Monthly Archives: maig 2009

DIA D’ INTERNET

diainternet09.jpeg

El dia 17 de maig, Dia d’Internet, és el Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació. Amb aquest motiu, enguany es proposen,des de l’XTEC, algunes activitats al voltant de les narracions digitals. Aquest conjunt de propostes es poden fer als centres educatius al llarg de tot el mes de maig.

DESCOBRIR LA PDI

d206.png

Desprès  de  set mesos assessorant com a formadora a un grup de vint-i-cinc companys/es us puc recomanar un recull de pàgines on podeu trobar aplicacions i recursos per treballar amb la PDI. Tots els projectes presentats estan penjats a : http://blocs.xtec.cat/pdid206 poc a poc anirem penjant tots els projectes.

Altres pàgines:

http://reporteducacio.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=427

http://www.xtec.cat/ceipjuncadella/digital.htm

http://www.campuspdi.org/

http://www.pangea.org/dim/recursosmultimedia/

http://www.pangea.org/peremarques/pizarra.htm

http://www.xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/index.htm

http://www.pizarras.enlaces.udec.cl/index.php?option=com_weblinks&catid=21&Itemid=23&Itemid=23

http://www.aprenderconsmart.org/

http://www.ngfl-cymru.org.uk/index-new.htm

http://www.ejerciciosortografia.com/

http://www.bbc.co.uk/wales/bobinogs/games/gamespage.shtml

http://www.ediga.net/blog/index.php

http://blocs.xtec.cat/presentaciopdi

http://pizarramaxica.craescuela.net/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=3&Itemid=3

http://www.sesamo.com/colouring/index.html

http://catedu.educa.aragon.es/pizarra/index.html

http://www.craanadeaustria.org/paginaweb/pizarra/ingles.html

http://recursosticmestre.com/2008/11/30/recursos-per-la-pissarra-digital-pdi/