Radio

Benvinguts a la Radio del nostre Diari Escolar. Tot i que encara estem en proves, hem començat a fer les primeres gravaciones amb l’Audacity.

A les classes de llengua hem començat a treballar les diferents parts del nostre Diari Escolar. S’ha proposat als alumnes enregistrar-se mitjançant alguna app (soundcloud o audioboom).

Us didàctic del material multimèdia

Quant passem a treballar amb material multimèdia, la implicació de l’alumnat acostuma a ser un èxit, ja que estan completament motivats, implicats en el seu procés d’aprenentatge ja que són ells mateixos qui elaboren tot el procés:

  • organització per grups
  • planificació i realització de les activitats
  • gestió del temps
  • avaluació grupal i autoavaluació

Els recursos audiovisuals potencien un aprenentatge significatiu.

Tal i com expliquen María Guadalupe et al. en El uso del material didáctico  y las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) para mejorar el alcance académico, la rapidesa en que evolucionen les TIC’s modifica constantment la forma d’elaborar, adquirir i transmetre coneixements. L’ús de recursos multimèdia és necessari en l’educació actual. Aquest material serveix de suport en el procés d’ensenyament-aprenentage, tot i que el professorat ha de saber com fer-lo servir, de quina manera integrar-ho en les diferents metodologies d’ensenyament. No tot el professorat requereix de la formació necessària per a fer-ne un ús correcte.

multimedia

Webgrafia:

http://www.palermo.edu/ingenieria/pdf2014/14/CyT_14_11.pdf