Biblioteca Escola Estalella

Escola Estalella Graells

Vilafranca del Penedès. Alt Penedès