EL DEBATE

PASOS PREVIOS

1. EL TEMA QUE SE VA A DEBATIR TIENE QUE RESULTAR ATRACTIVO E INTERESANTE A TODA LA CLASE.

2. TODAS LAS PERSONAS QUE VAN A PARTICIPAR DEBEN HABERSE PREPARADO EL TEMA Y ANTES DE EMPEZAR, CONFORMAR PARTES

3. INSISTIR QUE DEBATIMOS IDEAS, NO QUE OFENDEMOS NI DEJAMOS DE SER AMIGOS DE NADIE

 

PUNTOS DE INTERÉS

 • Moderador
 • Fórmulas

expresar-la-opinion

 

 

marcadores-conectores-discurso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Conclusiones
 • Participación

RECOMENDACIONES DEBATE

Para desarrollar y llevar a buen término los ejercicios de Debate, resulta muy importante que, tanto el emisor como el receptor, consideren los siguientes puntos:

 • Escuchar al otro antes de responder.
 • No se trata de imponer el punto de vista personal, sino de convencer usando la exposición, la argumentación y la contra-argumentación.
 • Ponerse en el lugar del otro.
 • Ser breve y concreto al hablar.
 • Ser tolerante respecto a las diferencias.
 • No subestimar al otro.
 • No hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al monólogo y la monotonía.
 • No burlarse de la intervención de nadie.
 • Evitar los gritos para acallar al interlocutor.
 • Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica.
 • Acompañar las críticas con propuestas.
 • Oír atentamente al interlocutor para responder en forma adecuada.
 • Articular correctamente los sonidos, empleando un tono de voz adecuado a la situación concreta de entonación y al contenido del mensaje (interrogación, exclamación, sonidos indicativos de fin de enunciación, pausas, etc).
 • Adecuar el vocabulario que se posee a la situación comunicativa del momento y ampliarlo para conseguir precisión léxico-semántica.
 • Evitar las palabras y giros idiomáticos desgastados y los propios del registro lingüístico informal, pues en la sala de clases o en la situación comunicativa de un debate se impone el registro lingüístico formal.
 • Conviene llegar a conclusiones al final del debate. TEMAS DEBATE:
  • ¿Importa más la belleza exterior que la interior?
  • ¿Los deberes son necesarios?
  • ¿Qué es el deporte? ¿Una profesión, un negocio, una práctica aconsejable para personas…?
  • ¿Tiene la sociedad el derecho de matar a alguien? (Pena de muerte)
  • ¿Hacemos suficiente para salvar el medio ambiente?
  • ¿Es la televisión una mala influencia para la sociedad?
  • ¿Los videojuegos son buenos?
  • ¿La privacidad es un derecho?
  • Eutanasia

   

Vídeos il·lusions òptiques

És a dir, que cada il·lusió òptica és un error. Un error que vam crear nosaltres mateixos en el nostre cervell perquè hem o volem interpretar així la realitat. Ocorren durant la connexió de l’hemisferi dret i l’esquerre, gràcies a això tenim la capacitat de percepció.

Diuen que arribar a comprendre les il·lusions òptiques ajuda a entendre les limitacions que tenim a la vista humana i la distorsió que exercim, així que us proposo una sèrie de vídeos amb els quals posar en pràctica la teoria:

Kokichi Sugihara. Com ho aconsegueix? Perspectiva. L’autor aconsegueix orientar cada un dels espais de manera que els percebem a l’inrevés, així quan realment tenen un moviment de descens, el nostre cervell ho interpreta en ascens.

Imatge de previsualització de YouTube

Les noies fan la mateixa mida!!! La nostra vista i el nostre cervell ens juguen una mala passada. Aquí hi ha truc i és que la casa on es roda no és una casa “normal”. A part d’utilitzar en cada presa una perspectiva que arriba a deformar la estances i els mobles, la casa no tenen formes rectes comuns. Lleugeres pendents i uns extrems més grans que altres aconsegueixen que el nostre cervell percebi tot de manera completament diferent.

Imatge de previsualització de YouTube

Per molt que ho intentem, seguirem veient els dos quadres que mou de diferent color, quan en realitat són exactament iguals. La raó és sempre la mateixa, el nostre cervell modifica el sistema visual i el s’ajusta amb lleugeres variacions per diferenciar la forma i els límits dels objectes deixant de banda la percepció dels colors.

Imatge de previsualització de YouTube

 

 

Il·lusions òptiques

Nois i noies de sisè, divendres passat a la sessió d’interactius vam veure algunes il·lusions òptiques. Us deixo alguns enllaços i vídeos interessants perquè feu un repàs.

GALERIA D’IMATGES D’IL·LUSIONS ÒPTIQUES

IL·LUSIONS ÒPTIQUES

AMO LAS MATES.ES: IL·LUSIONS ÒPTIQUES

Les il·lusions òptiques són famoses des de l’antiguitat. En sentit general es tracta de percebre o interpretar en el nostre cervell les imatges de forma errònia o sigui que difereixen de la realitat. És a dir la informació visual que prenen els ulls, en ser processada no s’ajusta amb l’objecte real.Poden ser fotografies, pintures, dibuixos o diagrames, creats de manera que ens enganyen o ens fan veure coses equivocades. Per descomptat tots no les apreciem i interpretem de la mateixa manera, depèn de la nostra agudesa visual, si patim de daltonisme, astigmatisme, etc.
Les il·lusions òptiques es divideixen en tres tipus: literals, fisiològiques i cognitives.
✓ Literals. Creiem veure imatges que són diferents a la realitat, per exemple el miratge, els hologrames, etc.
✓ Fisiològiques. S’altera la percepció a causa de l’excessiva informació visual, com repetició de figures, matrius o l’excessiu brillantor, contrast, etc. Ocorren per errors de la connexió entre els dos hemisferis del cervell.
✓ Cognitives. Depèn de factors subjectius, veiem figures que no existeixen, però assumim inconscientment que estan presents.
Les il·lusions òptiques ens captiven, interessen i sorprenen a tots.
Compartim una selecció de les que més ens han impressionat i que esperem puguin ser d’interès dels nostres lectors, per passar una estona amena llegint i observant aquesta pàgina.
Algunes imatges permeten exercitar per comprovar l’agudesa de la nostra visió, així com la nostra imaginació i fantasia.
Diverses de les imatges són modernes i recents, altres tenen segles d’antiguitat.