RESULTATS ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2014

RESULTATS VOTACIONS SECTOR PARES I MARES:
SUSANA BELTRAN 56 VOTS
ELISA CORTÉS 64 VOTS
JORDI IZQUIERDO 65 VOTS
RICARD MARTÍ 41 VOTS
LAURA RAMOS 67 VOTS
M. DEL MAR TOUS 52 VOTS
Com a conseqüència, són proclamats representants del sector els candidats següents:
LAURA RAMOS , JORDI IZQUIERDO I ELISA CORTÉS Candidats Consell escolar3

El nombre de vots emesos ha estat de 150 d’un cens total de 671 pares i mares.
El percentatge de vots emesos ha estat del 22,35%.