1.3 LES COORDENADES GEOGRÀFIQUES

26-6-2015 20.6.25 1

Has jugat mai al joc dels vaixells? Mira aquesta imatge i pensa…

24-10-2016-22-10-50-1

El vaixell més petit, en quins punts està? Mmmmmm….

Exacte, G2- G3

I el veler? Mmmmmmmm….

Molt bé!!!! C2-C3-C4-C5

Doncs això mateix és el que fem per localitzar un punt sobre la Terra…

Comencem!!!

1. Què són les coordenades geogràfiques?

Són unes línies imaginàries que es tracen sobre el globus terraqüi o un mapa i ens ajuden a localitzar un punt exacte sobre la superfície terrestre.

2. Quin nom reben les coordenades geogràfiques?

Paral·lels i meridians.

3. Què són els paral·lels? Què és la latitud?

Són cercles imaginaris horitzontals que envolten la Terra.

El paral·lel principal és l’EQUADOR o paral·lel 0º. És el més gran i divideix la Terra en dues parts: hemisferi nord i hemisferi sud.

Els altres paral·lels importants són:

Cercle polar Àrtic

Tròpic de Càncer

Tròpic de Capricorn

Cercle polar Antàrtic

27-9-2015 12.9.42 1

La LATITUD és la distancia entre qualsevol punt de la superfície terrestre i l’equador. Es mesura en graus i pot ser Nord o Sud.

 4. Què són els meridians? Què és la longitud?

Són semicercles imaginaris verticals que van del pol nord al pol sud.

El meridià principal és el de GREENWICH o meridià 0º.

 

27-9-2015 12.9.33 2

La LONGITUD és la distància entre qualsevol punt de la superfície terrestre i el meridià de Greenwich.Es mesura en graus.Pot ser est o oest.Els meridians serveixen per establir les diferències horàries.

 

                                               RECORDA

7-10-2015 17.10.58 1

26-6-2015 20.6.5 1

Aquí tens dos vídeos excel·lents que clarifiquen el concepte de coordenades geogràfiques.

                                                  27-6-2015 11.6.38 1

Per acabar un joc-resum sobre les coordenades:   Vull jugar!