Barcino 3D

L’Institut de Cultura de Barcelona (Icub) ha desenvolupat  una App per a tauletes IOS i Android  que    ens permet  fer un viatge en tres dimensions pels carrers de la Colonia Iulia Augusta Faventia Paterno Barcino. És molt interessant. Més informació