Un cavalla contra Roma

Introducció a Un cavall contra Roma  amb un petit glossari amb tots aquells termes que són propis de l’època romana:

Amfiteatre: edifici ovalat on els romans celebraven espectacles. Al mig hi havia l’arena, on actuaven els actors, lluitaven els gladiadors, etc., i al voltant, les graderies on s’asseia el públic.

Àmfora: recipient de ceràmica amb dues nanses per a guardar i transportar líquids i altres productes.

Atri: pati interior de les cases romanes.

Càvea: en els teatres romans, era el lloc on seien els espectadors al voltant de l’orquestra.

Censor: encarregat de fer el cens, és a dir, de registrar els ciutadans i els seus béns.

Centurió: militar romà que comandava cent soldats.

Cònsol: màxim càrrec públic de la república romana.

Decurió: militar romà que comandava deu soldats.

Fòrum: centre de les ciutats romanes, on hi havia el mercat i es feien actuacions públiques.

Legat: delegat dels emperadors romans encarregat de representar-los en una província.

Legió: cos principal de tropes.

Legionari: soldat de la legió.

Òbol: moneda.

Patrici: membre de la classe dominant, noble que gaudia de tots els drets.

Peristil: pati interior de les cases romanes, voltat de porxos.

Plastró: peça de l’armadura que protegia davant del pit.

Pretori: espai central del campament romà reservat al comandant o pretor.

Quadriga: carro de cursa tirat per quatre cavalls.

Reciari: gladiador que lluitava sense cuirassa, armat només amb un trident, un punyal i una xarxa.

Senador: membre d’un senat.

Senat: suprem consell de l’estat constituït per patricis i altres càrrecs públics.

Sesterci: antiga moneda romana.

Termes: banys públics.

Tribú: nom de certs oficials o funcionaris romans.

Triclini: menjador de les cases romanes, amb una taula i tres llits per a reclinar-se a l’hora dels àpats.

Audiovisual sobre un personatge literari

GUST PER LA LECTURA

El treball (col·lectiu, màxim de 10 alumnes) consistirà en l’enregistrament d’un reportatge en vídeo sobre un o més personatges dels que apareixen a l’obra. Aquest enregistrament s’ha de basar en tècniques tant periodístiques de presentació de la informació com dramàtiques.
La durada de l’enregistrament serà d’entre 3 i 5 minuts.
Es valoraran els aspectes següents: la comprensió de la lectura triada, la inclusió dels aspectes formals inherents al gènere del reportatge audiovisual, la creativitat i la qualitat de les imatges, com també la caracterització i la interpretació dels personatges triats.

Matí al cementiri de Montjuïc

He pujat a la muntanya de les tombes.

He vingut fins aquí travessant l’erm

de Can Tunis, nevat de plàstics grisos

i xeringues, on vaguen tremolosos

els ionquis com estàtues de draps.

Diuen que l’Ajuntament vol arrasar-ho,

cobrir de formigó aquests camps d’herbotes

davant l’enorme reixa de la porta

del cementiri, alçat enfront del mar.

Serà pels morts més mala companyia:

els difunts, el seu mur i el seu silenci

s’adiuen amb els ionquis, com soldats

vagant perduts després de la derrota.

 

Pujant pel vell camí davant del port

vaixells i grues es van fent petites

i el mar es va eixamplant. Aquí,

en el lloc més alt,

estàs salvada del dolor del món.

Joan Margarit