contienen-substancias-peligrosas-poco-estudiadas.html

La reglamentación sobre insecticidas herbicidas de uso común debería ser modificada para proteger a las personas y el medio ambientede los daños potenciales que pueden producir componentes que actualmente no están sujetos a evaluaciones de seguridad. Esta es la principal conclusión de un estudio en el que se han revisado las deficiencias en la evaluación de seguridad de varios de los adyuvantespresentes en insecticidas y herbicidas, substancias teóricamente inocuas que se añaden para incrementar la función o facilitar la aplicación del ingrediente activo.

Ignorar los peligros potenciales de estos ingredientes complementarios de los pesticidas de uso común conduce a imprecisiones en el perfil de seguridad del producto final, así como a la confusión en la literatura científica sobre sus efectos, según los autores de esta revisión de estudios científicos que se publicada ahora en la revista Frontiers in Public Health .

 ”La exposición a los niveles ambientales de algunas de estas mezclas de adyuvantes puede afectar a los organismos no objetivo [los insectos o las hierbas que afectan a los cultivos], e incluso puede causar enfermedad crónica en seres humanos”, indica Robin Mesnage, investigador del King’s College London, y coautor del estudio junto a Michael Antoniou.
Los insecticidas y herbicidas han  de ser utilizados siempre con medidas de seguridad para la salud

Los insecticidas y herbicidas han de ser utilizados siempre con medidas de seguridad para la salud (GYI)

Los pesticidas son una mezcla de productos químicos formados por un ingrediente activo, la sustancia que mata o repele una plaga, junto con una mezcla de otros ingredientes que ayudan con la aplicación o función del ingrediente activo. Estos otros ingredientes se conocen como adyuvantes e incluyen colorantes, agentes antiespumantes y tensoactivos (surfactantes).

Muchas de las pruebas reglamentarias para la seguridad de los pesticidas actualmente solo se hacen con el ingrediente activo, que asume que los otros ingredientes no tienen ningún efecto, indican los autores. Esto significa que, en algunos casos, no se muestra la toxicidad total de una formulación plaguicida, incluidos los utilizados tanto en la agricultura como en los jardines domésticos.

Con base en una revisión de la literatura actual sobre pesticidas, los autores describen cómo los químicos no regulados presentes en las formulaciones comerciales de pesticidas podrían proporcionar un eslabón perdido entre la exposición a los pesticidas y los resultados negativos observados.

Los investigadores se enfocaron en los herbicidas a base de glifosato, el pesticida más usado en todo el mundo. Señalan que este herbicida tiene tantas formulaciones de adyuvantes diferentes que una prueba de seguridad de un herbicida no prueba la seguridad de otro.

”Los estudios que comparan la toxicidad de las formulaciones comercializadoras de malezas con las del glifosato solo han demostrado que varias formulaciones son hasta 1,000 veces más tóxicas que el glifosato en las células humanas. Creemos que los adyuvantes son responsables de este efecto tóxico adicional”, indica Robin Mesnage.

Peligro para las abejas

Los neonicotinoides, sospechosos de afectar a las abejas, también contienen coadyuvantes que pueden causar daños hasta ahora poco estudiados

Los autores también destacan los insecticidas neonicotinoides, que se sospecha que están involucrados en la muerte masiva de abejas, como otro ejemplo de toxicidad adyuvante que afecta a organismos no objetivo. Se ha demostrado que un adyuvante utilizado en estos insecticidas para aumentar la penetración del ingrediente activo causa diversos efectos tóxicos en las abejas. Además de esto, los residuos de la toxina también se han encontrado en la miel, el polen y la cera de abejas producida por las abejas contaminadas.

Los autores esperan que su revisión de estudios científicos estimule el debate sobre la toxicidad de los plaguicidas de uso común y fomente regulaciones más exhaustivas.

”Las pruebas de formulaciones completas de plaguicidas en lugar de solamente ingredientes activos crearían un enfoque precautorio, asegurando que el valor de orientación para el plaguicida sea válido para el peor escenario de exposición”, dice el Dr. Mesnage.

Sus hallazgos ya han tenido un impacto considerable. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria está reevaluando la validez de la evaluación del riesgo de plaguicidas en la UE, y los autores esperan que esta nueva evaluación se extienda a formulaciones comerciales completas de plaguicidas y sus otros ingredientes. JEC

Artículo científico de referencia:

Ignoring Adjuvant Toxicity Falsifies the Safety Profile of Commercial Pesticides. Robin Mesnage and Michael N. Antoniou.Frontiers in Public Health, 22 January 2018 https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00361

Una multa deixa en l’aire la investigació pel major focus de contaminació d’Espanya

El lindà (nom químic: 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexà) és un halogenur d’alquil amb fórmula molecular C6H6Cl6.

