5es Jornades de Biblioteques Escolars

Han acabat les 5es Jornades de biblioteques escolars en les que, durant un dia i mig, hem pogut conèixer experiències d’altres biblioteques escolars, el nou espai per una biblioteca escolar 2.0 i el document presentat pel Departament d’Ensenyament, Directrius per a les biblioteques escolars.

La biblioteca escolar 2.0 Nou espai on trobareu resposta a les qüestions que ens sorgeixen en abordar la creació de la vessant 2.0 d’una biblioteca escolar.

Directrius i Estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya
Presentació, durant les cinquenes Jornades de Biblioteques Escolars, de les directius i els estàndars que volen ser un instrument per als centres escolars per ajudar-los a impulsar i millorar les seves biblioteques.

Conclusions i propostes de les Jornades

Per saber més http://www.cobdc.net/5JBE/

Màster Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

master1Ja està obert el període de preinscripció per a la IV edició del màster Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura per al curs 2011-2012, organitzat conjuntament per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB i la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Podeu consultar la informació sobre el màster al següent enllaç:

http://literatura.gretel.cat/sites/…

La biblioteca escolar, avui

La biblioteca escolar, avui
Un recurs estratègic per al centre
Glòria Durban Roca

Atenció! ha arribat aquest llibre a la biblioteca escolar.
la-biblioteca-escolar-avui“Aquest llibre descriu i argumenta els aspectes més rellevants que en l’actualitat configuren la conceptualització de la biblioteca escolar com un recurs educatiu imprescindible que participa de l’acció estratègica del centre i que incentiva i dóna suport a processos de millora de l’ensenyament. En els diferents capítols veiem com les accions de la biblioteca adquireixen ple sentit si recolzen realment sobre aquelles situacions d’aprenentatge que requereixen l’ús de materials i que es duen a terme dins de les programacions i projectes de treball d’aula, com ara els treballs d’investigació i les intervencions de lectura i escriptura.” ( Graó )