1. Orientacions per realitzar treballs

1. Consulta en diferents fonts la informació que busques. No tot el que es publica a internet és veritat. Comprova-ho!

2. Fes un esborrany per a cada resposta. Tingues en compte l’espai que tens per a respondre.

3. Llegeix la informació que t’interessi i reescriu-la amb les teves pròpies paraules. No copiïs per copiar.

Resultado de imagen de leer

4. Quan tinguis les respostes elaborades i revisades passa-les a net. Utilitza el color blau.

5 .Escriu amb lletra clara, proporcionada i legible.

6.Entrega el dossier net i en perfectes condicions. Evita doblegar fulls i deixar marques.

30-3-2016 20.3.3 2

7.Les faltes d’ortografia restaran puntuació.

15-9-2016 7.9.46 1

8. El treball té una puntuació i pot considerar-se, en alguns casos, amb el mateix valor que un examen. No menyspreïs aquesta feina.

9. No deixis el treball per l’últim dia. Planifica’t i fes cada dia una mica.

10.Presenta el treball el dia acordat amb la professora. Abans o després de la data fixada no s’admetra cap treball.