Audio Educació Física i els seus valors.

0

A

La educació física i el català de manera interdisciplinar.

0

Vídeo realitzat pel Centre Educatiu el Segre, no puc penjar vídeos amb imatges ni res que pugi perjudicar l`anonimat dels joves.

0

f859af97-ffac-405e-9949-6463aae2584c

L’esport escolar… un esport educatiu?

1

utor: Carles González Arévalo

Any: juny 2004

Font: Perspectiva escolar. Publicació Rosa Sensat

Resum: La revista Perspectiva escolar va dedicar al juny de 2004 un monogràfic sobre esport en edat escolar aprofitant que aquell any va ser considerat pel Consell de la Unió Europea l’any de l’Educació mitjançant l’esport. L’article fa una anàlisi diagnòstica de l’esport escolar destacant la importància de l’activitat física i l’esport com a eines formatives per educar integralment a nens i nenes. Insisteix en la necessitat que el model esportiu, perquè sigui realment educatiu, ha de ser coherent amb el Projecte Educatiu del Centre i transmeti fora de l’horari lectiu els mateixos valors que dins l’horari en l’Educació Física obligatòria. D’una banda, es destaca el valor educatiu de la competició i d’una altra, s’analitzen els punts febles de l’esport escolar i s’ofereixen propostes per tal d’aconseguir de l’esport escolar, un esport educatiu.

No podem concedir-li la Q en valors perquè la forma en què tracta els valors no és gens original. És un article més de caire acadèmic amb un format molt tancat i molt simple. És interessant llegir l’article en clau de monogràfic, juntament amb d’altres que es complementen molt bé.

Go to Top