1.2 EL PLANETA TERRA

26-6-2015 20.6.25 1

EN SIS QÜESTIONS CONEIXERÀS EL NOSTRE PLANETA!

1. Què és la Terra?

La Terra és el tercer planeta més proper al Sol i el més gran dels planetes interiors. És rocós i amb una forma semblant a la d’una esfera aplatada pels pols. Es va formar fa aproximadament uns 4.650 milions d’anys.

2Quines són les temperatures de la Terra?

A l’interior de la terra les temperatures són molt elevades i hi ha una gran activitat. En canvi, a la superfície terrestre la temperatura moderada i la presència d’aigua permeten l’existència de vida.

3. Quins són els elements de la Terra?

Els elements de la Terra són 4:

GEOSFERA: És la part sòlida de la Terra. Una part està sota els oceans i l’altra forma els continents i les illes. Està formada per tres capes: escorça, mantell i nucli.

HIDROSFERA: És la part que envolta la superfície terrestre i està formada per totes les aigües: oceans, mars, rius, llacs, glacials i aigües subterrànies. Ocupa el 70% de la superfície terrestre.

ATMOSFERA: És la part gasosa de la terra. Els principals elements són oxigen, nitrogen i hidrogen. Permet tenir a la Terra una temperatura apropiada perquè existeixi la vida.

BIOSFERA: És el conjunt d’éssers vius del planeta (animals i plantes).

27-9-2015 21.9.6 1

4. Quines són les capes de la Geosfera?

ESCORÇA. És la capa més externa i prima. Està composta per les roques que formen els continents i el fons dels oceans. Profunditat: de 5 a 70 km.

MANTELL. És la capa intermèdia. Té una temperatura molt elevada, més de 1000° i això fa que les roques que el formen siguin foses. Profunditat: de 70 a 2900 km.

NUCLI. És la part més interna i la que té més gruix. La major part és ferro (80%). La temperatura supera els 5000°. Profunditat: de 2900 a 6500 km. Es divideix en:

nucli extern: els materials es troben en estat líquid degut a les                                             temperatures.

nucli intern: degut a les pressions es troba en estat sòlid.

20-9-2015 19.9.30 1

5. Hi ha moviment a les capes de la Terra?

Sí. Els materials fosos a l’interior de la Terra estan en moviment i de vegades es reflecteixen a l’escorça de la terra en forma d’erupcions volcàniques i de sismes (o terratrèmols).

Els VOLCANS són obertures que es formen a la terra quan les roques foses a temperatures molt altes pugen des de l’interior a la superfície terrestre.

Els sismes o TERRATRÈMOLS són sacsejades de l’escorça terrestre que duren uns segons o poc minuts.

6. Per què cauen les coses al terra?

Perquè són atretes cap al centre de la Terra per una força que s’anomena GRAVETAT. Aquesta força és també la responsable de que ens mantinguem sobre la superfície terrestre.

 

26-6-2015 20.6.5 1

Aquí trobaràs més informació sobre com es forma un terratrèmol. Mira, mira!

27-9-2015 0.9.4 2

Vols saber quin és el teu pes en d’altres planetes o fins i tot a la Lluna i al Sol?

27-9-2015 0.9.42 1