Ajuts individuals de menjador 2016-2017

Us comuniquem que el Consell Comarcal del Garraf ha aprovat una nova convocatòria per demanar l’Ajut individual de menjador escolar pel curs 2016-2017.

El termini de presentació de les sol.licituds és del 23 de maig al 3 de juny  i s’han de presentar directament al Consell Comarcal o a l’OPIC de Cubelles.

Les sol.licituds es poden aconseguir  al Consell Comarcal directament, a l’OPIC de Cubelles, a l’escola o us el baixeu de l’enllaç que teniu més avall. Igualment, us adjuntem la normativa que regula els ajuts i on trobareu la documentació que heu d’aportar.

Model de sol.licitud

Sol.licitud Ajut Menjador 2016-2017

Normativa

Normativa beques menjador

Calendari i documentació per a la preinscripció i matrícula 2016-2017

Aquest és el calendari amb les dates de cada fase per a la preinscripció i matrícula pel proper curs 2016-2017.

Preinscripció 2016-2017

Malgrat que encara no és oficial aquesta és la informació que tenim respecte al procés de preinscripció pel curs vinent.

Dates de la preinscripció del curs 2016-2017

Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2016-2017 per als ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, centres integrats i ensenyaments professionals de música i dansa.

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

Del 30 de març al 7 d’abril, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria

Del 30 de març al 15 d’abril, per als ensenyaments professionals de música i dans

Del 2 al 13 de maig, per a les llars d’infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d’infants poden establir un calendari propi, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-los

Properament s’informarà dels terminis de preinscripció per a la resta d’ensenyaments.

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
 3. Criteris específics de prioritat
  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  En l’ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.”

Quan es faci la publicació oficial i surti el model de sol.licitud ja us el penjarem en aquest mateix bloc.

Salutacions

ESCOLA JOSEP ANDREU CHARLIE RIVEL

Festa de la tardor a l’escola!

Vam celebrar la castanyada i la festa de la tardor amb diferents activitats que ens van preparar els i les nostres mestres.
Divendres passat a la tarda, ens vam ajuntar a la pista de l’escola i vam celebrar tots plegats aquesta festa, compartint uns balls que havíem estat preparant.
Va ser una bonica tarda que vam acabar menjant castanyes amb els companys i companyes.
Us deixem algunes fotos.