Qui som

El seminari de Biblioteques escolars forma part del Pla de Formació de Zona (PFZ) del Servei Educatiu de Nou Barris.

Està format per professorat coordinador i dinamitzador de la biblioteca escolar dels diferents centres.

Ens reunim, tant al CRP com a diferents escoles, 8 cops l’any, en horari de dimarts, entre les 17:15h i les 19:15h.

Els objectius són:

  • Compartir experiències de dinamització i organització de les biblioteques escolars.
  • Elaborar una Guia de lectura per a orientar a les famílies sobre una determinada temàtica.
  • Rebre formacions en forma de xerrada, conferència o taller de persones especialistes en LIJ i Biblioteca Escolar.
  • Organitzar una Jornada de Lectura en Veu Alta al districte de Nou Barris, en col·laboració amb la biblioteca pública de Nou Barris altres agents i associacions del districte.
  • Coordinar i portar a terme en comú un Club de Lectura aprofitant el programa Autors a les aules (de la ILC).
  • Treballar conjuntament per la promoció de la lectura i el gust per llegir entre l’alumnat de les nostres escoles, fent de la lectura un eix vertebrador.

Escoles participants al curs 2017 – 2018:

Escoles participants al curs 2016 – 2017:

Escoles participants al curs 2015 – 2016: