Biblioteques escolars del Garraf

El Seminari per a la coordinació de les biblioteques escolars del Garraf és l’espai de treball dels i les mestres responsables de biblioteques dels centres educatius de la comarca en temes relacionats amb la dinamització de la biblioteca, la competència informacional  i la lectura.

 

 Biblioteca Escola Mont-Roig

Escola Mont-Roig

Balaguer. La Noguera.

Bloc molt recent que mostra amb gran entusiasme l’inici de la biblioteca i la transformació que ha sofert durant els primers anys de vida de l’escola.  Darrera del projecte “puntedu” hi ha tot un equip de mestres il·lusionats i convençuts que aquest recurs és capdal per ajudar l’alumnat a desenvolupar-se d’una manera integral.