Calendari 2016/2017

Si voleu consultar les dates d’inici, festius i temes d’horaris també ho podeu fer en l’apartat “Informació” allà on diu: Informació referent al curs 2016-2017.

Calendari 2016-17