El blog de la biblio

esc_m_deu_portal_bateaInstitut Escola Mare de Déu del Portal

Batea. Terra Alta.

Aquest blog ha estat desenvolupat en el marc del curs de formació El blog de la biblioteca escolar: estructura i continguts organitzat pel Programa biblioteca escolar “puntedu”. Segueix un model de biblioteca que dóna suport al currículum i inclou un nou àmbit virtual de recursos per a la cerca d’informació.