El lindà és un insecticida organoclorat que és  tòxic i pot ser moderadament perillós per als humans si es manipula incorrectament o sense precaució. És bastant persistent a l’ambient. És per tant essencial que s’observin les correctes precaucions durant la seva manipulació i ús. Les simptomatologies presentada per intoxicació amb lindà són: nàusea, inquietud, mal de cap, vòmit, tremolor, atàxia, convulsions tònic-clòniques.

La desídia amb una conducció d’aigua en una obra pública va reeditar un abocament de lindà que mesos abans va arribar a contaminar més de 300 quilòmetres de les lleres de l’Ebre i el Gállego.

Els dos abocaments es van produir durant els treballs d’extracció i confinament dels residus de la producció de lindà a l’abocador de Bailín, a Sabiñanigo (Osca).

Però aquesta acció només se salda amb una simple multa…

http://www.publico.es/sociedad/multa-deja-aire-investigacion-mayor-foco-contaminacion-espana.html Continua la lectura de Una multa deixa en l’aire la investigació pel major focus de contaminació d’Espanya

Quines possibilitats hi ha que els ous contaminats hagin arribat a Espanya?

El fipronil és un insecticida autoritzat, entre altres coses, per actuar contra àcars, puces, paparres i altres insectes en mascotes. Està expressament prohibit el seu ús en animals destinats a la cadena alimentària, com les gallines i els pollastres ja que està classificat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com “moderadament tòxic” per als humans.

Aquest dissabte hem sabut que les partides d’ous contaminats amb fipronil, després d’haver arribat a 16 països europeus i Hong Kong, també han estat detectades a Espanya, concretament en una explotació de Biscaia.

No és una crisi alimentària, és una estafa. El fipronil, un insecticida bastant habitual, no es pot usar en productes alimentaris. A més, els científics posen en dubte la seva eficàcia però és més barat que altres productes. Sempre és un tema econòmic en el fons.

La presència de fipronil, encara que segurament serien només traces,  no es pot descartar en elaborats industrials.

http://www.eldiario.es/consumoclaro/comer/huevos-contaminados-fipronil-espana_0_674732899.html

Hace pocos días la agencia AECOSAN (Agencia española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición), dependiente del ministerio de Sanidad, comunicó en una escueta nota que por el momento no se tiene noticia de que hayan llegado huevos holandeses o belgas contaminados con fipronil. De momento ya son 16 países Europeos (Holanda, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Rumanía, Dinamarca, Italia, Polonia, Irlanda, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Austria y Suiza) y Hong Kong los que han detectado la presencia de fipronil en huevos comercializados.

No se descarta que la lista siga creciendo y de momento ya ha y dos personas detenidas en Holanda por vender este insecticida a granjas mezclado con otros compuestos, lo que constituye un fraude. Sin embargo, hay una cierta confianza en que el problema no alcance a España. El motivo es que nuestro país es uno de los principales productores y exportadores de este producto, junto con Polonia y Holanda, foco de la contaminación, por lo que es improbable que recibiera huevos del extranjero, ni siquiera a través de grande superficies de procedencia extranjera como Lidl, Aldi o Carrefour, por ejemplo.  Continua la lectura de Quines possibilitats hi ha que els ous contaminats hagin arribat a Espanya?

Confirmat: els neonicotinoides estan matant a les abelles

Dos estudis publicats a ‘Science’ mostren la perillositat d’un producte químic que segueix sent legal a gairebé tot arreu. Els neonicotinoides són una classe d’insecticides que actuen sobre el sistema nerviós central dels insectes amb una baixa toxicitat para los mamífers. Els insecticides neonicotinoides inclouen els productes químics. acetamiprid, clotianidin, dinotefuran, imidacloprid, nitenpiram, tiacloprid o tiametoxam. Els neonicotinoides estan entre  els insecticides més àmpliament usats al món.

En els estudis de camp, investigadors d’Europa i Canadà afirmen que les abelle,s especialment l’abella domèstica o la de la mel, estan exposades directe o indirectament a algun dels insecticides que contenen neonicotinoide, i que tenen greus efectes adversos que van des de la reducció en l’èxit reproductiu, a la desorientació fins a la mort per dany neuronal.

El 75% de la flora silvestre es pol·linitza gràcies a les abelles i gairebé el 40% de les fruites i verdures que mengem procedeix de la pol·linització, que realitzen aquests insectes. “Si les abelles desapareixen a l’home li quedarien 4 anys a la Terra…”

http://www.lavanguardia.com/natural/20170630/423779548032/estudio-science-efectos-insecticidas-neonicotinoides-abejas.html

Por si todavía existía alguna duda al respecto, dos amplios y documentados estudios que publica la revista Science (30 de junio) confirman que, según los datos conseguidos en diversas pruebas de campo, la exposición continuada a los insecticidas que contienen neonicotinoides -o a cultivos expuestos a estas substancias- afecta negativamente a las abejas. Continua la lectura de Confirmat: els neonicotinoides estan matant a les abelles