CATEGORIES I ETIQUETES

Les categories usades al Directori  informen del nivell educatiu dels centres i de la distribució territorial  on estan adscrits. Les categories, doncs, ajuden a estructurar formalment el  Directori i faciliten la recuperació ràpida de la informació categoritzada amb aquests elements.

Les etiquetes que hem incorporat al Directori es refereixen al contingut dels blogs. N’hi ha les que informen sobre el funcionament de la biblioteca i les que es refereixen a activitats adreçades als usuaris de la comunitat educativa.  Tot i que al núvol es visualitzen ordenades alfabèticament, les etiquetes obeeixen a una classificació jeràrquica, els títols principals de la qual apareixen en majúscula i els subtítols en minúscula en la taula de més avall.

La classificació correspon a diferents  àmbits d’actuació d’un model de biblioteca dinàmic, que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca, i que treballa per donar suport al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu del centre.

Les etiquetes assignades a cada blog de la biblioteca corresponen  a la informació i activitats que en mostra durant el darrer curs escolar.

Són les que indiquem en el quadre següent:

Àmbits de funcionament i activitats

Etiquetes

I. Organització i funcionament

Informacions i documents relacionats amb el funcionament de la biblioteca com el projecte de la biblioteca, el procés de creació, el pla de treball, l’equip responsable, l’equip de suport, els espais, les normes d’ús, l’horari d’atenció, la guia de la biblioteca o explicacions de com està organitzada, i/o qualsevol altra informació relacionada.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Guia de la biblioteca

II. Gestió del fons

Informacions sobre la utilització del fons, l’organització, l’enllaç al catàleg, etc.

GESTIÓ DEL FONS

III. Préstec

Normes i horari de préstec, estadístiques, llistes de llibres prestats,

PRÉSTEC

IV. Informacions i recursos

Seleccions de recursos electrònics i audiovisuals en línia, guies de lectura, seleccions bibliogràfiques per treballar diferents àrees, novetats bibliogràfiques, recomanacions de lectures, desiderates, articles d’actualitat, etc…

INFORMACIONS I RECURSOS

Desiderates

Guies de lectura

Novetats

Recomanacions

Revista de la biblioteca

Seleccions bibliogràfiques

Seleccions de recursos

………

V. Hàbit lector

Activitats relacionades amb la lectura: diaris de lectura, hora del conte, padrins de lectura, jornades de lectura, visites d’autos, temps de lectura diària, bibliopati, recomanacions i/o valoracions de lectures fetes pels alumnes, lectors del mes, clubs de lectura, enquestes sobre hàbits lectors. També activitats al voltant d’efemèrides literàries i el propi Pla de lectura de centre.

HÀBIT LECTOR

Apadrinament lector

Bibliopati

Club de lectura

Exposicions

Hora del conte

Lectura en parella

Lectures obligatòries

Pla de lectura

Tallers literaris

Temps de lectura diària

Treballs de diferents autors

Visites d’autor

……….

VI. Competència informacional

Activitats relacionades amb la formació d’usuaris de la biblioteca del centre o de la biblioteca pública i amb les activitats de cerca, tractament i ús de la informació dels treballs del centre.

COMPETÈNCIA INFORMACIONAL

Formació d’usuaris

Treballs per projectes

Treballs de recerca

……..

VII. Activitats vàries

Commemoracions (d’aniversaris, natalicis, diades, efemèrides històriques, campanyes solidàries, cerimònies, espectacles, etc.), actes culturals (obres de teatre, exposicions de pintura, fotogràfiques i altres manifestacions artístiques, visionats de pel·lícules, etc.); premis i concursos i festes populars (Castanyada, Nadal, Carnaval i Sant Jordi).

Commemoracions

Actes culturals

Festes populars

Premis i concursos

………

VIII. Promoció i difusió de la biblioteca

Accions de promoció de l’activitat de la biblioteca: presentacions, fotografies d’activitats a la biblioteca, textos de difusió, tríptics, punts de llibres, carnet de la biblioteca, enregistraments audiovisuals, lipdubs, etc.

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ

IX. Professorat

Informacions i/o activitats adreçades al professorat: articles i bibliografies d’interès pedagògic, propostes didàctiques per a les àrees, recomanacions de llibres, etc.

PROFESSORAT

X. Famílies

Accions relacionades amb la implicació dels pares i mares en el procés educatiu de l’alumnat: maletes viatgeres, opinions, escrits o xerrades d’orientació sobre la lectura, recomanacions, etc.

FAMÍLIES

Maletes viatgeres

XI. Biblioteca pública

Accions que mostrin la col·laboració de la biblioteca del centre amb la biblioteca pública del barri o zona: enllaç a la web, difusió de l’agenda d’activitats, organització conjunta d’activitats amb alumnes, etc.

BIBLIOTECA PÚBLICA

XII. Avaluació

Accions d’avaluació de l’activitat de la biblioteca adreçades a diferents membres de la comunitat educativa: qüestionaris de valoració d’activitats o del funcionament global de la biblioteca, bústia de suggeriments, etc.

AVALUACIÓ

11 d’abril de 2013

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>