4t Medi

Roda dels aliments
RODA DELS ALIMENTS
FUNCIONS VITALS DELS ÉSSERS VIUS I APARELLS
Funcions vitals
Funció de nutrició
Aparell digestiu
Aparell excretor
Aparell respiratori
Aparell circulatori
Funció de relació
Aparell locomotor
L’esquelet
Els músculs
Les funcions vitals
LA DIGESTIÓ 1
LA DIGESTIÓ 2
LA RESPIRACIÓ
LA CIRCULACIÓ DE LA SANG
L’ESQUELET
JOC DE L’ESQUELET
OSSOS I MÚSCULS
FUNCIÓ DE RELACIÓ
VÍDEOS DELS TALLERS
LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ
LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ 2
ACTIVITAT FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ
LA RESPIRACIÓ 1
LA RESPIRACIÓ 2
APARELL CIRCULATORI
LA FUNCIÓ DE RELACIÓ 1
LA FUNCIÓ DE RELACIÓ 2
L’APARELL DIGESTIU 1
L’esquelet
L’esquelet 2
Els músculs
RECURSOS EDUCATIUS
 ANIMALS INVERTEBRATS
FEM DE METEORÒLEGS
MAPAMUNDI
FORMES DE RELLEU
RELLEU A CATALUNYA
COMARQUES I RELLEU
ELS RIUS A CATALUNYA
Vídeo dels paisatges de Catalunya
Vídeo parc natural dels Aiguamolls
Paisatges de Catalunya
Paisatges de Catalunya
Repassar les comarques
Repassar les comarques 2
Vídeo clima
Per fer de meteoròleg
Pàgines relacionades amb la meteorologia.
VIDEO DEL TEMPS ATMOSFÈRIC
DIFERÈNCIES TEMPS-CLIMA
CREAR UN CLIMOGRAMA
CONCEPTES METEOROLOGIA
FENÒMENS METEOROLÒGICS
CURIOSITATS METEOROLÒGIQUES
ACTIVITATS PER AUTOAVALUAR-SE
Mapa relleu de Catalunya
Escrivim al mapa de relleu
Relleu de Catalunya
ANIMALS INVERTEBRATS
Els cinc regnes
Els animals invertebrats
Els animals invertebrats
Activitats animals invertebrats
Activitats d’invertrebrats 2
Activitats d’invertebrats 3
HISTÒRIA
Què és la història?
De la prehistòria a la història
Joc de la prehistòria 1
Joc de la prehistòria 2
Grècia
Egipte
La domus romana
Roma 3D
Activitats online Roma i Grècia
La màquina del temps
Vídeo de la prehistòria a Catalunya
SECTOR PRIMARI
L’ANTIC EGIPTE 1
L’ANTIC EGIPTE 2
MÒMIES
L’ANTIGA GRÈCIA 1
L’ANTIGA GRÈCIA 2
CANÇÓ: ROMA(MANEL)
ELS ROMANS 1
CASA ROMANA
RIEJU
LA PERSISTÈNCIA DE LA MEMÒRIA

Go to Top