La fluïdesa lectora

La fluïdesa lectora

QUÈ S’ENTÉN PER FLUÏDESA LECTORA
La definició de fluïdesa lectora varia segons les diferents orientacions pedagògiques i,
de vegades, es presta a confusions entre els docents: molts cops s’identifica la fluïdesa
amb la velocitat de la lectura.
La fluïdesa lectora, a banda de la velocitat consta d’ altres components:
· La precisió en la descodificació
· La prosòdia (ritme adequat, expressió, entonació correcta i fraseig)
· La comprensió
La fluïdesa lectora és un procés que inclou habilitats eficaces de descodificació que
permeten al lector comprendre el text. Hi ha una relació entre la descodificació i la
comprensió. La fluïdesa es manifesta en una lectura oral precisa, ràpida i expressiva i és
aplicada durant la comprensió lectora silenciosa.1
Així doncs, la lectura fluïda es podria caracteritzar2 com:
· La que s’efectua sense errades en el reconeixement i la descodificació de les
paraules.
· La que presenta un llenguatge natural, tant en ritme com en expressió.
· La que sap accelerar o alentir la lectura del text quan sigui necessari per millorar
la comprensió d’una paraula o d’una frase.
· La que fa el “fraseig” adient, amb les pauses i les corbes d’entonació pertinents.
· La que ressalta i posa èmfasi en la lectura de determinades paraules.
· La que recorre a diferents tons de veu en funció dels signes de puntuació.
Per tant, aquests són els continguts bàsics a treballar al llarg de l’escolaritat.
Lògicament, caldrà que els centres en precisin els objectius i els criteris d’avaluació per
cicles:
· Reconeixement de mots i descodificació sense errades llenguatge natural: en
ritme i en expressió
· velocitat (adequada a l’expressivitat)
· fraseig i pauses pertinents
· èmfasi en la lectura de determinades paraules
· varietat de tons de veu en funció dels signes de puntuació.

16_fluidesa_lectora

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *