3.1 EL CLIMA I ELS ELEMENTS ATMOSFÈRICS

1826-6-2015 20.6.25 11. Què és el clima?

És el conjunt de les condicions atmosfèriques (temperatura, humitat, precipitacions, vent, pressió atmosfèrica. Recorda: THPVP) que caracteritzen una zona de la Terra durant un període de temps llarg (uns 30 anys).

Recorda que l’atmosfera és la capa gasosa que envolta les superfícies de la geosfera i de la hidrosfera  és, per tant, la capa més externa de la Terra.

Juga amb conceptes bàsics sobre el clima!

2. Què és el temps atmosfèric?

El temps atmosfèric és l’estat en què es troba l’atmosfera  en un lloc i en un moment determinats. Sempre fa referència a un període de temps breu. Depèn de cinc elements:

3. Quins són els elements atmosfèrics que condicionen el clima?

Temperatura de l’aire: Indica com de calent o fred està l’aire.

Humitat: És la quantitat de vapor d’aigua que hi ha a l’aire. Les gotes d’aigua en suspensió provenen de les masses d’aigua (oceans, mars, rius…) i formen els núvols i la boira.

Precipitacions: És l’aigua que cau sobre la superfície terrestre. Es produeixen en forma de pluja, neu o calamarsa.

Vent: Aire en moviment que pot fer augmentar la sensació de fred o calor.

Pressió atmosfèrica: És el pes que exerceix l’aire sobre la superfície de la Terra.

La pressió varia segons l’alçada respecte al terra. A més alçada hi ha menys aire i està menys comprimit. La pressió és menor a la muntanya que a la vall. També influeix la temperatura, el sol escalfa les masses d’aire i fa que exerceixin més o menys pressió.

Et deixo una pista per recordar els elements:

Toma    Helado    Para    Ver    Películas 😉

 

26-6-2015 20.6.5 1

Per cert, saps interpretar els símbols d’un mapa del temps? Consulta la llegenda de símbols i et serà ben fàcil!!!

I, per útim, si vols aprofundir en els conceptes de Temps i clima aquí tens un recurs molt complert i interessant! 🙂

23-7-2015 19.7.49 2